Styrelse

Svensk Förening för Diabetologi SFD

 

• Ordförande: 

Jarl Hellman, Uppsala

• Vice ordförande: 

Stefan Jansson, primärvård, Örebro

• Vetenskaplig Sekreterare: 

Sophia Rössner, Stockholm

• Sekreterare: 

Katarina Fagher, Lund

• Kassör: 

Julia Otten, Umeå

• NDR ansvarig: 

Katarina Eeg-Olofsson, Göteborg

• Barndiabetes: 

Frida Sundberg, Örebro

• Övriga ledamöter

Stig Attvall, Göteborg, Margareta Leonardsson-Hellgren, Skövde, Henrik Wagner, Stockholm

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt