Medicinteknik, psykosocialt stöd och sociala medier

Dagens Medicin och Nationella diabetesteamet arrangerar Världsdiabetesdagen 14 november 2019.

Välkommen till ett seminarium som tar sikte på nya möjligheter och utmaningar för en jämlik och modern diabetesvård

För anmälan och program i detalj

PLATS FÖR DIG FINNS!
ANMÄL DIG!

https://seminarier.dagensmedicin.se/Events/100000357/varldsdiabetesdagen-2019

 

Datum: Torsdag 14 nov 2019

Tid: ​Registrering från kl 09.00

Var: Bygget fest & konferens, Stockholm

 

PROGRAM

TORSDAG, NOVEMBER 14, 2019  

09:00 - 09:40 CET

Registrering med kaffe och smörgås

09:40 - 09:45 CET

Moderator hälsar välkommen

09:45 - 09:50 CET

Inledning

 Agneta Lindberg

Agneta Lindberg, ordförande, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), representant för Nationella Diabetesteamet 
 

09:50 - 10:15 CET

Diabetesvårdens organisation och vägen att nå nationella behandlingsmål

 Rebecka Husdal

Rebecka Husdal, med, dr, folkhälsovetare, regional diabetessamordnare i Västmanland och forskare vid Centrum för klinisk forskning Västerås. 

10:15 - 10:40 CET

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

 Stefan Jansson

Nationella ArbetsGruppen för Diabetes (NAG-D), hur arbetar vi för att alla personer med diabetes i Sverige ska få en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet? 
Stefan Jansson, specialist i allmänmedicin, Region Örebro län, ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D)

10:40 - 11:00 CET

Bensträckare

11:00 - 11:25 CET

Samverkan för jämlik användning av medicinteknik vid diabetes

 Mårten Lindström

NT-rådet ger rekommendationer för vissa medicintekniska produkter vid diabetes som ett led i att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv användning av ny medicinteknik. Vi får höra om arbetet som görs i samarbete med TLV.

Mårten Lindström, biträdande ordförande NT-rådet, överläkare medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län
 

11:25 - 12:00 CET

Klassificering av diabetes- vad är det som gäller?

 Magnus Löndahl ,  Mats Martinell

En studie publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology föreslår att diabetes ska delas in i fem istället för i två grupper. Genom den nya indelningen skulle behandlingen bli bättre, med färre komplikationer. Vad talar för och emot denna nya klassifikation?

Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund och Mats Martinell, med dr, distriktsläkare Eriksbergs akademiska vårdcentral, lektor i allmänmedicin, Uppsala universitet

12:00 - 13:00 CET

Lunch

13:00 - 13:25 CET

Framgångsfaktorer vid behandling av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund

 Sheyda Sofizadeh

Sheyda Sofizadeh, Diabetes/distriktssköterska & Studie Koordinator, Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Forskningsenheten för Diabetes, Uddevalla sjukhus.

13:25 - 14:00 CET

Diabetespsykologi-samspelet mellan kropp och sinne

 Jon Haug

Jon Haug är i Norge en välkänd psykolog och författare samt har en podcast om livet med diabetes. Han har utvecklat området för klinisk hälsopsykologi, inte minst för personer med diabetes. Att leva med diabetes är både medicin och psykologi

Jon Haug, specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatisk Institutet i Oslo.

14:00 - 14:25 CET

Kaffe med tillbehör

14:25 - 14:55 CET

Sociala medier och diabetes 

 Jonas Bergstedt

Facebookgruppen Bolla diabetestankar har fler än 13 000 medlemmar och är en av landets största nätverk för diabetespatienter. Hur kan man vara till stöd för patienter med diabetes?
Jonas Bergstedt är ledamot i Diabetesförbundets styrelse och moderator för gruppen Bolla diabetestankar  

14:55 - 15:20 CET

Så vill vi göra psykosocialt stöd till en del av diabetesvården

 Sara Hammer

Sara Hammer, legitimerad psykolog, seniorkonsult, Psykologpartners och Ida Lindstén, Ung Diabetes

15:20 - 15:30 CET

Programmet avslutas

____
 
Se mer info om Världsdiabetesdagen från Svenska Diabetesförbundet
 

Världsdiabetesdagen

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.

Världsdiabetesdagens bakgrund

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt - eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den statusen. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.

Internationella Diabetesfederationen och logotypen - den blå ringen

Årligen uppmärksammar Internationella Diabetesfederationen Världsdiabetesdagen på olika sätt. 

Den blå ringen som syns högst upp på sidan är sedan 2007 den officiella logotypen för Världsdiabetesdagen. Bakgrunden till logotypens utseende är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN flaggans färg. Logotypen togs fram för den världsomfattande IDF-kampanjen "unite for diabetes" där diabetes lyftes fram som ett stort hälsoproblem i världen och ett önskemål om att diabetes behövde uppmärksammas i en FN resolution.

Användande av den blå ringen logotypen

Det är IDF som äger rättigheterna för den blå cirkeln. Som medlemmar i IDF har Svenska Diabetesförbundet rätt att använda logotypen i vårt material kring Världsdiabetesdagen. Förfrågningar kring användning av logotypen av andra organisationer eller kring specifika aktiviteter hänvisas till IDF.

Blåbelysta byggnader

En återkommande och världsomfattande tilldragelse är att en mängd byggnader belyses i blått på Världsdiabetesdagen. Förhoppningsvis medför det här att allmänheten uppmärksammar att det är något speciellt med den 14 november.

2018

Vid tiden runt Världsdiabetesdagen händer mycket spännande då många vill passa på att uppmärksamma diabetes. Här har vi samlat årets aktiviteter som på olika sätt engagerar Diabetesförbundet och Diabetesfonden.

 

Sedan 2017 har Diabetesförbundet ett samarbete med Nordic Entertainment Group (NENT) som syftar till att öka kunskapen om diabetes samt samla in pengar till forskning. Ett resultat av det är en diabetesgala varje år på Världsdiabetesdagen. Diabetesgalan sänds kl 20.00 den 14 november på TV3, Viaplay och Viafree. 

https://www.diabetes.se/om-oss/diabetesgala/

 
Nyhetsinfo
www red DiabetoologNytt