Ny upptäckt om sockerupptag i brunt fett kan bota typ 2-diabetes

Resultat som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts medicin mot typ 2-diabetes publiceras i dag i Journal of Cell Biology. Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt en ny mekanism som stimulerar sockerupptag i brunt fett – en vävnad vars främsta funktion är att bränna fett och socker för att producera värme.

Bilden visar en flourescensmikroskopbild på brunfettsceller. Cellerna har färgats för att glukostransportör 1 (GLUT1) (grönt). Genom att undersöka hur glukostransportörer flyttas ifrån insidan till utsidan av brunfettsceller vid stimulering har den nya signalvägen kunnat karakteriseras. Vänster: Ostimulerade brunfettsceller. Höger: Stimulerade brunfettsceller där glukos går in med hjälp av glukostransportörer (grönt).

Bilden visar en flourescensmikroskopbild på brunfettsceller. Cellerna har färgats för att glukostransportör 1 (GLUT1) (grönt). Genom att undersöka hur glukostransportörer flyttas ifrån insidan till utsidan av brunfettsceller vid stimulering har den nya signalvägen kunnat karakteriseras. Vänster: Ostimulerade brunfettsceller. Höger: Stimulerade brunfettsceller där glukos går in med hjälp av glukostransportörer (grönt).

– En av de mest intressanta egenskaperna med denna nyupptäckta signalväg är att den skiljer sig från den signalväg som startas av insulin. Detta betyder att signalvägen i brunt fett med stor sannolikhet kan aktiveras även i patienter med typ 2-diabetes där insulin-signaleringen är ur funktion, säger Tore Bengtsson, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet.

Trots att typ 2-diabetes är en mycket allvarlig sjukdom, som dessutom ökar, så finns det ännu ingen definitiv behandling eller bot.

– Det är därför av stort intresse att finna nya sätt som stimulerar glukosupptag i vävnader och minskar sockret i blodet, säger Tore Bengtsson.

Brunt fett har visat sig finna i vuxna människor och är en av de vävnader i kroppen som kan stimuleras till det högsta sockerupptaget per gram vävnad. Ett ökat sockerupptag i brunt fett kan därmed snabbt minska sockerhalten i blodet.

– Vår studie visar att de kroppsegna stresshormonerna adrenalin och noradrenalin ökar sockerupptaget i brunt fett. Adrenalin och noradrenalin kan påverka nästan alla våra organ genom att binda till receptorer på cellytan. Vi har visat hur och med vilken mekanism adrenerga receptorer, som finns på brunt fett, stimulerar sockerupptag. Detta är helt ny och banbrytande forskning, säger Tore Bengtsson.

Fakta om typ 2-diabetes

Mer än 382 miljoner av världens befolkning är diagnostiserade med typ 2-diabetes och antalet växer snabbt. Risken för att någon gång under livstiden få typ 2-diabetes är mer än 30 %.

Det som händer rent molekylärt i en person med typ 2-diabetes är att vävnader förlorar sin förmåga att svara på insulinstimulering och kan därmed inte ta upp socker ifrån blodet. Insulin är det hormon som utsöndras efter att man ätit och är det viktigaste hormonet för regleringen av blodsockret. Om insulinsignalen inte fungerar leder detta till en oförmåga att sänka blodsockerhalten efter en måltid. För högt blodsocker är farligt för de flesta organ i kroppen och leder till många olika komplikationer inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, skador på perifera nervsystemet, blindhet och även amputationer och för tidig död.

Om studien

Studien är delvis finansierad av Vetenskapsrådet och har genomförts av forskare från Stockholms universitet. Studien publiceras i Journal of Cell Biology.

Press release

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt