Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes

Text pdf 
 
195 referenser med www länkar
 
Members of DNSG Guicdelines Sweden
Mette Axelsen, assoc prof,
Ulf Risérus, prof
 

Abstract

Diabetes management relies on effective evidence-based advice that informs and empowers individuals to manage their health. Alongside other cornerstones of diabetes management, dietary advice has the potential to improve glycaemic levels, reduce risk of diabetes complications and improve health-related quality of life.

We have updated the 2004 recommendations for the nutritional management of diabetes to provide health professionals with evidence-based guidelines to inform discussions with patients on diabetes management, including type 2 diabetes prevention and remission.

To provide this update we commissioned new systematic reviews and meta-analyses on key topics, and drew on the broader evidence available. We have strengthened and expanded on the previous recommendations to include advice relating to dietary patterns, environmental sustainability, food processing, patient support and remission of type 2 diabetes.

We have used the Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations (GRADE) approach to determine the certainty of evidence for each recommendation based on findings from the commissioned and identified systematic reviews. Our findings indicate that a range of foods and dietary patterns are suitable for diabetes management, with key recommendations for people with diabetes being largely similar for those for the general population. Important messages are to consume minimally processed plant foods, such as whole grains, vegetables, whole fruit, legumes, nuts, seeds and non-hydrogenated non-tropical vegetable oils, while minimising the consumption of red and processed meats, sodium, sugar-sweetened beverages and refined grains.

The updated recommendations reflect the current evidence base and, if adhered to, will improve patient outcomes.

KOMMENTAR 

Nya europeiska rekommendationer för kostbehandling vid diabetes 

The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) inom EASD har publicerat nya evidensbaserade rekommendationer för kostbehandling vid diabetes (1). De nya rekommendationerna har breddats och stärkts jämfört med de tidigare från 2004 och inkluderar nu råd om såväl kostmönster, miljömässig hållbarhet, processad mat som patientsupport och remission vid typ 2-diabetes. 

Rekommendationerna visar att det finns flera kostsammansättningar som är användbara vid diabetesbehandling. Rekommendationerna angående hälsosam mat vid diabetes överensstämmer i stora drag med de rekommendationer som finns för den generella befolkningen: 

  • Öka intaget av grönsaker, frukt och fullkorn, baljväxter, nötter och frön, vegetabiliska oljor. 
  • Begränsa intaget av rött kött, charkuterier, mättat fett, salt (natrium), sockersötade drycker och fiberfattiga cerealier. 

 

Medelhavskost, den nordiska kosten (Medelhavskost baserad på livsmedel odlade och producerade i Norden) samt DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) är hälsosamma kostmönster vid diabetes som består av ovan nämnda livsmedel. 

Rekommendationerna har fokus på fettkvalitet (omättade fetter) och kolhydratkvalitet (fiber- och fullkornsrika kolhydrater) snarare än mängd av desamma. DNSG menar att dessa livsmedelsbaserade rekommendationer och kostmönster med begränsat innehåll av ultra-processade livsmedel, också är miljömässigt hållbara. 

Vidare rekommenderas viktminskning vid övervikt eller obesitas, där flera kostsammansättningar kan användas samt lågenergipulver (VLED, very low energy diet) som fullständig kostersättning eller måltidsersättning för att uppnå viktminskning och för bibehållande av lägre vikt. 

Slutligen understryker de nya rekommendationerna från EASD-DNSG vikten av att kostrekommendationerna omvandlas till praktiskt användbara råd, att patienten har förutom kunskap och kompetens också praktiska färdigheter för att kunna ha hälsosamma matvanor och en hälsosam vikt för bästa möjliga diabetesrelaterade utfall. 

DNSG Guideline Development Group består av 20 personer från 15 länder runt om i världen verksamma inom nutritionsforskning och behandling varav två representanter är från Sverige, professor Ulf Risérus, Uppsala universitet och docent Mette Axelsen, Göteborgs universitet. 

Referens 

  1. Reynolds, A., The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes. Diabetologia (2023). https://doi.org/10.1007/s00125-023-05894-8 


    På uppdrag av DiabetologNytt
    Ingrid Larsson, näringsfysiolog, docent
    Enheten för klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

 

Nyhetsinfo

www  red diabetologNytt