Pressmeddelande från SOM-institutet vid Göteborgs universitet 2017-06-01
 
När svenska folket tycker till om hälso- och sjukvården är aspekter som att få berätta om sin situation och att få medverka i planeringen av sin egen vård, omsorg och behandling viktiga. Något de upplever inte sker i
...

Increased odds of direct ER referral, inpatient admission for diabetic foot ulcers, infections

Diabetic foot ulcers (DFUs) and diabetic foot infections (DFIs) are associated with increased risks of admission and outpatient visits, according to a study published online May 11 in Diabetes Care.
 
Grant
...
Hälsoekonomiska analyser bygger på de förutsättningar som finnes vid tidpunkten för analyserna. Nedan är exempel på hälsoekonomisk modell för en godkänd GLP-1-analog från ett företag. 

Nya just publicerade studier, som LEADER Study N Engl J Med 160614 (Victoza® liraglutide) på ADA, med 22% minskad
...

Riksdagsledamoten Christina Örnebjär har förtjänstfullt engagerat sig i VAB-frågan för föräldrar till barn med typ 1 diabetes

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

En utmärkt intepellationsdebatt med socialförsäkringsminister Annika Strandhäl, skriver patientföreningen Svenska Diabetesförbundet på sin

...

Reductions in glucagon, cortisol, catecholamine, and sympathetic nerve responses to hypoglycemia

Gastric bypass (GBP) surgery is associated with reduced symptoms and neurohormonal responses to hypoglycemia, according to a study published online June 16 in Diabetes.

From HealthDay

Nyhetsinfo
www

...

Efterfrågan på nya kontinuerliga glukosmätare utmanar landstingens budgetar. I ett pilotprojekt ska TLV därför göra en hälsoekonomisk utvärdering av de medicintekniska produkterna, skriver Ingrid Helander www.lakemedelsvarlden.se

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har inlett en
...
Poverty is a significant, independent risk factor for death in patients with diabetes, even when these patients have equal access to healthcare resources, a population-based Swedish registry study indicated.
From www.medscape.com
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

Diabetes patients with low
...

Vegetabiliskt fett skyddar inte hjärtat, visar en ny amerikansk jättestudie. Men därmed är det inte fritt fram för LCHF – svenska forskare kritiserar studien och barnläkare varnar för att kolhydratfattig kost kan vara livsfarlig.

Maria Backman,

Frilansjournalist

Nyhetsinfo www red

DiabetologNytt

 

LCHF

...

Rapport Gun Forsander

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Fortsatt Rapport del 2

Desmond Schatz, som är pediatriker och president för ”Medicin och vetenskap” inom ADA, höll ett brandtal om vikten av fortsatt forskning för att lösa ”diabetesgåtan”. Han lanserade begreppet ”Diabetes@212°F” för att hetta upp

...

Rapport Gun Forsander 160622

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

RAPPORT

Då över 18 000 delegater ska samsas på en begränsad yta blir intrycket en välorganiserad myrstack, sjudande av positiv energi, glada återseenden och fokuserat intresse på diabetessjukdomens alla perspektiv. 

En snabb reflektion

...

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Får patienter med kroniska sjukdomar rätt till innovationer?

Arrangör:
Sanofi
Dag:
5/7 2016 13:00 - 14:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Ämnesområde 2:
Forskning
Språk:
Svenska
Plats:
Almedalens Hotell, Strandvägen
...

We certainly have important education to accomplish with patients and health professionals regarding the new higher concentration insulin products that are available only in a pen, including U-300 TOUJEO (insulin glargine), U-200 TRESIBA  (insulin degludec), and U-200 HUMALOG (insulin lispro).

...
...

Diabetes Technology Highlights

DEXCOM’S DIAMOND STUDY SHOWS CGM BENEFITS MDI AT SIX MONTHS: STRONG -0.6% A1C ADVANTAGE, +61 MORE MINUTES IN RANGE PER DAY

Joslin’s Dr. Elena Toschi reported positive results from Dexcom’s DIaMonD study, which randomized MDI users to six months of CGM (n=105) or six

...

From department of clinical Science and Education, Sachs´ Children and adolescent Hospital, Södersjukhuset

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

On macrovascular and renal complications in type 1 diabetes mellitus:
some aspects on glycemic memory

Björn Rathsman

 

Stockholm 2015

 

 

All previously

...

Almedalen Program Diabetes 4-7/7
Nyhetsinfo
www red DiabetolopgNytt

– Var finns ersättningsmodellerna som ger mer hälsa för pengarna?

I samarbete med Dagens Medicin Agenda arrangerar seminarium under Almedalsveckan, onsdagen den 6 juli kl.11:40-12:40. Plats: Burmeisters Bakficka, Tage Cervins gata 8,
...

Recensioner på uppdrag av DiabetologNytt

Nyhetsinfo

wwww red DiabetologNytt

 

Recension av ”Bara en tanke – din guide till villkorslöst välmående

av Dennis Westerberg, föreläsare och världsförbättrare, coach samt artist

Förlag: Soderpalm Publishing (Andra upplagan) 2016

Pris: 261 kr

”Du befinner dig

...

New Diabetes Prevention Program Data Indicates Physical Activity Helps Prevent Type 2 Diabetes, Independent of Weight Loss

From ADA Nyhetsinfo SA

www red DiabetiologNytt

  Physical activity, independent of weight loss, may help to prevent or delay type 2 diabetes in people who are at high risk for

...
 
 
 

Diabetesläkemedlet Jardiance minskar risken för njursjukdom vid typ 2-diabetes 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Press release

Lars Weiss, Överläkare Med Dr vid njurmedicinska kliniken Centralsjukhuset Karlsta

...

NEW ORLEANS — A program that combines in-person and online training significantly reduced impaired hypoglycemia awareness and also decreased hypoglycemia-related stress and episodes of severe hypoglycemia, researchers announced at the American Diabetes Association (ADA) 2016 Scientific Sessions on June

...

The National Institute of Health and Care Excellence (NICE), UK, has recommended that SGLT-2 inhibitors on the UK market can be used earlier in patients with diabetes.

From www.diabetesincontrol.com

Nyhetsinfo www red DiabetologNytt

The new guidanceallows the drugs to be used first-line for

...

A recent survey, along with an OCR statement, reiterate the importance of organizations understanding healthcare application security measures. 

 

As more covered entities and business associates continue to implement mobile options, healthcare application security is an increasingly critical aspect

...

NEW ORLEANS -- Dogs may be good at sniffing out some types of cancer, but that skill doesn't appear to transfer to detecting hypoglycemic events, according to research presented here.

From www.medpage.com

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Diabetic dog alerts had a low sensitivity and positive

...

NEW ORLEANS — Pioglitazone halved the progression to diabetes in people with insulin resistance and cerebrovascular disease, new data from the Insulin Resistance Intervention after Stroke (IRIS) trial show.

From www.medscape.com

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

The new findings from the 5-year

...

Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes

Google N Engl J Med to read in full text free or just click on Hypertext in the text

Nyhetsinfo SA
www red DiabetologNytt

Christoph Wanner, M.D., Silvio E. Inzucchi, M.D., John M. Lachin, Sc.D., David Fitchett, M.D., Maximilian von

...