Den svenske journalisten har
suttit 8299 dagar i fängelse utan rättegång
i Eritrea.
 
Sverges Tidskrifter har engagerat sig i frigivning
genom uppvaktning flera gånger av såväl regering
som utriksdepartement
 
DiabetolgNytt, som är medlem i Sveriges Tidskrifter,
stöder denna aktivitet kring smabb frigivning
 
Nyhetsinfo
wwwrted DiabetologNytt