Almedalen Program Diabetes 4-7/7
Nyhetsinfo
www red DiabetolopgNytt

– Var finns ersättningsmodellerna som ger mer hälsa för pengarna?

I samarbete med Dagens Medicin Agenda arrangerar seminarium under Almedalsveckan, onsdagen den 6 juli kl.11:40-12:40. Plats: Burmeisters Bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicin Agenda Vårdtorg.

Sjukvården ropar efter bättre och innovativa lösningar för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar med åldrande population och stigande kostnader. Dagens ersättningsmodeller kritiseras för att vara alltför trubbiga och snarare motverka än stimulera till nytänkande och användning av de möjligheter som digitaliseringen och andra smarta, tekniska lösningar ger, vilket i sin tur hämmar tillgången till ny teknik för patienterna. Hur ser framtidens ersättningsmodeller ut, för att skapa mer värde för insatta resurser? Hur skapar vi ersättningsmodeller som stimulerar i stället för vara ett hinder för utveckling? Hur kan ersättningssystemen uppmuntra mer jämlik vård över hela landet? Hur ska ersättningssystemen anpassas efter behoven i olika delar av hälso- och sjukvården? Hur kan olika aktörer samverka för att finna bättre lösningar för vårdens utmaningar och ge bättre hälsa för pengarna?

Medverkande: 

Georg Engel, chef för vårdinformatik och ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting, Per-Erik Gustafsson, överläkare, hjärtkliniken, Länssjukhuset i Gävle, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Lönnberg (S), regeringens nationella life science samordnare, Ann Söderström, hälso-och sjukvårds­direktör, Västra Götalandsregionen, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, Marie Aabö, vd, Medtronic Sverige.

Twitter: #värdebaseradvård

Välkommen! Om inte ledningen tar sitt ansvar – måste diabetespatienterna rösta med fötterna?

Arrangör:
Nationella diabetesregistret, Novo Nordisk
Dag:
4/7 2016 09:30 - 10:15
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Språk:
Svenska
Plats:
Södra kyrkogatan 11
Platsbeskrivning:
Vid Stora Torget
 
Beskrivning av samhällsfrågan

Alla patienter med diabetes har rätt att få vård utifrån bästa tillgängliga kunskap – men svensk diabetesvård är långt ifrån jämlik. På vilket sätt påverkar ledningens engagemang och intresse diabetesvårdens resultat? Och vilken roll har patienterna i förbättringsarbetet? 

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Diabetesvårdens kvalitet varierar över landet visar färsk statistik från Nationella Diabetesregistret, NDR, som i år fyller 20 år. Totalt sett har diabetesvården blivit bättre på det mesta under de här två decennierna. Men fortfarande skiljer det både i behandlingspraxis och medicinska resultat mellan olika vårdgivare. Studier har visat att kvaliteten i diabetesvården ökar om ledningen är engagerad och intresserad. Andra framgångsfaktorer är till exempel lättillgängliga riktlinjer och regelbunden återkoppling till enheterna. Verktygen finns – vad krävs för att de också ska användas? Blir det patienterna som kommer att axla rollen som förändringsmotor? I NDR finns en funktion som gör det möjligt för profession och patienter att jämföra diabetesvården på olika enheter. Inom kort ska även patienternas åsikter inkluderas i registret via enkäter. Vilka konsekvenser får detta för framtidens diabetesvård?

Medverkande: 
 • Soffía Guðbjörnsdóttir, adjungerad professor, registerhållare, Nationella Diabetesregistret
 • Tony Holm, samordnare, regionala kunskapsstyrningsgruppen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
 • Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet
 • Göran Hägglund, moderator
Kontaktperson 1:
Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705568200, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
Sökord:
diabetes, jämlik vård, Kvalitetsregister, Personcentrerad vård, Värdebaserad vård
Sidvisningar:
69


Varför diskrimineras patienter med fetma och övervikt i sjukvården?

Arrangör:
Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek, Novo Nordisk
Dag:
4/7 2016 11:00 - 11:30
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Språk:
Svenska
Plats:
Södra kyrkogatan 11
Platsbeskrivning:
Vid Stora Torget
 
Beskrivning av samhällsfrågan

Personer med fetma och övervikt riskerar sämre sjukvård på grund av fördomar och okunskap bland vårdpersonalen. Varför upplever denna patientgrupp sig mindre värd i vården? Vad behöver göras för att situationen ska förbättras?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Samstämmig forskning visar att många patienter som lider av fetma och övervikt upplever ett ovärdigt bemötande i hälso- och sjukvården. Man känner sig misstrodd, förnedrad och skuldbelagd. På grund av detta avstår många från att söka vård, trots en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar som typ 2-diabetes, vissa cancerformer, högt blodtryck och hjärtinfarkt. Riksförbundet HOBS - hälsa oberoende av storlek arbetar för motverka den diskriminering och stigmatisering som man upplever förekommer inom hälso- och sjukvården. ”Ett bra bemötande är en förutsättning för hållbar hälsa. Vi vill bli bemötta som människor, inte som feta personer”, betonar förbundet. Under seminariet ger Riksförbundet HOBS exempel på hur patienter med fetma och övervikt bemöts i vården idag. Tillsammans med panelen diskuteras varför denna patientgrupp riskerar att diskrimineras och vad som krävs för att situationen ska förbättras.

Medverkande: 
 • Monica Andreasson, förbundsordförande, HOBS
 • Jenny Vinglid, generalsekreterare, HOBS
 • Lars-Torsten Larsson, chef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
 • Jonas Andersson (L), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen
 • Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
 • Björn Eliasson, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Göran Hägglund, moderator
Kontaktperson 1:
Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705568200, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 Miljödiplomerat
Förtäring
Nej
Sökord:
Bemötande, diabetes, Diskriminering, fetma, övervikt
Sidvisningar:
59

Life Science – så blir Sverige ett attraktivt investeringsland

Arrangör:
Novo Nordisk
Dag:
4/7 2016 12:15 - 13:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Ämnesområde 2:
Näringsliv
Språk:
Svenska
Plats:
Södra kyrkogatan 11
Platsbeskrivning:
Vid Stora Torget
 
Beskrivning av samhällsfrågan

Utvecklingen inom Life Science är av stor betydelse för Sveriges ekonomi och för människors hälsa. Hur kan samverkan mellan näringslivet, akademin och sjukvården fördjupas? Vad krävs för att ytterligare stärka Sveriges position inom området? Regeringens nationella samordnare ger sin syn på saken.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Tillståndet inom svensk Life Science utreds just nu av regeringens nationella samordnare Anders Lönnberg. Uppdraget är att ta reda på vad som krävs för att sektorn (det vill säga läkemedel, bioteknik och medicinteknik) ska utvecklas till att bli världsledande inom området. Regeringen betonar att Life Science-sektorn är av stor betydelse för Sveriges ekonomi, för näringslivets utveckling, forskning och innovation, samt för människors hälsa både i Sverige och globalt. Utredningen ska lämna sin rapport i januari 2017. Förhoppningarna är stora – det finns bland annat högt ställda förväntningar att arbetet ska resultera i ökade anslag till forskningen. Under seminariet kommer Anders Lönnberg att berätta om de iakttagelser som gjorts så här långt. Några konkreta åtgärdsförslag kommer också att presenteras. Vad säger företrädare för näringslivet, professionen, akademin och politiken om hans slutsatser? Är utredningen inne på rätt spår? Tar vi tillvara på den potential som finns

Medverkande: 
 • Anders Lönnberg (S), regeringens samordnare inom life science
 • Göran Ando, styrelseordförande, Novo Nordisk
 • Anders Henriksson (S), landstingsråd Landstinget i Kalmar län, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
 • Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna
 • Martin Ingvar, professor, Karolinska institutet
 • Göran Hägglund, moderator
Kontaktperson 1:
Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705568200, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kontaktperson 2:
Rolf Danielsson, Market Access and Public Affairs Manager, Novo Nordisk, 0706388998, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
Sökord:
diabetes, forskning näringsliv, Forskningsfinansiering, Innovation, Life science
Sidvisningar:
119

Jämlik vård för kroniskt sjuka patienter – centraliserad eller decentraliserad vård?

Arrangör:
Nationella diabetesteamet, Novo Nordisk
Dag:
4/7 2016 13:45 - 14:30
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Språk:
Svenska
Plats:
Södra kyrkogatan 11
Platsbeskrivning:
Vid Stora Torget
 
Beskrivning av samhällsfrågan

Svenska kvalitetsregister visar att behandlingsresultaten för personer med kroniska sjukdomar varierar över landet. Hur ska vården organiseras för att blir mer jämlik? Ska primärvården förstärkas eller ska vården av kroniskt sjuka patienter, till exempel med diabetes, bli mer centraliserad?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

De flesta patienter med kroniska sjukdomar har idag sin vårdkontakt i primärvården, till exempel merparten av landets 450 000 diabetiker. Nationella diabetesregistret visar dock på stora skillnader i behandlingsresultaten mellan olika vårdenheter. Göran Stiernstedt – som på regeringen uppdrag utrett hur resursutnyttjande i hälso- och sjukvården ska bli effektivare – anser att vården av kroniskt sjuka måste koordineras bättre och mer utgå från patientens behov. Han betonar att den enskilt viktigaste åtgärden för att minska ojämlikheten i hälsa är att förstärka primärvården. Hur ska hälso- och sjukvården organiseras i framtiden? Ska primärvårdens kompetens förstärkas ytterligare, till exempel genom certifierade diabetesmottagningar som i Region Skåne? Eller ska det istället byggas upp särskilda specialistenheter/sjukhus, så kallade Center of Excellence?

Medverkande: 
 • Göran Stiernstedt, regeringens tidigare utredare av en effektiv vård
 • Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare, Novakliniken, Skåne
 • Ulrika Elmroth, Svensk förening för allmänmedicin, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Stefan Lamme (M), ledamot regionfullmäktige, 2:e vice ordförande beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne
 • Mona Landin-Olsson, professor, ordförande Svensk förening för diabetologi
 • Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet
 • Göran Hägglund, moderator
Kontaktperson 1:
Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705568200, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 Miljödiplomerat
Förtäring
Nej
Sökord:
diabetes, jämlik vård, Kroniska sjukdomar, Organisation, Sjukvårdsutveckling
Sidvisningar:
71

Allt fler svenskar är feta eller överviktiga – hur ska det sluta?

Arrangör:
Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek, Björn Eliasson, Novo Nordisk
Dag:
4/7 2016 15:15 - 16:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Språk:
Svenska
Plats:
Södra kyrkogatan 11
Platsbeskrivning:
 
 
Beskrivning av samhällsfrågan

Sverige är ett av de länder i Europa där fetman ökar snabbast. Nära hälften av befolkningen har i dag fetma eller övervikt. Om 15 år kommer två av tre svenskar att vara feta eller överviktiga. Hur bryter vi den oroande trenden?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Övervikt och fetma (obesitas) är en av våra största folkhälsoutmaningar. I Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma utgör en riskfaktor för att drabbas av flera olika sjukdomar, däribland typ 2-diabetes. Enligt WHO är fetma en av de fem främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Arbete pågår runt om i landstingen och regionerna för att ta fram vårdprogram för prevention och behandling av patienter med övervikt och fetma. Nyligen gav också regeringen Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå insatser för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet. I samband med detta konstaterade folkhälsominister Gabriel Wikström: ”Vi måste göra mer. Det här kommer annars innebära ett enormt lidande för enskilda individer men också enorma samhällskostnader.” Vad behöver göras för att vända den oroande utvecklingen? Behövs nya metoder och verktyg - och kanske också lagstiftning? Vem tar ansvaret?

Medverkande: 
 • Björn Eliasson, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Starbrink (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Stockholms läns landsting
 • Lars-Torsten Larsson, chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
 • Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Kontaktperson 1:
Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705568200, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
Sökord:
diabetes, fetma, Folkhälsa, samhällskostnader, övervikt
Sidvisningar:
79

Vad krävs för en diabetesvård i världsklass?

Arrangör:
Nationella diabetesteamet, Novo Nordisk
Dag:
4/7 2016 16:45 - 17:30
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Språk:
Svenska
Plats:
Södra kyrkogatan 11
Platsbeskrivning:
Vid Stora Torget
 
Beskrivning av samhällsfrågan

Om Sveriges diabetiker ska få en jämlik vård i världsklass måste patienterna erbjudas de senaste innovationerna, både vad gäller mediciner och tekniska hjälpmedel. För att uppnå detta vill olika diabetesföreträdare att statens styrning på området blir tydligare. Vilka åtgärder är viktigast?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

I ”Blå boken” från 2014 beskriver Nationella diabetesteamet vad som behöver göras för att möta de krav och lösa de problem som finns inom svensk diabetesvård. Nu – två år senare - tar man nästa steg och publicerar en ny bok i samband med Världsdiabetesdagen i november. Den nya ”Röda boken” ersätter inte den blå, utan fokuserar istället på en viktig fråga i diabetesvården, nämligen hypoglykemier (lågt blodsocker). I dagens diabetesvård pressas blodsockret till allt lägre nivåer, men regleringen är inte enkel. Det finns en risk att blodsockret blir alltför lågt, ett potentiellt livshotande tillstånd. Under seminariet ges en försmak av innehållet i den kommande boken. I debatten diskuteras även hur de medicinska resultaten och livskvaliteten kan förbättras med hjälp av nya läkemedel och tekniska innovationer. Den övergripande frågan för debatten är: ”Vad krävs för att vi ska uppnå en jämlik diabetesvård i världsklass?”.

Medverkande: 
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Mona Landin-Olsson, professor, ordförande, Svensk förening för diabetologi
 • Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne
 • Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet
 • Göran Hägglund, moderator
Kontaktperson 1:
Magnus Barkstedt, Market Access and Public Affairs Director, Novo Nordisk, 0705568200, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 Miljödiplomerat
Förtäring
Nej
Sökord:
diabetes, hjälpmedel, jämlik vård, livskvalitet, läkemedel
Sidvisningar:
80

DAGENS MEDICINS VÅRDTORG 2016

Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen 2016

Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdsdebatten under politikerveckan i Almedalen 2016. Med start måndag morgon den 4 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor tillsammans med andra aktörer i sjukvården. 

 

Dela:

Alla våra seminarier går också att se i efterhand på DM-Play. I väntan på årets Almedalsvecka kan du se fjolårets sändningar från Dagens Medicins Vårdtorg.

Preliminärt program 

 •  

  MÅNDAG 4 JULI 8.00-8.30

  Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Framtidens sjukvård - bit för bit.

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

 •  

  MÅNDAG 4 JULI 9.00-9.50

  Kan svensk sjukvård öka produktiviteten med 40 procent? Vem ska få del av överskottet?

  Akutsjukhus i Finland är 40 procent mer effektiva än svenska, enligt en ny studie vid Karolinska Institutet. Mer och bättre vård för pengarna, mindre stress och högre löner för personalen samtidigt som kostnaderna sjunker. Är detta möjligt i Sverige?

  Thomas Berglund, vd, Capio, Sveneric Svensson, medicinsk chef, Capio, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionråd (S), Region Örebro län, Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Capio.

 •  

  MÅNDAG 4 JULI 10.20-11.10

  Vänta inte! Framtidens sjukvård är redan här.

  Med digitala verktyg kan vi redan i dag ta reda på vad medborgare, patienter och medarbetare behöver för att kunna ta ansvar för sin hälsa.

  Johan Assarsson, vd, Inera, Hans Winberg, generalsekreterare Leading Health Care, Göran Modin, affärsområdeschef, primärvård och rehabilitering, Praktikertjänst, Sofia Palmquist, vice vd, Capio St Göran, Peder Hofman-Bang och Hanna Emami, ICQuality.

  Läs mer

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #vänta inte #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda och IC Quality.

  APPEN VÅRD I ALMEDALEN

  Politikerveckan i Almedalen har växer för varje år och erbjuder i år över 350 seminarier inom ämnet vård och omsorg.För snabb och enkel navigering bland utbudet har ICQuality tagit fram en app som guidar och håller dig uppdaterad kontinuerligt. Via appen guidar vi dig till de mest intressanta vårdseminarierna och här hittar du även Dagens Medicins rapportering från Almedalen.

  Läs mer om appen här

 •  

  MÅNDAG 4 JULI 11.40–12.30

  När vet vi mer om kvinnor med spridd bröstcancer?

  I dag lever över 5 500 kvinnor med spridd bröstcancer i Sverige, en grupp som växer i takt med att överlevnaden förbättras. Med ett nationellt register går det att jämföra den vård som ges över hela landet och säkerställa att den är jämlik. När blir det verklighet?

  Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Henrik Lindman, överläkare, onkologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Dag Larsson (S), ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Gunilla Gunnarsson, samordnare för regionala cancercentrum i samverkan, SKL, Maria Ekholm, överläkare, onkologkliniken, länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Lars Franksson, value and innovation manager, Roche.

  Läs mer

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #spriddcancer #dmagenda.

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation samt Roche.

 •  

  MÅNDAG 4 JULI 13.20–14.10

  Kroniskt sjuka – eller kroniskt friska? Kan vi sikta högre?

  Patienter med kronisk sjukdom har kroniska svårigheter i kontakterna med sjukvården. Sju av tio har aldrig diskuterat behandlingsmål med sin läkare och endast fyra av tio har en behandlingsplan. Många har problem med otillräcklig effekt av sin behandling, trots tillgång till nya moderna läkemedel. Ett exempel är patienter med reumatism – en av de största patientgrupperna med kroniska sjukdomar.

  Sofia Ernestam, registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, landsstingsråd, Stockholms läns landsting, Jonas Andersson (L), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne, Suzanne Ahlqvist, styrelse­ledamot, Reumatikerförbundet, Stina Björkqvist, patient med reumatism.

  Läs mer

  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #kronisktfrisk #dmagenda.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Lilly.

 •  

  MÅNDAGEN 4 JULI 15:30-16:50

  Här skapas värdet av digital teknik i den svenska vården

  Digitala tekniker, som redan finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. En ny analys av 14 tillämpningsområden visar att en systematisk digitalisering i kombination med nya arbetssätt kan möjliggöra en hållbar utveckling för den svenska hälso- och sjukvården.

  Mårten Blix, tidigare sekreterare Framtidskommissionen, Institutet för näringslivsforskning, Oscar Boldt Christmas, McKinsey, Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Pia Hardy, McKinsey, Josefin Landgård, grundare, KRY, Filippa Reinfeldt, ansvarig för business development och public affairs, Aleris,Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt-lung, , Sara Öhrvall, senior rådgivare, MindMill Network.

  Läs mer

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på mingel med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda och McKinsey.

 •  

  TISDAG 5 JULI 8.00-8.30

  Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Framtidens sjukvård - bit för bit.

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

   

 •  

  TISDAG 5 JULI 9.00–9.50 

  Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?

  Fler än 60 000 personer får varje år i Sverige cancer. Alla botas inte, men nya effektiva läkemedel, gör det möjligt för patienter att leva hemma längre med god livskvalitet. Istället för bot eller död, blir cancer en kronisk sjukdom. Hur vi ser på framtiden för cancerdrabbade som överlevare?

  Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer, Pehr Lind, verksamhetschef, onkologkliniken, Landstinget Sörmland, Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen SKL, landstingsråd, Stockholms läns landsting, Cecilia Widegren (M), socialpolitisk talesperson, riksdagsledamot, socialutskottet, Roger Henriksson, professor, chef, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Emma Spak, ordförande, Sylf, Sveriges yngre läkares förening, Ulrika Elmroth, vice ordförande, SFAM, Svensk förening för allmänmedicin.

  Läs mer

  Moderator: Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.
  Twitter: #kroniskcancer, #dmagenda.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Nätverket mot cancer.

 •  

  TISDAG 5 JULI 10.20-11.10

  Patienten som kompass när vi styr mot värdebaserad vård

  DEL 1 - Tre olika vägar mot samma mål

  Tre universitetssjukhus berättar varför värdebaserad vård är en central strategi och en viktig förutsättning för att erbjuda vård som ger störst nytta för patienterna. Hur skapar man bästa vård med utgångspunkt från patientens behov? Vilka fördelar har uppnåtts och vad återstår?

  Medverkande: Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård, Akademiska sjukhuset, Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör och operativ chef, Karolinska universitetssjukhuset, Anna Göjeryd Ulander, sektionschef strategisk styrning och stöd, Karolinska universitetssjukhuset, Ali Khatami, kvalitetsdirektör, kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Barbro Edén, överläkare, medicinskt ansvarig inom värdebaserad vård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande, socialutskottet.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #vbv #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi in till mingel med fika.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 •  

  TISDAG 5 JULI 11.40-12.40

  DEL 2 - Patienten som partner när vi förbättrar vården

  Patienter och profession berättar och reflektera om sina erfarenheter och resultatet av samarbetet med sjukhusen. Arbetet med värdebaserad vård i tre olika patientflöden presenteras. Patienterna kommer från grupperna mycket för tidigt födda barn, förstföderska med spontan förlossningsstart i fullgången tid samt prostatacancer.

  Eva Johansson, patientprocessledare för värdebaserad vård prostatacancer, Akademiska sjukhuset, Thore Eklund, patientrepresentant, värdebaserad vård, prostatacancer, Akademiska sjukhuset, Boubou Hallberg, patientflödeschef, neonatologen, Karolinska Universitetssjukhuset, Karl Rombo, Prematurförbundet, Karolinska universitetssjukhuset. Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare och processledare för värdebaserad vård för normalförlossning, Sahlgrenska universitetssjukhuset Liselotte Bergqvist, verksamhetsutvecklare och processledare för värdebaserad vård för normalförlossning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Emma Johansson, patient, förstföderska, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #vbv #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på lättare lunch.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 •  

  TISDAG 5 JULI 13.20–14.10

  Bättre strokevård – är sjukvården redo att dra ur proppen?

  Hur kan organisationen av strokevården i Sverige förbättras för att få jämlik och bättre tillgång till bästa behandling? Vilken infrastruktur på nationell och regional nivå behövs för att patienter med svår stroke ska komma till rätt sjukhus i rätt tid?

  Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (s), socialdepartementet, Nils Wahlgren, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet, Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting, Anders Henriksson, landstingsråd (S), vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Landstinget i Kalmar, Malin Blixt, enhetschef, TLV, Stefan Persson, undersköterska, Skånes universitetssjukhus, med egen erfarenhet som strokepatient.

  Läs mer

  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #stroke #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Medtronic och Neuroförbundet.

 •  

  TISDAG 5 JULI 14.40–15.30

  Goda grannar – vad kan Sveriges tre bästa sjukhus lära av varandra?

  Sveriges tre bästa sjukhus ligger alla i sydöstra sjukvårdsregionen med Östergötland, Jönköping och Kalmar i de tre kategorierna universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Hur jobbar de vidare tillsammans för att behålla den positionen även i framtiden?

  Mats Uddin, regiondirektör, och Johanna Zechel, ungt råd, Region Östergötland, Krister Björkegren, landstingsdirektör, och Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Kalmar, Agneta Jansmyr, regiondirektör, och Lotta Larsdotter, primärvårdsdirektör, Region Jönköpings län.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin
  Twitter: #bastasjukhus #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Landstinget i Kalmar, Region Östergötland och Region Jönköpings län.

 •  

  TISDAG 5 JULI 16.00–16.50

  Helikopterperspektiv på akutsjukvården – räddar vi fler liv och sparar pengar?

  Den helikopterbaserade akutsjukvården är underutvecklad i Sverige, jämfört med våra grannländer. Frågan har stötts och blötts i flera utredningar, men utvecklingen går trögt, trots att det finns stöd för att ambulanshelikoptrar räddar liv och att vården är kostnadseffektiv.

  Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot, vice ordförande, socialutskottet, Fredrik Larsson (M), landstingsråd, Landstinget i Värmland, Börje Wennberg (S), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län, Jonas Andersson (L), regionråd, Västra Götalandsregionen, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårds­direktör, Landstinget i Värmland, Joacim Linde, ordförande, Svensk förening för läkare i prehospital akutsjukvård, Mikael Gellerfors, medicinsk forskningschef, Svensk Luftambulans.

  Läs mer

  Twitter: #räddaliv #dmagenda
  Moderator: Mikael Nestius, vd Dagens Medicin.

  Efter seminariet bjuder vi in till mingel med lättare förfriskningar.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Landstinget i Värmland och Svensk Luftambulans.

 •  

  ONSDAG 6 JULI 8.00-8.30

  Frukost-tv med aktuell debatt och intervjuer: Framtidens sjukvård - bit för bit.

  Varje morgon bjuder vi in aktuella makthavare från sjukvården till en direktsänd frukostdebatt på Dagens Medicins Vårdtorg för diskussion om vårdfrågorna i nyhetsflödet. Följ oss i direktsändning eller se reprisen på DM-Play

   

 •  

  ONSDAG 6 JULI 9.00–9.50

  Den nya temasjukvården – framtidens modell för framtidens patient

  En ny modell för framtidens universitetssjukhus skapas nu på Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya tematiska organisationen följer patientens resa genom vården, en förändring som lägger grunden för att utveckla en högspecialiserad sjukvård i toppklass.

  Melvin Samsom, sjukhusdirektör, och Andreas Ringman-Uggla, produktionsdirektör, operativ chef, Karolinska Universitetssjukhuset, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL, Britt-Marie Ahrnell, sjukvårdsdebattör, anhörig, Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, Sineva Riberio, ordförande, Vårdförbundet.

  Läs mer

  Twitter: #temavård #dmagenda
  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

 •  

  ONSDAG 6 JULI 10.20–11.10

  Leva livet med diabetes – får hjärtat vara med?

  Vilka konkreta förändringar måste vi göra i dag för att patienter med diabetes ska få minskad risk att drabbas av komplikationer av sin sjukdom? Vad har patienterna, vården och samhället att vinna på om behandlingsmålen vid typ-2 diabetes nås? 

  Carl Jan Granqvist, krögare, vinkännare, Mona Landin-Olsson, ordförande, Svensk förening för diabetologi, Magnus Löndahl, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund, Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Christoffer Bernsköld (S), regionråd, Region Östergötland, Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #leva livet #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Boehringer Ingelheim och Svensk förening för diabetologi.

 •  

  ONSDAG 6 JULI 11.40–12.30

  Var finns ersättningsmodellerna som ger mer hälsa för pengarna?

  Dagens ersättningsmodeller kritiseras för att vara alltför trubbiga och snarare motverka än stimulera till nytänkande och innovation. Hur ser framtidens ersättningsmodeller ut, som skapar mer värde för insatta resurser?

  Georg Engel, chef för vårdinformatik och ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting, Per-Erik Gustafsson, överläkare, hjärtkliniken, Länssjukhuset i Gävle, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Lönnberg (S), regeringens nationella life science-samordnare, Ann Söderström, hälso-och sjukvårds­direktör, Västra Götalandsregionen, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, Marie Aabö, vd, Medtronic Sverige.

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #värdebaseradvård #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på lunch.

  Arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Medtronic.

 •  

  ONSDAG 6 JULI 13.20-14.20

  Digitaliseringen: Hur kommer hälso- och sjukvården se ut om tio år?

  Patienter, anhöriga och medarbetare i sjukvården ställer allt högre krav på vårdens tillgänglighet och informationsförsörjning. Vården står inför en digital transformation där behovet av korrekt information vid rätt tillfälle är stort. Vad måste vi konkret göra för att uppnå ett optimalt integrerat sjukvårdssystem, från förebyggande hälsovård, via sjukvård, till vård i hemmet? Är sjukvården redo för transformationen? Vem driver på och vem genomför?

  Stefan Vlachos, tillförordnad verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset, Hans-Olof Hellström, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, Jeroen Tas, CEO of Philips Connected Care and Health Informatics and European CIO of the Year 2014, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, med flera. 

  Läs mer

  Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
  Twitter: #framtidenssjukvård #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på kaffe med tillbehör.

  Arrangeras av Dagens Medicin i samarbete med Philips Health Systems.

   

 •  

  ONSDAG 6 JULI 14.40–15.30

  Kan vi ge en minnesvärd vård vid Alzheimers sjukdom?

  Samhällets kostnader för demensvård, där Alzheimers sjukdom står för den största delen, uppgår redan i dag till det hisnande beloppet 63 miljarder kronor. Det överstiger kostnaderna för cancer, stroke och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans. Om prognoserna stämmer ökar antalet drabbade kraftigt när fyrtiotalisterna når 80-årsåldern. Vad är det värt med tidig diagnostik och vad kan tidig behandling av Alzheimers sjukdom medföra – för patienterna, deras familjer och för landsting respektive kommuner?

  Anders Wimo, professor i geriatrisk allmänmedicin, Karolinska Institutet, Göran Stiernstedt, regeringens utredare av en effektiv vård, seniorkonsult, Rud Pedersen, Peter Graf, vd, Vårdbolaget Tiohundra, Anders Henriksson (S), landstingsråd Landstinget i Kalmar län, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting, Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden.

  Läs mer

  Moderator: Maja Florin, chef, Dagens Medicin Agenda.
  Twitter: #alzheimers #dmagenda

  Efter seminariet bjuder vi på fika.

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Lilly.

 •  

  ONSDAG 6 JULI 16.00-16.50 

  Världsbäst på data - men till vilken nytta? 

  Real world evidence handlar om att följa upp och analysera data över hur läkemedel och behandlingar fungerar i verkligheten och i praktiken. Sverige är ett av de länder som är världsbäst på patientdata - men hur använder vi den egentligen för att förbättra för patienter och för sjukvården? Kan vi öka patientnyttan, effektivisera läkemedelsanvändningen och skapa kostnadsbesparingar med real world evidence? Vilka hinder finns det och finns det några eventuella risker?

  Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Ragnar Linder, chef, RWES and HEOR Norden, IMS Health, Tobias Nilsson, ledningsstöd, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, Margareta Haag, vice ordförande, Nätverket mot cancer, med flera.

  Moderator: Jonny Sågänger, redaktör Nyhetsbrev Läkemedelsmarknaden och Digital Hälsa.
  Twitter: #realworldevidence #dmagenda

  Seminariet arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med IMS Health.

 •  

  TORSDAG 7 JULI 8.30-10.00 

  Big data in little Sweden 2020 - kvalitetsregistrens framtida betydelse

  Vad händer med de svenska kvalitetsregistren? Vem äger data - patienten, professionen landstingen staten? Hur använder och tillgodogör vi oss den data som finns på nätet, till exempel Patient like me? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent?

  Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Anders Lönnberg, regeringens samordnare inom life science, Karolina Antonov, chefsstrateg, LIF, Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, SKL, Sofia Ernestam, registerhållare SRQ samt patientföreträdare.

  Läs mer

  Moderator: Boel Mörck, vice ordförande Svensk Reumatologisk Förening.
  Twitter: #reumatism

  Frukost serveras från kl 8.00.

  Arrangeras av Svensk Reumatologisk Förening, Forska!Sverige och SRQ.