Riksdagsledamoten Christina Örnebjär har förtjänstfullt engagerat sig i VAB-frågan för föräldrar till barn med typ 1 diabetes

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

En utmärkt intepellationsdebatt med socialförsäkringsminister Annika Strandhäl, skriver patientföreningen Svenska Diabetesförbundet på sin www.

Under debatten lämnade Christina en utförlig och bra beskrivning av situationen och hur både barn och föräldrar hamnar i kläm.

Svaret från ministern är dessvärre att avvakta samt att hänvisa till regeringens satsningar med ökad personaltäthet m.m.

Följ länken för att lyssna på debatten - den tar cirka 20 min men det är det värt! Clicka här!