Konferensen Advanced Technologies and treatments for diabetes (ATTD) pågår 22-25 februari i Berlin.

4000 deltagare, varav 3000 på plats, deltar i mötet om nyheter i diabetesbehandling.

För dagensdiabetes/Diabetolognytt kommer en mer sammansatt rapport efter konferensen. Under mötet kommer nyhetsnotiser.

Ur ett svenskt perspektiv är dagens huvudnyhet att Omnipod 5 är inte aktuell för leverans till Sverige under 2023. Omnipod 5 kommer till Sverige (och övriga världen utanför USA, Storbritannien och Tyskland) tidigast 2024. Detta meddelade Trang Ly, medical director på företaget Insulet som utvecklar och tillverkar pumpmärket Omnipod.

Omnipod 5 är ett AID (Automated Insulin Delivery) system som är CE-märkt för bruk i Europa för personer med diabetes från 2 års ålder. Det är ett av endast två AIDsystem godkända för bruk av barn yngre än sex år med diabetes i Europa.

Omnipod 5 finns i nuläget tillgängligt för förskrivning i USA och i begränsad omfattning i Storbritannien. Under 2023 kommer Storbritannien att få ökade leveranser av Omnipod 5 och lanseringen av Omnipod 5 kommer att påbörjas i Tyskland under slutet av 2023.

I Sverige finns därför endast den äldre varianten av Omnipod, ”DASH” tillgänglig utan AID-algoritm, dvs en pump som inte kan anpassa insulindoseringen utifrån användarens glukosvärden. 

Trang Ly berättade vidare att företaget nu satsar på att lanseraOmnipod 5 till personer med typ 2 diabetes i USA och även på att utveckla enklare versioner av Omnipod särskilt anpassade för att insulinbehandla personer med typ 2 diabetes.

För Diabetolognytt

Frida Sundberg, Överläkare, Barndiabetesteamet, Drottning Silvias Barnsjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt