The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the first nasally administered glucagon product (Baqsimi, Eli Lilly and Co) for the treatment of severe hypoglycemia for patients aged 4 years or older who have diabetes.

The nasal powder is the first licensed glucagon product that is not

...

Anna Lena BrorssonJaneth LeksellMikael Andersson FrankoAnna Lindholm Olinder 

ABSTRACT

Introduction

Young people with type 1 diabetes and their parents need to receive person‐centred education to be able to manage their diabetes. Guided Self‐Determination‐Young (GSD‐Y) is a person‐centred

...

GPs Reducing Diabetes Mortality with Empathy

In an age of personalised diabetes medicine, AI, and genomics, it's nice to chalk up a win for the old-fashioned human touch. A UK study has found the perceived empathy of GPs and nurses can reduce the risk of early death for some of their diabetes

...

En vardag med hundratals beslut kring sin diabetes för att må bra och slippa komplikationer. Ja, det är verkligheten för 425 miljoner människor i världen som lever med diabetes (2017). En global ökning, om 48 %, till 629 millioner år 20451, manar världens ledare till krafttag för prevention och

...

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården.

– För att kunna bidra till en jämlik hälso- och sjukvård är det centralt att uppföljningen av primärvården utvecklas. Detta är ett led i regeringens långsiktiga arbete för en stärkt och mer tillgänglig

...
Switching therapy from metformin to a sulfonylurea increases the risk for adverse outcomes in patients with type 2 diabetes, new research suggests.
 
Results of a study using data from the UK Clinical Practice Research Datalink were published online July 18 in BMJ by epidemiologist Antonios Douros, MD,
...
I veckan kom resultaten för CARMELINA, se bifogad Press Release. CARMELINA är den kardiovaskulära utfallsstudien för Trajenta® (linagliptin).
 
Trajenta uppnådde det primära utfallsmåttet, non-inferiority för 3P-MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke). Trajenta är därav,
...
Carl Willers1,2*, Hanna Iderberg2,3, Mette Axelsen4, Tobias Dahlstro ̈ m5, Bettina Julin2, Janeth Leksell6, Agneta Lindberg7, Peter Lindgren3,8, Karin Loostro ̈ m Muth9, Ann- Marie Svensson10, Mikael Lilja11
 
Abstract
Background
Socioeconomic status, origin or demographic attributes shall not determine
...
FreeStyle Libre boosts testing adherence and lowers costs during MDI treatment, US study reports
 
The FreeStyle Libre lowers health costs and improves treatment adherence compared with self-monitoring of blood glucoselevels (SMBG), a US study shows.
 
The Libre and continuous glucose monitors devices
...
Som representant för Svensk förening för Diabetologi (SFD) har jag deltagit i juli deltagit i ett EU sponsrat möte i Berlin. Det handlade om patientens mål med vården och hur patienten själv kan bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Här kommer en kort summering av mötet och mina reflektioner kring
...
There are 2 phases of C-peptide decline that occur during the first 4 decades following a diagnosis of type 1 diabetes (T1D), and further understanding of the pathophysiologic and immunologic differences between these two phases may help increase knowledge of β-cell survival, according to a study
...
Meta‐analyses and blood pressure goals
Editorial Staffan Björck, Karin Manhem, Annika Rosengren, Samuel Adamsson, Soffia Gudbjörnsdottrir, Stefan Franzén 
 
JCH Journal of Clinical Hypertension, offical journal of the world hyperetension league
published June 26 2018
 
Läs i full text hela artikeln utan
...
Dear Colleague,
 
As previously announced The Third Swedish Diabetes Summit will take place November 15-16 in Stockholm. We are very happy to invite you to this unique national diabetes research meeting with speakers from 7 different Swedish universities as well as several internationally recognized
...
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning
 
Nu är de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor publicerade.
 
Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur
...
Höga blodsockernivån kopplas till hjärtmissbildning
Kvinnor med typ 1-diabetes som planerar att bli gravida eller är i en tidig graviditetsfas bör hålla koll på sitt blodsocker. Höga nivåer ser nämligen ut att kunna ha ett samband med en ökad risk för hjärtmissbildningar hos barnen, visar ny
...
At the meeting the last ADA day Julio Rosenstock from Dallas prof of Medicine presented the empagliflozin results in T1 DM.
 
He said in the beginning that new insulin formulations and advanced delivery system with more precise CGM and sesnor-augmented insulin pumps (SAP) are just not enough to
...
The American Diabetes Association and the American Association of Diabetes Educators have combined the concepts of diabetes self-management education and support for the first time in their updated guidelines published in Diabetes Care and the Diabetes Educator.
 
Diabetes self-management education
...
LÄKEMEDELSMARKNADEN
Regulatoriskt
 
EU-kommissionen har godkänt utökad indikation för Novo Nordisk Victoza (liraglutide) så att den reflekterar att behandling med läkemedlet förbättrar blodsockernivåer och motverkar kardiovaskulära händelser som en del i behandlingen mot diabetes typ 2. 
 
Victoza är
...

En halv miljon svenskar lever med diabetes. Tack vare banbrytande forskningsframsteg, förbättring av vården och omfattande egenvård de senaste decennierna har livslängd och livskvalitet hos personer med diabetes ökat. Det allvarligaste problemet kvarstår dock till stor del; personer med typ-2

...
Frida Sundberg1,2 | Katharine Barnard3 | Allison Cato4 | Carine de Beaufort5,6 |
Linda A DiMeglio7 | Greg Dooley8 | Tamara Hershey9,10 | Jeff Hitchcock11 |
Vandana Jain12 | Jill Weissberg-Benchell13,14 | Birgit Rami-Merhar15 |
Carmel E Smart16 | Ragnar Hanas2,17
 
1 |  EXECUTIVE SUMMARY AND
RECOMMENDATIONS
The
...
Frågan om användning av läkemedel utanför godkänd indikation har blossat upp igen. I dag skriver Dagens Nyheter om en utvärdering av läkemedlen bland andra Lucentis (ranibizumab) och Avastin (bevacizumab), som gjorts av HTA-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
 
HTA-centrumet anser
...
En halv miljon svenskar lever med diabetes. Tack vare banbrytande forskningsframsteg, förbättring av vården och omfattande egenvård de senaste decennierna har livslängd och livskvalitet hos personer med diabetes ökat. Det allvarligaste; personer med typ-2 diabetes har upp till fyra gånger högre risk
...
NICE kom med ett dokument med ett uttalande härom veckan
 
 
utan lösenord, totalt 18 sidor,
pdf printbar och lätt att läsa
 
Här har gjorts en genomgång av publicerad litteratur,
som i sig är omfattande med tanke på ut på marknaden sept 2014,
och också en lista på
...
"Association of Changes in Diet Quality
with Total and Cause-Specific Mortality"
N Engl J Med 
 
N Engl J Med 2017;377:143-53.
DOI: 10.1056/NEJMoa1613502
 
Mercedes Sotos-Prieto, Ph.D., Shilpa N. Bhupathiraju, Ph.D.,
Josiemer Mattei, Ph.D., M.P.H., Teresa T. Fung, Sc.D., Yanping Li, Ph.D.,
An Pan,
...