EU-parlamentets utskott röstade fram AI-reglering

EU-parlamentets ansvariga utskott i AI-frågor antog med stor majoritet, 84 ja, mot 7 nej och 12 nedlagda röster, den 11 maj parlamentets förhandlingsståndpunkt om AI-reglering.

EU tog därmed ytterligare ett steg mot att bli först i världen med en sådan reglering.

EU-parlamentets ledamöter inkluderade förbud mot biometrisk övervakning, känslomässig igenkänning och AI-system för förutsägande polisarbete till EU-kommissionens ursprungliga förslag.

I förslaget ingår skräddarsydd reglering för allmän AI och grundmodeller för generativ AI som GPT.

Även medborgares rätt att framföra klagomål mot AI-system ingår i förslaget.

De svenska moderaterna Arba Kokalari och Tomas Tobé röstade nej till förslagen.

Hela EU-parlamentet ska godkänna utskottets förslag till förhandlingsmandat innan förhandlingar med Europeiska rådet kan inledas. Omröstningen väntas ske under EU-parlamentets sessionen den 12–15 juni.

wwww digital hälsa Jonny Sågänger Text

 
Nyhestinfo
www red DiabetologNytt