Att vara förälder till ett barn med T1DM innebär utmaningar i vardagen. På hemsidan KNEP vid diabetes ges förslag på föräldrastrategier och olika knep

Knep vid diabetes är ett kunskapscentrum som utarbetats på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden HSN i Stockholm - men är öppet för alla i Sverige.

På hemsidan finns råd till självhjälp för barn, unga och deras anhöriga, som tycker att det är svårt med egenvården vid diabetes. Kunskapscentret vänder sig också till diabetesteam, skolor, socialtjänsten, liksom barn- och ungdomspsykiatrin.

På hemsidan presenteras föräldrastrategier som är "tänkta att underlätta för dig och din familj, inte att ge dig ytterligare ett borde i vardagen"

Centrets hemsida
www.karolinska.se/KNEP

N
yhetsinfo
www red DiabetologNytt