Sweden on page
sid 46
sid 48 

the largest number of children and adolescents (0–14 years) with prevalent (existing) and incident (new) type 1 diabetes (Tables 3.14 and 3.15). In terms of incidence per 100,000 population per year, Finland (62.3), Sweden (43.2) and Kuwait (41.7) have the highest

...

A new paper suggests that as people with diabetes increase their time in range, healthcare costs decrease

IQVIA, a healthcare consulting firm, published a 22-page paper 

https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/advancing-glycemic-management-in-people-with-diabetes

describing the limitations of A1C and the potential financial benefits of improving 

...

Hur ska vi förhålla oss till Europeiska kardiologföreningens (ESC) nya guidelines?

 • En överenskommelse mellan Svensk förening för diabetologi (SFD) och Svenska kardiologföreningen (SVKF)
 

På senare år har ett flertal studier av nya glukossänkande läkemedel med kardiovaskulära utfallsmått

...

Andrew Advani

Abstract

Recent upswings in the use of continuous glucose monitoring (CGM) technologies have given people with diabetes and healthcare professionals unprecedented access to a range of new indicators of glucose control.

Some of these metrics are useful research tools and others have

...
På världsdiabetesdagen igår på ett möte med Nationella Diabetesteamet och Dagens Medicin informerades om det nya rådet, regionernas nya råd för gemensamt införande av medicinteknik i samverkan.
 
MTP-rådets sammansättning liknar hur NT rådet arbetar, representanter för kommun och regioner, etisk och hälsoekonomisk
...

Förslag för diskussion

Nya mått på glykemisk kontroll 

Typ 1 diabetes

Barn, vuxna och gravida

2020

 • Svensk Förening för Diabetologi
 • Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes (BLF endodiab)
 • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)

SAMMANFATTNING

TIR (Time In Range, 4-10 mmol/l och

...
According to Cleveland Clinic och Medscape 1 of the 10 top Medical Innovations
 

Drugs for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction

There currently are no drug therapies specifically indicated for treatment of heart failure 

https://emedicine.medscape.com/article/163062-overview

with preserved ejection fraction (HFpEF). Management is directed at

...

Medicinteknik, psykosocialt stöd och sociala medier

Dagens Medicin och Nationella diabetesteamet arrangerar Världsdiabetesdagen 14 november 2019.

Välkommen till ett seminarium som tar sikte på nya möjligheter och utmaningar för en jämlik och modern diabetesvård

För anmälan och program i detalj

PLATS

...
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 45th Annual Conference
Rapport

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) samlades för sin 45:e årliga kongress. Mötet hölls i Boston, USA. Mötet samlade i år ca 1200 deltagare från 78 olika länder från alla

...

Open carpal tunnel release and diabetes: a retrospective study using PROMs and national quality registries

Authors: Zimmerman M, Eeg-Olofsson K, Svensson AM, Åström M, Arner M, Dahlin L

Published: BMJ Open. 2019 Sep 4;9(9):e030179. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030179

 

Abstract

OBJECTIVES: 

To study

...

Abstract

Purpose

To evaluate visual acuity (VA) and central retinal thickness (CRT) on optical coherence tomography during a 4‐year period in patients treated for sight‐threatening diabetic macular oedema (DMO) at two Swedish county hospitals. Additionally, to compare health‐related quality of

...

CGM key to preventing health risks in pregnancy in diabetes

All pregnant women with type 1 diabetes are to be offered use of continuous glucose monitoring (CGM) from April 2020 to improve the health outcome of births.

The drive to increase use of CGM for mothers to be with type 1 diabetes forms

...

Oxygen Therapy in Myocardial Infarction Patients With or Without Diabetes: A Predefined Subgroup Analysis From the DETO2X-AMI Trial

 1. Thomas Nyström1
 2. Stefan K. James2,3
 3. Bertil Lindahl2,3
 4. Ollie Östlund3
 5. David Erlinge4
 6. Johan Herlitz5
 7. Elmir Omerovic6
 8. Linda Mellbin7
 9. Joakim
...
Patienter med diabetes, typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes med fglerdos-insulin, som använder läkemedel för att sänka blodsockret upplever ibland alltför låga värden och ibland alltför höga. För de flesta är det mer eller mindre oundvikligt oavsett hur väl man passar på sitt blodsocker. 

Men hur är
...

Ny upptäckt om sockerupptag i brunt fett kan bota typ 2-diabetes

Resultat som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts medicin mot typ 2-diabetes publiceras i dag i Journal of Cell Biology. Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt en ny mekanism som stimulerar

...
CAC scores may predict future CVD events in patients with type 1 diabetes
 
Coronary artery calcium scores may be effective in predicting future CVD events in patients with type 1 diabetes, with scores over 100 associated with a significantly increased risk, according to findings presented at the
...
The American College of Cardiology (ACC) published a new expert consensus statement in the Journal of the American College of Cardiology regarding decision considerations for novel cardiovascular risk reduction therapies in patients with type 2 diabetes (T2D) and atherosclerotic cardiovascular
...
Förändringar i ämnesomsättningen påverkar immunförsvaret
 
Örebroforskare har identifierat tidiga förändringar i ämnesomsättningen hos barn som senare utvecklar typ 1-diabetes – ett viktigt steg för att kunna förebygga sjukdomen. Detta är ett av flera forskningsresultat som presenterades på Nordic Metabolomics
...
Medical treatment for autoimmune thyroid disease, an infection requiring hospitalization or the development of retinopathy should “raise the suspicion” of Addison’s disease development in adults with type 1 diabetes, according to findings from a registry-based study conducted in Sweden.
 
The
...
Peter M Nilsson, Professor/överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, samt Verksamhetsområde Internmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 
Inom diabetesområdet har det tillkommit en rad viktiga kliniska studier och tekniska innovationer under senare år, vilka har påverkat klinisk
...
För första gången rekommenderas en automatisk insulinpump för barn och vuxna med typ 1-diabetes, skriver Maria Gustavsson på www.dagensmedicin.se
 
Anders Frid är docent och pensionerad överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
– Jag är väldigt glad över ställningstagandet. Det här är ett stort steg
...
PCSK9-hämmarena Repatha och och Praluent kommer att subventioneras till fler patienter efter beslut från TLV.
F
rån och med den 1 januari 2019 utökas subventionen för blodfettssänkarna Repatha (evolocumab) och Praluent (alirokumab) till att omfatta fler patienter än i dag. Det meddelar Tandvårds-
...
Ulla Hellstrand Tang, forskare, innovatör och leg. överortopedingenjör
fick prestigefyllt pris på Världsdiabetesdagen 14 november med 350 000 SEK

Familjen Jacobssons forskarstipendie för att använda digitalt utvecklat hjälpmedel för diabetes-fotundersökning med webbprogrammet D-Foot på
...
ADA Releases Type 2 Diabetes Guidelines for Youth
 
There are fundamental differences in the pathogenesis and course of type 2 diabetes between young people and adults that necessitate a different approach in youth with the disease, with an emphasis on the patient's social context and long-term
...