Det är med stor glädje vi meddelar att årets Quality Excellence Award tilldelas Gunnar Nordin

Gunnar var VD för Equalis under åren 2000 - 2017 och har spelat en central roll för utvecklingen av Equalis till dagens moderna kvalitetssäkringsorganisation.

-  Hans stora engagemang och hårda arbete för en förbättrad kvalitet av medicinsk diagnostik och terminologi har lämnat stort avtryck, såväl inom svensk hälso- och sjukvård som i internationella sammanhang.

- Quality Excellence Award är en utmärkelse som delas ut vid Labquality Days, en internationell kongress för kvalitet inom laboratoriemedicin som arrangeras av den finska kvalitetssäkringsorganisationen Labquality. 

https://10times.com/e1sk-0604-sfdx

Vi gratulerar Gunnar till denna fina utmärkelse!

Equalis tillhandahåller program för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser.

- Verksamheten kompletteras med användarmöten, standardiserad terminologi och andra aktiviteter som syftar till harmonisering och förbättring av undersökningsresultat inom svensk sjukvård. Arbetet bedrivs vid kontoret i Uppsala med stöd av experter från sjukvården i hela landet. Våra deltagare finns framför allt i Sverige och övriga nordiska länder.

- Tillsammans skapar vi resultat att lita på  

www.equalis.se

 

Nyhetsinfo

Kommentar

Gunnar Nordin är hedersmedlem i Svensk Förening för Diabetologi SFD sedan 2020.

- Gunnar har under 30-tal år arbetat nationellt kring förbättrad HbA1c-kvalitet. Sverige är nu bäst i världen avseende HbA1c-precision, med minsta möjliga spridning i kvalitet mellan C-lab och patientnära HbA1c på vårcentraler och diab mott.

- Gunnar Nordin föreläste senast 25/5 på det nationella diabetesmötet SFD i Karlstad om just HbA1c-mätning

https://www.researchgate.net/profile/Gunnar-Nordin

www red DiabetologNytt