Ny mångmiljonsatsning på medicinteknik

Nya medel utlyses på 35 miljoner kronor till precisionshälsa och datadriven forskning.

Region Stockholm 

https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/Nyheter/2023/04/projektmedel-medtech-labs/

tillsammans med Medtechlabs 

https://www.medtechlabs.se

startar nu en mångmiljonsatsning på ett nytt utvecklings- och forskningsprogram inom medicinteknik.

Medtechlabs forskningscenter är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Karolinska institutet (KI) och Region Stockholm.

Projektmedlen gäller forskning som inriktar sig på precisionshälsa och datadriven forskning inom hälsa- och sjukvård för att förebygga och behandla vanliga sjukdomar.

Ska kunna börja användas snabbt

Kraven är bland annat att det finns tydlig kliniska användning av forskningen. Forskningen ska leda till bättre diagnostik, terapi och patienthantering.

Den ska också kunna börja tillämpas snabbt. Enligt utlysningen 

https://www.medtechlabs.se/nyheter/utlysning-av-nytt-forskningsprogram-1.1234300

prioriteras forskning med potential att användas i klinisk miljö inom fem år.

Ett annat mål är att de nya kunskaperna och metoderna ska spridas både i Stockholm, nationellt och internationellt.

Mångmiljonsatsning på medicinteknik

Johan Schuber, vd för Medtechlabs, som leder satsningen är entusiastisk.

– Det känns fantastiskt att Medtechlabs snart kommer att ha ännu ett forskningsprogram som leds av forskningsledare från KTH och KI som tillsammans vill arbeta med translationell forskning. Pågående program har verkligen levererat med stor potential till snabb implementering i vården, kommenterar han.

Total finns 35 miljoner kr att söka under fem år. Medtechlabs styrgrupp som leds av forskningsdirektör Clara Hellner kommer att besluta om att bevilja ett eller två forskningsprogram.

Vill förebygga folksjukdomar

Inriktningen på precisionshälsa handlar om att använda stora mängder data om personens biologi, livsstil och miljö. Detta för att kunna skräddarsy förebyggande åtgärder och få mer exakt diagnostik och behandling.

Målet är att forskningen om precisionsmedicin ska förebygga sjukdomar, enligt Johan Schuber.

– Medtechlabs tvärdisciplinära forskningsprogram har fokus på att hitta bättre diagnostik och behandlingar för våra folksjukdomar. Det allra bästa vore ju om vi kan förhindra att sjukdom ens bryter ut, något som denna utlysning öppnar upp för.

Enligt Medtechlabs kommer precisionsmedicin att ge stora och kostnadseffektiva möjligheter att ge fler människor ett längre och hälsosammare liv.

Stora mängder data ska ge ny kunskap

När det gäller den datadrivna vårdforskningen skriver Medtechlabs att moderna tekniska framsteg producerar berg av systematiska, heltäckande och ingående data.

Artificiell intelligens (AI), maskininlärning och andra teknologier har dramatiskt förbättrat möjligheten att bearbeta sådana data. Det finns stora möjlighet att framgångsrikt koppla det till klinisk forskning, enligt Medtechlabs.

Kraven på forskningsprogrammen är att de bör ha potential att leverera banbrytande utvecklingar inom programområdena.

Fokus ska vara på områden med hög sjukdomsbörda i samhället, folksjukdomar.

Patienter måste vara delaktiga

Forskningen ska ha tydlig nytta för patienter och sjukvård. Det är också ett krav att patientorganisationer är med när studierna utformas.

Forskarna ska även ta hänsyn till genus och jämställdhet, både när det gäller forskningens syfte och frågeställning samt forskarna själva.

Alla sökande måste ha en programdirektör från KI och en från KTH, med minst en docenttitel.

Forskningsmedlen kan sökas 

mellan den 4 april och 5 juni 2023.

Tänkt projektstart är 1 januari 2024.

 

Press release www.lakemedelsvarlden.se 

journalist Anna Bäsën

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt