Juninumret av DiabetologNytt finns nu utlagt på www
Kan ta 30-40 sek att ladda ner som pdf
 
Detskickas ut med posten i början av juni till alla SFDs medlemmar
 
Utdrag ur innehållet

• Ordföranden har ordet Redaktörspalten
• NDR-nytt
• Diabetesporträtt - Johnny Ludvigsson ATTD rapport Frida Sundberg • Påminnelse – Medlemsavgift

• Hur tolka vetenskapen kring sötningsmedel Sett och hört
• Ny lag om egenvård
• Hedersledamot och årets diabetesläkare ChatGPT

• Korta ATTD rapporter
• Årets diabetessköterska – Tanja Markestål Bokrecensioner
• Minnesruna – Jan Åman
• Res med SFD till EASD

• Svensk afton under EASD Hamburg
• Res med SFD till ISPAD
• Kongress- och möteskalender

God läsning!

 
 
Ntyhetsinfo
www red DiabetologNytt