On November 13, the US Preventive Services Task Force (USPSTF) released the final recommendations and evidence summary for the use of statins for the primary prevention of cardiovascular disease (CVD) in adults.
 
The recommendations are available online at www.uspreventiveservicestaskforce.org
 
The
...
Abstract
 
Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial
 
The Look AHEAD Research Group††Members listed at the
...
Pressmeddelande den 14 november 2016 Hjärtlungfonden
Internationella diabetesdagen den 14 november:
 
Oupptäckt sockerstörning ökar riskerna efter hjärtinfarkt
Hjärtpatienter med oupptäckt sockerstörning löper betydligt större risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke, visar en ny
...
Ledtalsrekommendationer 2016
Diabetessjuksköterska
 
Ledtalsrekommendationerna, d.v.s. hur många patienter som en diabetessjuksköterska 1,0 tjänst bör ansvara för, är uppdaterade 161009.
 
Mot bakgrund av att de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen framhåller att omvårdnadsåtgärder vid
...
Du som arbetar inom kommunal vård och omsorg kan enkelt öka din kompetens om äldre med diabetes
genom en helt kostnadsfri webbutbildning.

Webbutbilrningen Äldre med diabetes har tagits fram av nationella programrådet för diabetes NPR-D.

Den är helt kostnadsfri och tar mindre än 2 timmar att göra...

Utan komplikationer - trots mer än 50 år med diabetes

Av de som levt med typ 1 diabetes i mer än 50 år har nästan var tredje klarat sig utan allvarliga komplikationer. Och de har vissa gemensamma karaktäristiska.
Lägre ålder, bättre blodsockerkontroll, lägre kroppsvikt och lägre nivåer av

...
Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.
 
Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Den innehåller 115
...
Vården i siffror vänder sig till dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får.
 
Vården i siffror är en websida där en mängd med mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in
...

Vi översköljs av information om hur viktigt det är för vår hälsa vad vi äter och hur vi tränar. Crosstraining och chiafrön i all ära, men även något så skört och svårdefinierbart som hopp har stor betydelse för hälsan.

En studie vid Linköpings universitet visar att känna hopplöshet ökar risken för

...
Att få lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi, är en av de största rädslorna för personer med diabetes. Hypoglykemier orsakas av själva behandlingen, antingen insulinbehandlingen eller vissa former av tablettbehandling.
 
Vid tablettbehandlad typ 2 diabetes är det SU-preparat som kan ge hypoglykemi. Dessa
...
Folk som är i bra fysisk kondition drabbas inte lika hårt av negativa effekter av stress. Den förväntade kopplingen mellan självupplevd stress och flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom fanns bara hos dem som hade dålig kondition, visar en ny studie.
 
– Det är ett självklart samband i dag att
...
En minskning av miljögifter som PCB och mjukgörande ftalater skulle minskat antalet fall av diabetes, och ge en stor kostnadsbesparing inom sjukvården, enligt forskare vid Uppsala universitet.
 
Det har under flera år kommit allt fler bra studier som visar oroväckande samband mellan miljögifter och ohälsa.
...
Svenska Läkaresällskapet
 
Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten? Diskussion på Läkaresällskapet den 8 november
Svenska Läkaresällskapet 
 
En tilltagande byråkratisering av styrningen i vården har pågått under många år. Etiska principer samt vetenskap och beprövad erfarenhet med fokus
...
Har Du en tidigare app version delete denna

Ladda och installera den nya här DagensDiabetes:
Nyhetsinfo
www red DiuabetologNytt
 
Myndigheterna (FDA) ser på det så här.
 
 
Skrolla ner lite så kommer MARD rent matematiskt.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
J Diabetes Sci Technol. 2007 Sep; 1(5): 652–668.
Published online 2007 Sep.
PMCID: PMC2769658
 
Sensors & Algorithms for Continuous
...
LÄKEMEDELSMARKNADEN,På nya uppdrag
Anders Lönnberg får förlängt 2017
Regeringen förlänger life science-samordnare Anders Lönnbergs förlängt förordnande. Det innebär att han fortsätter i sin roll även under 2017. Det bekräftar Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson,
...
Redan idag publicerar LV tillverkarnas säkerhetsinformation, FSN på hemsida
 
 
Eller gå in på www.lakemedelsverket.se
sök på Medicinsk säkerhetsinformation
sedan Säkerhetsinformation från
...

Huisman and Meyering were the first to separate Hemoglobin A1c from other forms of hemoglobin. (Hb A1a and A1b were also recognized then.) While A1c was identified as a glycoprotein in 1968 by Bookchin and Gallop, the distinction of describing its increase in people with diabetes rests with Samuel

...

Kan stress orsaka typ 1-diabetes hos barn och ungdomar?

Professor Maria Faresjö

 

Biomedicinska plattformen, Avdelningen för Naturvetenskap & Biomedicin,

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping och

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Stress definieras som de fysiologiska och

...
Idag är födelsedagen för Fredrik Banting, som fick Nobelrpiset för sin upptäckt av insulin 1921.
Över hela Sverige uppmärksammas Världsdiabetesdagen under fredag-söndag med olika events för att diskutera diabetes, öka kunskap och medvetenheten. Stockholm, Göteborg, Malmö, etc.
Googla
...

 

Under det sista halvåret har ett antal nya läkemedelsstudier presenterats med relevans för behandlingen av patienter med typ 2 diabetes. Dessa studier är IMPROVE-IT för lipidbehandling samt TECOS, ELIXA och EMPA-REG för behandling av hyperglykemi. Här presenteras kortfattat några av de viktigaste

...

Press info

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance i kombination med standardbehandling löper 39 procent minskad risk att tas in på sjukhus för hjärtsvikt eller att dö i hjärtsvikt jämfört med placebo i tillägg till standardbehandling. Det visar en fördjupad analys av en stor studie med

...

 

 

Press releaseAkademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever

...

 

 

Press releaseAkademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever

...

(Reuters Health) - As insulin pump use has increased, so has blood sugar control for kids and teens with type 1 diabetes, according to data from Europe and the U.S.

But pumps were less common in England and Wales than in Germany or the U.S.

“We’ve known that variations in pump use exist (…) but I

...