”Med fristående kurser kan vi behålla fler sjuksköterskor”

Jag vill betona vikten av fristående kurser för vårt yrke, skriver Marianne Lundberg från Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, apropå regeringens planer på att minska antalet.

LÄS HELA DEBATTINLÄGGET PÅ DAGENS MEDICIN, Pdf, fritt

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/med-fristaende-kurser-kan-vi-behalla-fler-sjukskoterskor/?utm_campaign=DM_Gratisbrev_Dagligt_Morgon&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqcst=272&elqcsid=2078

Genom att vårdpersonal

får möjlighet att gå fristående kurser kanske vården kan behålla fler sjuksköterskor och patienterna får därmed tillgång till kunskapsbaserad och säker vård.

Marianne Lundberg,

diabetessjuksköterska, sekreterare i Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD)

 

Nyhetsinfo

www red DiabwetolopgNytt