The Diabetic Hand - epidemiology and pathophysiology of diabetic hand problems based on data from local and national registries in Sweden
 

Abstract

A normal hand function is crucial for human beings. The properties of the hand have enabled our species to evolve to our present state. Diabetes Mellitus (DM) is a rapidly growing public health problem with a current prevalence of over 10% in the adult global population. In addition, while the rapid increase in prevalence is alarming in itself, a manifold increase in the global burden of the disease is predicted in the coming years as the increasing prevalence of both type 1 (T1D) and type 2 (T2D) DM entails an increasing number of complications related to the disease.

The overarching aim of this PhD project was to draw attention to and shed light on a somewhat neglected area in diabetes complications, i.e., the diabetic hand. The project aimed to achieve this goal through a three-fold approach. First, the goal was to use big data from Swedish registers and cohorts to analyse the current state of the diabetic hand, including the incidence and prevalence of five common hand surgical diagnoses in the adult population of the Region of Skåne with a population of 1.1 million adult inhabitants. Second, I aimed to explore diabetic risk factors, metabolic factors and anthropometry, and their associations with different hand diagnoses. Finally, I aimed to explore patients’ experiences and outcome after surgery for one of the most common diagnoses in the diabetic hand, i.e., trigger finger (TF), focusing on various patient reported outcome measures (PROMs).

The present results provide an insight into how common diabetic hand problems, such as carpal tunnel syndrome (CTS), ulnar nerve entrapment (UNE), Dupuytren’s disease with contracture (DD), TF, and osteoarthritis of the first CMC joint of the thumb, are and how these complications affect individuals with DM. Study I presents data on an increased prevalence of all five studied diagnoses among T1D and T2D patients compared to controls, among men as well as women. Studies II and III followed a regional cohort, including over 30,000 individuals, for more than 20 years, and concludes that DM is a strong risk factor for CTS and UNE, as well as for DD. Study IV explored the relationship between high levels of plasma glucose (HbA1c) and TF during a 15-year period, concluding that among the population with DM, elevated HbA1c is a major risk factor for developing TF. Finally, study V explored PROMs after surgery for TF, and showed that patients with T1D and T2D can expect the same results after surgery as individuals without DM, after 12 months.

To summarise, using big data from Swedish national and regional registers and cohorts, this thesis presents unique insights into risk factors, prevalence, incidence and surgical outcome for various hand complications, all related to the Diabetic Hand. Primary prevention of T2D and optimal treatment of both T1D and T2D are crucial in order to prevent complications in the hand related to diabetes.

List of scientific publications

The thesis is based on the following scientific publications which have been reprinted with permission of the publishers. The five studies are all referred to throughout the book by their respective Roman numerals:

I: Rydberg M, Zimmerman M, Gottsäter A, Svensson A-M, Eeg-Olofsson K, Dahlin LB. The Diabetic hand: prevalence and incidence of diabetic hand problems using data from 1.1 million inhabitants in southern Sweden. BMJ Open Diabetes Research & Care. 2022;10(1). e002614.

II: Rydberg M, Zimmerman M, Gottsäter A, Nilsson PM, Melander O, Dahlin LB. Diabetes mellitus as a risk factor for compression neuropathy: a longitudinal cohort study from southern Sweden. BMJ Open Diabetes Research & Care. 2020. 1;8(1). e001298

III: Rydberg M, Zimmerman M, Persson Lofgren J, Gottsäter A, Nilsson PM, Melander O et al. Metabolic factors and the risk of Dupuytren’s disease: data from 30,000 individuals followed for over 20 years. Scientific Reports. 2021 (1). 14669.

IV: Rydberg M, Zimmerman M, Gottsäter A, Eeg-Olofsson K, Dahlin LB. High HbA1c Levels Are Associated With Development of Trigger Finger in Type 1 and Type 2 Diabetes: An Observational Register-Based Study From Sweden. Diabetes Care. 2022. dc220829.

V: Rydberg M, Zimmerman M, Gottsäter A, Åkesson A, Eeg-Olofsson K, Arner M, Dahlin LB. Outcome and patient experiences after open trigger finger release in patients with type 1 and type 2 diabetes - a retrospective study using PROMs and Swedish national quality registries. Accepted in Plastic and Reconstructive Surgery GO Open April 2023. In pre-print production.

 

Populärvetenskaplig sammanfattning

Tänk dig att du vaknar upp och har sovit på handen. Hela handen sover, den lyder inte och känns fumlig. Varje dag är likadan. Du kan inte skriva – du tappar kaffekoppen – handen känns klumpig – fingrarna lyder dig inte. Och det gör ont, väldigt ont. Plötsligt fastnar ett finger inne i handflatan! Där ska det inte vara. Desperat försöker du räta ut det, men det sitter fast. Inte förrän du använder din andra hand till hjälp lyckas du räta på fingret med en knäpp. Karpaltunnelsyndrom (inklämning av medianusnerven i handledshöjd), inklämning av ulnarisnerven (änkestötsnerven) på armbågsnivå och triggerfinger är fenomen som många människor med diabetes upplever varje dag – utan att ha sovit på den! Dessutom är det vanligt med både Dupuytrens kontraktur (vikingasjukan – när fingret långsamt drar sig in i handflatan) samt ledsvikt i tummens grundled mot handflatan.

Diabetes är en folksjukdom som snabbt ökar i omfattning världen över. Hela 500 miljoner människor beräknas vara drabbade runt om i världen och i Sverige finns över 500 000 diabetespatienter. Nästan 5% av vår befolkning lever med sjukdomen. Medan insjuknandet i typ 1 diabetes, som oftast drabbar unga och leder till att kroppens insulinproduktion helt upphör, endast har ökat något framför allt i västvärlden, har typ 2 diabetes, också kallat ”åldersdiabetes”, ökat både i västvärlden och övriga världen.

I takt med att insjuknandet i diabetes ökar så ökar även antalet komplikationer till diabetes. Till de stora, ofta uppmärksammade diabeteskomplikationerna räknas njurskada, hjärt- och kärlsjukdom, skador på synnerven, nervsjukdom i fötter och underben samt fotsår. Mindre beforskat och betydligt mindre uppmärksammade är de diabeteskomplikationer som drabbar handen och dess funktion. Medan till exempel människor med diabetsfotsår ofta kontrolleras på en specialistmottagning med ortoped, diabetesläkare och ortopedtekniker, har personer med diabetes svårare att få vård för sin sjuka hand.

Genom denna avhandling, uppdelad i fem olika delprojekt, var syftet att belysa de problem och diagnoser som människor med diabetes upplever i sin hand.

I studie I undersökte vi förekomsten av fem vanliga handdiagnoser i Region Skåne. Vi använde registret Region Skånes vårddatabas som samkördes med det Nationella diabetesregistret för att på så sätt få fram data på hur vanliga dessa diagnoser är bland människor med diabetes. Det visade sig att alla de fem undersökta diagnoserna som ovan nämnts var vanligare hos människor med både typ 1 och typ 2 diabetes.

I studie II och III undersökte vi dels förekomsten av nervinklämningssyndrom i handled och armbåge (II), dels förekomsten av Dupuytrens sjukdom (III) i en grupp invånare (kohort) i Malmö som följts sedan mitten av 90-talet. Under de 20 år som ca 30 000 deltagare i studien följdes kunde vi se att de individer som hade diabetes vid starten av studien hade dubbelt så hög risk att insjukna i både nervinklämningssyndrom och Dupuytrens sjukdom. Vi visade också att hög alkoholkonsumtion ökar risken för att drabbas av Dupuytrens sjukdom.

I studie IV ville vi ta reda på om högt blodsocker bland personer med diabetes ökar risken för triggerfinger, ett tillstånd där fingrarna fastnar i ett böjt läge. I denna studie samkörde vi data från Region Skånes vårddatabas med det Nationella diabetesregistret och kunde visa att högt långtidsblodsocker markant ökar risken för att drabbas av triggerfinger. Män med högst mått på långtidsblodsocker (HbA1c> 64 mmol/mol) hade över fem gånger så hög risk att insjukna jämfört med män med ett välreglerat blodsocker (HbA1c < 48 mmol/mol).

I studie V samkörde vi data från det handkirurgiska kvalitetsregistret (HAKIR) med Nationella diabetesregistret för att ta reda på hur personer med diabetes upplever sitt resultat efter operation för triggerfinger och om de förbättras i samma utsträckning som människor utan diabetes. Resultaten visade att för dem som opererades och samtidigt hade diabetes tog det längre tid att förbättras – men efter 12 månader var det ingen skillnad i resultaten. Personer med diabetes behöver alltså lite längre tid för att återhämta sig efter operation, men kan annars förvänta sig samma goda resultat som personer utan diabetes.

Sammanfattningsvis har denna avhandling belyst en tidigare relativt ouppmärksammad del av diabeteskomplikationerna - den diabetiska handen. Avhandlingen visar att diabetes påverkar inte bara nerverna i handled och armbåge, utan också bindväven i handen samt att många diagnoser är betydligt vanligare hos personer med såväl typ 1 som typ 2 diabetes. Den drivande faktorn verkar vara högt blodsocker där restprodukter från blodsockermolekylerna lagras in i senor, nerver och bindväv, vilket får dessa att fungera sämre och lättare fastna och ge symptom i form utav smärta, domningar och stickningar.

Att som person med diabetes drabbas av komplikationer i handen ger en signal om att man kanske bör tänka extra mycket på sin medicinering för att undvika höga blodsockernivåer. Med tanke på den diabetesepidemi som pågår i världen är det viktigt att förmedla budskapet om att även handens sjukdomar är kopplade till diabetes. Jag har också en förhoppning att vården kan anpassa sig efter behovet av en diabeteshandmottagning för att dessa patienter skall få en så bra och jämlik vård som möjligt.

 

Läs avhandlingen i sin helhet pdf free

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/146091684/E_spik_Rydberg.pdf

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt