Press release
 
Nordiska registerdata visar att SGLT-2-hämmare, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, förknippas med en minskad risk för prematur hjärt-kärlsjukdom och död
 
Resultat publicerade i The Lancet Diabetes & Endocrinology från observationsstudien CVD-REAL Nordic inkluderar över 90 000
...
Press release
 
Umeåforskare beskriver en ny metod för att studera biokemiska förändringar i bukspottkörteln vid utvecklingen av diabetes.
 
Metoden, som nyligen publicerats i tidskriften Scientific Reports, bygger på så kallad molekylär spektroskopi och kan användas för att identifiera biokemiska
...
A Canadian study has highlighted the importance of improving the transition from pediatric to adult diabetes care in adolescents with type 1 diabetes.
 
Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) found "huge gaps" in transition care practices, which can
...
People with a family history of diabetes have a greater chance of developing a rare form of type 1 diabetes, say Swedish researchers. 

In a new trial the risk of Latent Autoimmune Diabetes of Adults(LADA) was shown to be greater when family members had type 1 diabetes, and still elevated when...
Besök hemsidan för att anmäla dig,
se program och boka hotel
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Refugee women with gestational diabetes who resettled in Ontario, Canada, had a 23% higher risk for developing incident postpartum type 2 diabetes after 4 years vs. nonimmigrants who had gestational diabetes, according to findings published in Diabetic Medicine.
 
In an analysis of three Canadian
...
Press release 

En ny studie visar att höga nivåer av mannos, en enkel sockerart som finns i många naturliga polysackarider, kan förutsäga risk för att utveckla typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och  progression av diabetisk njursjukdom.
– Vi kan mäta mannos i blodet och identifiera om människor har en
...

Diabetes player Senseonics unveiled topline results from a clinical investigation of its long-term continuous glucose monitoring implant, indicating “significant” accuracy.

From www. fiercebiotech.com
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

The Precise II trial involved 90 adults with diabetes at 8

...

Blood pressure and complications in individuals with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease:
national population based cohort study

From BMJ


Nyhetsinfo

Kommentar nederst från BT-expert prof Peter M Nilsson, Malmö

www red DiabetologNytt

ABSTRACT

Samuel Adamsson Eryd,1,2,3 So a Gudbjörnsdottir,1,2 Karin

...

Blood pressure and complications in individuals with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease:
national population based cohort study

Samuel Adamsson Eryd,1,2,3 So a Gudbjörnsdottir,1,2 Karin Manhem,2 Annika Rosengren,2,3 Ann-Marie Svensson,1 Mervete Mi araj,1 Stefan Franzén,1 Sta an

...

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4612

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) has recommended tighter blood sugar control for patients with diabetes, to minimise the risk of long term vascular complications.

An updated NICE guideline on diagnosing and managing type 1

...

Novo Nordisk has given up on the GLP-1 drug as a treatment for Type 1 diabetes, at least for now. A blockbuster in the Type 2 form of the disease, Victoza fell short in a new late-stage trial as an add-on to insulin therapy.

Higher doses of the drug did cut blood sugar levels and helped patients

...

Press release

En internationell studie med mer än 7 000 deltagare visar att läkemedlet Jardiance minskar risken att drabbas av hjärt-kärlhändelser hos patienter med typ 2-diabetes. Runt hälften av alla dödsfall i patientgruppen orsakas av hjärt- kärlsjukdomar. De fullständiga resultaten

...

Dexcom had put a bit of a Band-Aid on its mobile strategy--its prior smart device-compatible continuous glucose monitor required a separate worn transmitter and a dedicated handheld receiver.

But now the FDA has approved the first CGM system, dubbed G5, which connects an all-in-one adhesive

...

Se tidigare inlägg på www.dagensdiabetes.se kring insulinpump 640G

Enligt företrädare för Medtronic idag har företaget begärt prövning hos Kammarrätten av beskedet om att inhibition av Läkemedelsverkets (LVs) beslut ej beviljats av Förvaltningsrätten. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd

...

»Den snabbt växande mängden medicinsk programvara och digital utrustning inom både forskningsinriktad och rutinmässig vård har blivit en veritabel utmaning för Läkemedelsverket och resten av världens läkemedelsmyndigheter.
– Vi ser en fullständig explosion av hälso- och vårdrelaterade appar som

...

Läkemedelsverket, LV, kan hålla fast vid sitt krav på företaget Medtronic från den 31 juli att återkalla samtliga insulinpumpar av modellen MiniMed 640G. Förvaltningsrätten i Uppsala avslog i fredags Medtronics begäran om att LV:s beslut skulle frysas tills domstolen fattat ett beslut i frågan. 

...

(Reuters Health) - A large new review of existing research suggests that for healthy people, a reasonable amount of saturated fat in the diet poses no health risk.

 

Trans fats, on the other hand, were associated with an increased risk of death from any cause, death from cardiovascular disease and a

...

Kontinuerliga blodsockermätare delas ut lovar sjukvårdsledningen efter uppmärksammade Barndiabeteskampen

Sjukvårdens ansvariga i länet håller med Barndiabeteskampen.

– Min grundinställning är att alla barnfamiljer i Dalarna som vill och sedan använder en kontinuerlig blodsockermätare ska få en,

...

The American Diabetes Association (ADA) and the American Heart Association (AHA) have issued a newly revised joint scientific statement on prevention of cardiovascular disease in adults with type 2 diabetes.

The statement, which updates the previous one from 2007 (which updated the original one

...

Årets Rolf Luft symposium på Karolinska Institutet den 27 maj var välbesökt och erbjöd ett späckat program.

Pristagare i år blev professor Andrew Hattersley, från Exeters universitet i Storbritannien. Han fick priset för sin banbrytande forskning kring monogen diabetes, främst neonatal diabetes

...
 
Viktig information från Medtronic 10 augusti 2015
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Företagets info i sammandrag
 
Viktig information
  1. Meddelande om återkallande av MPA MiniMed 640G
  2. Lanseringen av MiniMed 640G 1,8 ml ställs in
 
  1. Meddelande om återkallande av MPA MiniMed 640G
 
Medtronic meddelande
...

Att utskrivningen av CGM-mätare ser olika ut i olika landsting kommenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till Sveriges Radio:

– ”Det kan ju innebära att ett barn eller en vuxen kan få det här förskrivet på en vårdcentral eller en specialistenhet, men inte en annan. Att vi inte lyckats

...

The type 2 diabetes drug metformin could be used to lower cholesterol levels, according to new research.

The study, conducted by researchers at the German Diabetes Centre in Düsseldorf, analysed the blood samples of more than 1,800 participants.

The researchers looked for metabolites that would

...

https://www.facebook.com/pages/Barndiabeteskampen/843845832359188

Se svarsinsändare  Landstinget Dalarna ser positivt på ny teknik inom diabetesvården

Debatt

Svar debattartikel om diabetesvård för barn och vuxna i Dalarna i DD 23/7 2015:

Typ 1-diabetes är en allvarlig sjukdom och det är viktigt att

...