Den 19-22 februari hölls konferensen ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) i Madrid i Spanien gällande avancerad forskning inom teknik och behandlingar för diabetes.

ATTD 2020 visade upp det senaste på den ultimata mötesplatsen för kliniker, bransch- och företagspersonal,

...

Ny satsning på biobank med fokus på folksjukdomar

Diabetes, Parkinson, Alzheimer och hjärt-kärlsjukdomar hör till våra allra vanligaste folksjukdomar. En ny biobank – den största i sitt slag – med stamceller från både friska individer och patienter ska bidra till ökad förståelse för hur dessa

...

ATTD 2020 

Vad: 13:e ATTD konferensen

Var: Madrid

När: 19-22 februari 2020

Inledning

Det är uppenbart att ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) är en konferens med växtvärk. Konferensen har återigen slagit rekord med 3800 mötesdeltagare. Att intresset för medicinsk teknik ökat kraftigt de

...

Höga blodsocker som barn ökar risken för tidig död som ung vuxen

Barn med typ 1 diabetes som för ofta har för höga blodsockervärden löper större risk att avlida innan de fyller 30 år. Vanligaste dödsorsakerna är akuta diabeteskomplikationer.

Slutsatsen drar svenska forskare som undersökt sambandet för
...

REFLEKTIONER EFTER ATTD-MÖTET

Den 13e upplagan av konferensen Advanced Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD) hölls 19-22/2 i Madrid. 3800 delegater från över 80 länder var anmälda. Huvudtemat för konferensen är avancerade tekniska hjälpmedel för behandling av diabetes. 

Mötet präglas av

...

The 13th annual Advanced Technologies and Treatments in Diabetes (ATTD) conference brought together many great minds in diabetes in Madrid, Spain.

With nearly 3,800 attendees from more than 81 countries, ATTD continues to grow dramatically; while it has been since the start in Prague in 2008 one of

...

The ATTD Yearbook, impact factor 4.488, addresses a growing interest in the development of new and advanced technologies and devices for the treatment of diabetes which has resulted in numerous manuscripts in medical journals relating to this topic. 

The ATTD YEARBOOKreflects innovations in the

...

En ny studie tyder på att gränsvärdet för att behandla hypoglykemi hos nyfödda är onödigt tufft satt. Studien publiceras i New England Journal of Medicine. 

Ungefär 20 procent av de svenska barn som får neonatalvård vårdas på grund av hypoglykemi.  

Lower versus Traditional Treatment Threshold for

...
God diabetesvård hela livet
- ett stöd för personer med typ 1 diabetes
 
 
Klickbar pdf kort skrift 26 sidor
Finns på ovan www eller
överst till höger på www.dagensdiabetes.se på dator
eller nederst på smartphone
 
God läsning!
 
Nyhetsinfo
www red
...
Sambandet djupa blodsockerfall och försämrade kognitiva funktioner hos barn med typ 1-diabetes är i forskningen väl undersökt och beskrivet. Men hur det är med de äldre är mer okänt, bland de som har haft sjukdomen i många år och haft flera, kanske många, djupa blodsockerfall. Hur har deras
...

Reducing HbA1c best strategy to avoid initial, subsequent CVD events in type 1 diabetes 

Bebu I, et al. Diabetes Care. 2020;doi:10.2337/dc19-2292.

Intensive glucose management can help adults with type 1 diabetes avoid an initial or subsequent cardiovascular disease or major adverse cardiovascular

...
Lite mer info, uppdaterad
Freeware utan lösenord
 
Eller allra nederst i klartext
 
Se också andra pm på www.,internetmedicin.se
nu i dagsläget totalt 1133 olika PM, uppdateringar var 10:e månad eller oftare,
och pm finns utlagt kring Corona-virus,
- och nya
...
Här kommer ett tips om en studie som nyligen publicerats i Diabetologia. Det är en epidemiologisk studie i vilken forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att det finns ett samband mellan höga nivåer av tarmhormonet GIP i blodet och ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Att
...

Sveriges radio berättade i morse om Försäkringskassans långa handläggningstider för bedömning av ansökningar om omvårdnadsbidrag för barn med olika sjukdomar och handikapp inklusive typ 1 diabetes.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7400231

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har kommenterat de långa handläggningstiderna och

...

Having good cardiorespiratory fitness is important for staying healthy and can reduce the risk of numerous diseases and premature death. Alarmingly, cardiorespiratory fitness is declining globally, both for youths and adults.

Researchers have found that babies born with low birth weights are more

...

Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning tilldelas Niels Grarup vidNovo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research vidKöpenhamns universitet.

I sin forskning har han bland annat visat att det finns en genetisk förklaring till ökningen av typ 2-diabetes på Grönland.

Priset på

...

Sammanfattning 

Denna rapport redovisar resultat från en kartläggning av diabeteshjälpmedel som TLV har genomfört i samverkan med regionerna. Sveriges regioner har tagit initiativ till ett samverkansarbete kring hjälpmedel för diabetes. Bakgrunden till arbetet har varit att andelen patienter som

...

För att undvika risk för problem eller felbehandling vid inneliggande vård på sjukhus av patienter med typ 1 diabetes som använder kontinuerlig glukosmätning (CGM), har Västra Götaland för 2 år sedan tagit fram Rutiner för glukos- och ketonmätning.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

______________________________

 

Rutiner för

...

Rybelsus® (oral semaglutide) recommended for approval for the treatment of adults with type 2 diabetes by the European regulatory authorities

Novo Nordisk today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) under the European Medicines Agency (EMA) has adopted a positive

...
Öppna jämförelser 2018: 
Sex frågor - En god vård? 

Hälso- och sjukvården visar på goda resultat, men det finns fortfarande stora regionala skillnader och förbättringsområden. Rapporten redovisar övergripande resultat för hälso- och sjukvården utifrån sex frågor.
 
Rapporten fokuserar på att ge en övergripande
...

En mer aktiv behandling av riskfaktorer skulle minska diabetespatienters risk för hjärt-kärlsjukdom och död, skriver www.lakemedelsvarlden.se Helene Wallskär.

Målvärdena för långtidsblodsocker, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol i dagens riktlinjer är inte tillräckligt låga för att ge maximalt skydd

...

ATTD 2019 Berlin 20-22/2

ATTD är en kongress som växer för varje år. Deltagarantalet i år översteg tretusen personer. Ämnet för mötet är modernisering av behandling av personer med diabetes med tydligt uttalat fokus på typ 1 diabetes. Behovet av att förbättra diabetesvården motiveras huvudsakligen med de

...

From the ATTD Meeting and poublished at the same time in Journal of Diabetes Science and Technology

NMR Spectroscopic Analysis to Evaluate the Quality of Insulin:

Concentration, Variability, and Excipient Content

 

Abstract

Daniel Malmodin, PhD*,Anders Pedersen, PhD*, Göran Karlsson, PhD, and Gun

...

Hur bra vård diabetespatienter får beror på hur vårdcentralerna väljer att organisera sitt arbete.

- Det finns tydliga förbättringar att göra för att uppnå en jämlik vård, nationella behandlingsmål för långtidssocker och minska risken för förtidig död, säger hon.

2006 och 2013 skickade hon ut ett

...
Glooko has analyzed almost 15 billion diabetes data points to uncover some global diabetes insights. Download the report to see what average blood glucose values by country, most common times for hypoglycemic and hyperglycemic events, and many more interesting facts
 
Free pdf
...