Henrik Jansson, chef för specialisttandvård och forskning på Folktandvården Skåne
Henrik Jansson, chef för specialisttandvård och forskning på Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne ingår i samarbete för att tidigare upptäcka diabetes

Folktandvården Skåne deltar i initiativet Dent2Health vars mål är att ta fram ett screeningverktyg för diabetes typ 2.
- Genom att ta ett prov i munnen vid ett besök hos tandvården hopps man kunna identifiera individer som löper risk att drabbas.

Dent2Health startades 2022 och drivs av Medeon Science Park i nära samarbete med Medicon Valley Alliance, universiteten i Malmö, Lund och Köpenhamn, Region Skåne och flera regionala företag inom läkemedelsutveckling och medtechbranschen. Folktandvården Skåne har en lång historik av arbete med att förebygga och behandla karies och parodontit, vilket gjorde bolaget till en naturlig samarbetspartner när Medeon började kontakta potentiella partners.

– Norra Europa saknar en plattform för att föra samman olika professioner som har intresse av kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa. Öresundsregionen är väldigt intressant ur det perspektivet. Vi har starka lärosäten och en avancerad läkemedels- och biotech-industri.
- I Folktandvården Skåne har vi en fantastisk klinikverksamhet med väldigt många patienter. Det är glädjande att vara med och bidra i det arbetet och skapa någonting nytt och kunskapsdrivande, säger Henrik Jansson, chef för specialisttandvård och forskning på Folktandvården Skåne.

Positivt med tidig upptäckt av diabetes typ 2

Initiativet syftar till att undersöka om det är möjligt att med hjälp av orala biomarkörer identifiera individer som löper risk att drabbas av typ 2-diabetes. Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar lavinartat världen över och som orsakar svåra komplikationer, bland annat på hjärta och kärl. Sjukdomen kommer smygande utan att visa symptom under flera år och möjligheten att kunna upptäcka sjukdomen tidigt genom screening hos tandläkaren skulle innebära en stor vinst både för individen och samhället.
- Att screeningtesterna ska ske hos tandvården har flera anledningar, dels för att man vet att det finns ett samband mellan munhälsa och diabetes, dels för att människor söker sig till sjukvården när de är sjuka men kommer till tandvården med viss regelbundenhet även när de är friska. På så sätt ökar chanserna att hitta personer som har prediabetes eller ett tidigt stadium av diabetes typ 2 redan innan de börjat få symptom.

– Visionen är att när du i framtiden går till tandvården kan du bli erbjuden ett test för att se om du har ett tidigt stadium av diabetes typ 2, säger Magdalena Almén koordinator för Dent2Health på Medeon.

Fokus för Dent2Health är i nuläget att ta reda på vilka biomarkörer som ska användas i ett framtida screeningtest samt hur samarbetet mellan tandvården och primärvården ska kunna utökas.

Processen med att ansöka om finansiering är igång och strax innan årsskiftet blev det klart att Regionstyrelsen i Skåne stödjer Dent2Health med 450 000 kronor.

I höstas anordnades den första Dent2Health-konferensen. Konferensen är ett första steg i arbetet med att bygga upp en innovations- och forskningshubb. Den 24 oktober är det dags för nästa Dent2Health-konferens i Malmö.

Press meddelande Folktandvården Region Skåne

Nyhetsinfo

Kommentar 
Flera tandvårdsenheter i Sverige exempelvis Praktikertjänst har redan i sin tandvård erbjudande om blodtryck och P-glukos för att upptäcka tyst hypertoni respektive T2DM. En hel del rapporter och publicerade artiklar finns kring detta


www red DiabetologNytt