Utdrag ur skriften

23 sidor pdf

Utan lösenord

 

Förord

Över en halv miljon personer i Sverige har diabetes och sjukdomen kan debutera i alla åldrar. Diabetes är en komplex livslång sjukdom, som påverkar individens dagliga liv och som kräver regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården.

Behandlingen inkluderar en omfattande och kon- tinuerlig egenvård liksom en strategi för multifaktoriell riskreduktion för att undvika kort- och långsiktiga hälsorisker associerade med sjukdomen. Data, som stödjer den hälso- och livskvalitetsförbättrande nyttan av ett antal interventioner, är omfattande.

Det har nu gått ett år sedan Svensk Förening för Diabetologi (SFD) lanserade första utgåvan av detta dokument.

Responsen har varit god. Dokumentet används idag som underlag i kliniska och strategiska möten. Kloka synpunkter och förslag på dokumentets utveckling har inkommit och efterfrågas fortsatt. Vårdresultaten fortsätter att förbättras och flera behandlingsmål har kunnat skärpas.

I årets dokument poängteras nyttan av att vid insulinpumpsinitiering hos personer med typ 1 diabetes ordinera pump med algoritmstödd insulindosering. Vidare att denna behandling inte undanhålls medelålders eller äldre patienter av åldersskäl.

Dokumentet utgör inte en behandlingsriktlinje eller ett vårdprogram utan är att betrakta som ett refektionsunderlag. De kvalitetsmål som följer merparten av punkterna är satta av SFDs styrelse för att belysa vad som torde vara möjligt att nå i en avgränsbar framtid.

All behandling utgår från en individuell bedömning, där hos vuxna, biologisk men inte kronologisk, ålder kan ha betydelse. Svensk diabetes- vård bygger på ett nära samarbete mellan patient och diabetesteamets alla medlemmar.

Vår vision är att alla öppenvårdsenheter med patientansvar för diabetesvård har en namngiven diabetesansvarig läkare och att allokeringen av vårdresurser ska matcha vårdbehovet. Båda utgör grund för långsiktigt framgångsrika behandlingsresultat.

Tillsammans, med hjälp av klokskap, livsstilsförändringar, moderna läkemedel, medicinsktekniska landvinningar och humanism, skapas god livskvalitet.

Styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi SFD

 

Innehåll

Förord

1. Livskvalitet

2. Diagnos

3. Egenvård

4. Prediabetes

5. Glykemisk kontroll vid typ 1 diabetes

6. Glykemisk kontroll vid typ 2 diabetes

7. Lipidkontroll

8. Blodtryckskontroll

9. Rökfrihet

10. Skydda synen

11. Skydda njurarna

12. Skydda hjärtat

13. Skydda fötterna

14. Kvalitetsarbete

15. Språkbruk

Lästips

Måluppfyllelse och visioner 

 

Läs hela skriften 

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_Ml_och_mlsttningar_3_2023_web_.pdf

 

eller gå in på www.dagensdiabetes.se

där fiunns både 2022 och 2023 års version

 

God läsning!

 

Nyhetsinfo'

www red DiabetologNytt