En bilddokumentär om 1923 års Nobelpris i fysiologi eller medicinHistoriken bakom 1923 års Nobelpris ”För upptäckten av insulin” erbjuder såväl intressant information som lärdom.

Det råder ingen tvekan om att upptäckten av insulin var av en sådan höjd att den förtjänade ett Nobelpris. Tiden mellan upptäckten och priset, som utdelades 1923 dvs för 100 år sedan, är så vitt kan bedömas det pris där tiden mellan själva upptäckten och tillkännagivandet av Nobelpriset är allra kortast.

Upptäckten gjordes sommaren 1921, den första patienten behandlades i januari 1922 och de första publikationerna skrivna av de som tilldelades priset kom ut samma år. Priset är inte bara den i Nobelsammanhang snabbast utdelade utmärkelsen utan dessutom ett av de mest omdebatterade priserna.

Diskussionen har därvid hela tiden kretsat kring vilka som rätteligen borde ha fått dela äran av denna mycket betydelsefulla upptäckt. Den bifogade bilddokumentären redogör, sett ur dagens perspektiv, för de problem som var förenade med detta Nobelpris.

I ett första avsnitt sammanfattas utvecklingen av kunskapen om diabetes fram till början av 1920-talet varefter nobelverksamhetens vid Karolinska Institutet utvärdering skärskådas.

Avslutningsvis fästes blicken på senare framsteg som byggt på upptäckten av insulin och som varit av stor betydelse för behandlingen av diabetes.

 

Länkar bilddokumentär Nobelpris insulin 

• Engelsk version: 

35:55 min. https://youtu.be/jS9yWmr3Qq8 

 

Svenska versioner: 

• 36:02 min. https://youtu.be/oTrZx47CTjg 

https://www.youtube.com/watch?v=oTrZx47CTjg

 

• 47:20 min. https://youtu.be/GtvGssZkzXA

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGtvGssZkzXA&data=05%7C01%7Clars.ryden%40ki.se%7C3af581ff8adb48124bc708db5058b140%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C638192114085098434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dBlXFOEQnKRMR7HNqveP6itVEdArlC1wwavoQh%2FapPs%3D&reserved=0

 

Lars Rydén

Senior Professor

FoU - Tema Hjärta och Kärl, S1:02

Karolinska Universitetssjukhuset/Solna

SE-171 76 STOCKHOLM

 

Kommentar www red DiabetologNytt

Ett väl genomarbetat och gediget material. Många historiska dokument är framtagna, en del dokument är animerade. Imponerande ljud, bild och video på youTube

Värdefullt att 100 års jubileum av aktuellt Nobelpris tas upp och diskuteras i detalj. 

Högst sevärd

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt