På världsdiabetesdagen igår på ett möte med Nationella Diabetesteamet och Dagens Medicin informerades om det nya rådet, regionernas nya råd för gemensamt införande av medicinteknik i samverkan.
 
MTP-rådets sammansättning liknar hur NT rådet arbetar, representanter för kommun och regioner, etisk och hälsoekonomisk expertis och med en företrädare från patientorganisation.
 
Jan Liliemark har utsetts till MTP-rådets ordförande. Han har tidigare arbetat vid SBU och varit med i NT-rådet sedan starten 2014.
 
Under ledning av SKL börjar nu strukturerad samverkan kring medicinteknik och MTP-rådet kommer att ingå i denna organisation. De frågor som kommer upp handlar om medicinteknik som medför större kostnader liksom svåra etiska beslut eller tekniskt komplicerade frågor.
 
Koordinator för MPT-rådet blir Sofia Medin, som tidigare arbetat vid Swedish Medtech. MTP-rådet kommer att ha en beredningsfunktion som ska arbeta med urvalet av produkter att genomlysa. Dessutom byggs upp en organisation för regionsamverkan kring upphandling av medicinteknik. 
 
MTP-rådet kommer att samverka med TLV som kommer fortsätta göra hälsoekonomiska utväårderingar av medicinteknik
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt