Patienter med diabetes, typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes med fglerdos-insulin, som använder läkemedel för att sänka blodsockret upplever ibland alltför låga värden och ibland alltför höga. För de flesta är det mer eller mindre oundvikligt oavsett hur väl man passar på sitt blodsocker. 

Men hur är det för friska, som inte har diabetes?
För att ta reda på det lät amerikanska forskare deltagare i olika åldersgrupper bära en mätare som kontinuerligt läser av blodsockernivån under dygnets alla timmar.
 
Den insulinproducerande betacellen i bukspottkörteln hos individer utan diabertes läser hela tiden av sockernivån i blodbanan. En frisk person behöver inte tänka på sitt blodsocker, det sköts per automatik. Vid behov utsöndras insulin som sänker blodsockret. Därför klarar en frisk att äta mycket socker utan att få för höga nivåer socker i blodet. Den berg- och dalbana diabetiker upplever är för de flesta andra helt okänt.

En sann bild av blodsockret

Forskargruppen bakom den nu publicerade kartläggningen motiverar sin studie med att dagens teknik för kontinuerlig blodsockermätning är så mycket mer exakt än de äldre, att det idag går att få en sann bild av blodsockret hos friska icke-diabetiker

Hos deltagarna mellan sju och åttio år, medel 31 år, registrerades blodsockerkurvorna i en dryg vecka. Överviktiga vuxna med ett BMI över 30 kunde inte vara med, inte heller de som led av en kronisk sjukdom, tog läkemedel som kan påverka sockeromsättningen eller var gravida.

När undersökningen startade testades deltagarna för autoantikroppar mot de insulinproducerande cellerna vilket kan vara ett tecken på att en autoimmun diabetes (typ 1 eller LADA) kan vara på väg. Var så fallet uteslöts de ur studien.

När undersökningen startade testades deltagarna för autoantikroppar mot de insulinproducerande cellerna vilket kan vara ett tecken på att en autoimmun diabetes (typ 1 eller LADA) kan vara på väg. Var så fallet uteslöts de ur studien.
Återstod 153 personer som deltog. De kunde inte under studien själva se vilka blodsockervärden de hade.

Mellan 3,9 och 7,8 mmol/L

Genomsnittligt medelvärde för alla yngre än 60 år var mellan 5,4 till 5,5 mmol/L. Äldre än 60 år något högre, 5,8 mmol/L. Enbart fyra procent av tiden låg blodsockret antingen under 3,9 eller över 7,8 mmol/L. Detta oavsett om det var en registrering fastande eller efter en måltid.
Den tid deltagare hade blodsocker över 7,8 mmol/L 2,1 procent, eller 30 minuter per dag. Under 3,9 mmol/L 1,1 procent, eller 15 minuter per dag.
Deltagarna förde också loggbok under studiens gång. I den skrev de upp om och när och hur intensivt de hade tränat, när de åt sina måltider eller snacks och när de gick och lade sig och steg upp.


”Även om det är troligt att det fortlöpande kommer att ske en utveckling mot bättre blodsockerkontroll vid typ 1 diabetes, med avancerade automatiska system för kontinuerlig blodsockermätning och insulinbehandling i samarbete (closed-loop), ett mer fysiologiskt sätt leverera inuslin och andra framtida behandlingar är nog de värden våra deltagare hade i stort sett hela tiden svåra att uppnå för insulinbehandlade diabetiker.” skriver forskarna som publicerat sin artikel i tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Text Thord Ajanki www.diabetesportalen.se. Publiceras med tillstånd av förf och www

Nyhetsinfo

Continuous Glucose Monitoring Profiles in Healthy Nondiabetic Participants: A Multicenter Prospective Study

Abstract

Context

Use of continuous glucose monitoring (CGM) is increasing for insulin-requiring patients with diabetes. Although data on glycemic profiles of healthy, nondiabetic individuals exist for older sensors, assessment of glycemic metrics with new-generation CGM devices is lacking.

Objective

To establish reference sensor glucose ranges in healthy, nondiabetic individuals across different age groups using a current generation CGM sensor.

Design

Multicenter, prospective study.

Setting

Twelve centers within the T1D Exchange Clinic Network.

Patients or Participants

Nonpregnant, healthy, nondiabetic children and adults (age ≥6 years) with nonobese body mass index.

Intervention

Each participant wore a blinded Dexcom G6 CGM, with once-daily calibration, for up to 10 days.

Main Outcome Measures

CGM metrics of mean glucose, hyperglycemia, hypoglycemia, and glycemic variability.

Results

A total of 153 participants (age 7 to 80 years) were included in the analyses. Mean average glucose was 98 to 99 mg/dL (5.4 to 5.5 mmol/L) for all age groups except those over 60 years, in whom mean average glucose was 104 mg/dL (5.8 mmol/L). The median time between 70 to 140 mg/dL (3.9 to 7.8 mmol/L) was 96% (interquartile range, 93 to 98). Mean within-individual coefficient of variation was 17 ± 3%. Median time spent with glucose levels >140 mg/dL was 2.1% (30 min/d), and median time spent with glucose levels <70 mg/dL (3.9 mmol/L) was 1.1% (15 min/d).

Conclusion

By assessing across age groups in a healthy, nondiabetic population, normative sensor glucose data have been derived and will be useful as a benchmark for future research studies.

https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/104/10/4356/5479355?redirectedFrom=fulltext

www red DiabetologNytt