Bättre val av läkemedel kan minska risken att dö för patienter som både har typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

– Resultatet visar på vikten av personcentrerad behandling, säger Johan Jendle, professor i medicin och en av ansvariga författarna till två nya studier om typ 2-diabetes. 

Den ena studien visar, att risken att dö var fyra gånger högre för personer med typ 2-diabetes som samtidigt har hjärtkärlsjukdomar, jämfört med en grupp som inte hade hjärtkärlsjukdomar.

I studien har forskarna analyserat register från åren 2007 till 2016 med data om överdödlighet, sjukhusvård, arbetsfrånvaro och kostnader för personer med typ 2-diabetes, med eller utan fastställda hjärtkärlsjukdomar. 

Studien visar att 90 procent av kostnaden för sjukhusvård av diabeteskomplikationer kan kopplas till personer som också har hjärtkärlsjukdomar. Hjärtkärlsjukdomar är också den främsta orsaken bakom antalet sjukdagar. Kostnaden för sjukskrivningar på grund av hjärtkärlsjukdomar hos personer med typ 2-diabetes är också högre än för sjukhusvård, visar studien. 

Akut hjärtinfarkt, angina pectoris och stroke är de främsta orsakerna till sjukhusvård för personer med typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom. 

Mindre än hälften av personer med typ 2-diabetes som fick hjärtinfarkt har fått diabetesläkemedel som också ger ett mer effektivt skydd av hjärta och kärl. Det visar data från registret Swedeheart för 2021. I den andra studien undersökte forskarna effekterna av ett av dessa läkemedel – SGLT2i empagliflozin - för typ 2 diabetes som också skyddar hjärta och kärl. 

– Det visade sig att om alla i gruppen patienter med dessa dubbla diagnoser använde empagliflozin kan antalet personer om dör minska med 30 procent och de som drabbas av hjärtsvikt minska med 28 procent, mätt under tre år, säger Johan Jendle, som leder forskningen inom ”Diabetes endokrinologi och metabolism” vid Örebro universitet. 

Enligt den senaste årsrapporten från Swedeheart, 2022, ökar användningen av diabetesläkemedel som också skyddar hjärta och kärl och ligger för första gången på över 50 procent. 

– Denna ökning av effektiva läkemedel är positivt och skapar nytta för individer som lever med diabetes men andelen som får diabetesläkemedel som skyddar hjärta och kärl bör kunna ökas ytterligare, säger Johan Jendle 

Forskningen är ett samarbete mellan Örebro universitet, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, och läkemedelsföretaget Boeringer Ingelheim, som också finansierat studiern

Presss release Örebro Universitet

https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dom.14919

Burden of established cardiovascular disease in people with type 2 diabetes and matched controls: Hospital-based care, days absent from work, costs and mortality

Sofie Persson PhDKristoffer Nilsson MScKristina Karlsdotter PhDJosefin Skogsberg PhDStaffan Gustavsson BScJohan Jendle PhDKatarina Steen Carlsson PhD

First published: 12 November 2022

https://doi.org/10.1111/dom.14919

Persson and Nilsson share equal first authorship, Jendle and Steen Carlsson share equal last authorship.

Funding information: Boehringer Ingelheim, Grant/Award Number: Grant

SECTIONS

PDFPDF

TOOLS

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36371543/

Model-based predictions on health benefits and budget impact of implementing empagliflozin in people with type 2 diabetes and established cardiovascular disease

Kristoffer Nilsson 1Emelie Andersson 1Sofie Persson 1 2Kristina Karlsdotter 3Josefin Skogsberg 3Staffan Gustavsson 3Johan Jendle 4Katarina Steen Carlsson 1 2

Affiliations

Abstract

Aim:To perform a model-based analysis of the short- and long-term health benefits and costs of further increased implementation of empagliflozin for people with type 2 diabetes and established cardiovascular disease (eCVD) in Sweden.

Materials and methods:The validated Institute for Health Economics Diabetes Cohort Model (IHE-DCM) was used to estimate health benefits and a 3-year budget impact, and lifetime costs per quality-adjusted life years (QALY) gained of increased implementation of adding empagliflozin to standard of care (SoC) for people with type 2 diabetes and eCVD in a Swedish setting. Scenarios with 100%/75%/50% implementation were explored. Analyses were based on 30 model cohorts with type 2 diabetes and eCVD (n = 131 412 at baseline) from national health data registers. Sensitivity analyses explored the robustness of results.

Results:Over 3 years, SoC with empagliflozin (100% implementation) versus SoC before empagliflozin resulted in 7700 total life years gained and reductions in cumulative incidence of cardiovascular deaths by 30% and heart failures by 28%. Annual costs increased by 15% from higher treatment costs and increased survival. Half of these benefits and costs are not yet reached with current implementation below 50%. SoC with empagliflozin yielded 0.37 QALYs per person, with an incremental cost-effectiveness ratio of 16 000 EUR per QALY versus SoC before empagliflozin.

Conclusions:Model simulations using real-world data and trial treatment effects indicated that a broader implementation of empagliflozin, in line with current guidelines for treatment of people with type 2 diabetes and eCVD, would lead to further benefits even from a short-term perspective.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt