Mycket arbete har redan gjorts för standardisering av CGM glykemiska variabler - för att kunna användas i kliniska studier och för att jämföra behandling av patienter med typ 1 diabetes, på individ och populationsnivå. På amerikanska diabetesmötet i juni ADA var det en timmesmöte om standardisering med konsensus statements. 
 
Efter ADA har dessa variabler och ämnet än mer i detalj diskuterats på en heldag i Washington DC, USA 21 juli, i första hand för att amerikanska regulatoriska myndigheter FDA skulle få in dessa variabler för att jämföra glykemisk kontroll utöver att använda HbA1c.
 
Den största resursen i ämnet finns på www med ett omfattande arbete för att sammanfatta ämnet, ett State of the Art
 
Tag del av
 
 
fritt och utan lösenord, hör finns sammanfattning av varje ämne, och dessutom värdefulla panelslides
 
Glycemic Outcomes Beyond A1C Resources
The diaTribe Foundation gathered leaders in the diabetes community in July for a meeting on “Glycemic Outcomes Beyond A1C: Standardization and Implementation.” Leaders discussed the importance of measuring and monitoring additional glycemic outcomes that matter to patients and providers, like hypoglycemia, time in range, and glycemic variability. The diaTribe Foundation is pleased to share these resources, which include coverage of the July gathering and the meetings leading up to "Glycemic Outcomes Beyond A1C", materials from the day (i.e. agenda, presentations, patient video), notable journal articles written on glycemic variability, hypoglycemia, future clinical trials, and implementation, and a link to view the entire meeting.
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt