Inskickat till www red DiabetologNytt

Vi har haft möjligheten att få närvara vid SFDs nationella vårmöte 2024. Något vi starkt önskat och är så glada att vi kunde det.

Det blev tre fantastiska dagar med många intressanta föreläsningar, där vissa gav oss flera aha-upplevelser. Det var bra med representanter på plats, där vi kunde fråga och få information om medicinteknisk utrustning. Detta gav oss mer kunskap och förståelse, något som vi kan föra vidare. Detta efterfrågas ofta av våra patienter som behöver hjälp.

Vi har fått mer förståelse om diagnosen och kan inspirera våra kollegor och hjälpa våra patienter bättre. Då vi jobbar i ett stort team med många professioner, är det svårt att få med alla och därmed är vi extra glada att vi fick hjälp att kunna göra detta möjligt.

Dessutom uppmärksammades det på mötet att det var även diabetes-undersköterskor på plats och flera deltagare sökte upp oss efteråt - och var glada att vi var där. Tror det gav inspiration att uppmuntra deras kollegor att få komma nästa gång.

Hela konferensen var otroligt välplanerad och det kändes väldigt värdefullt att få närvara. Vi kommer själva söka ekonomiska medel att få vara med igen i framtiden och vill dessutom uppmuntra våra kollegor att göra detsamma. Extraplus för kvällsaktiviteterna med mingel och trevligt sällskap.

Theresia Andersson, Mattias Johansson. Undersköterskor, Endokrin-och diabetesmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

__________________

Utvärdering av konferensen

Flertalet har svarat på en enkät efter konferensen, där drygt 400 kollegor deltog.

Bästa konferensen någonsin, skrev en person, hög kvalitet på föreläsarna, anläggningen och aktiviteter. Mycket välorganiserat. En eloge för ett fint möte. Västerås var en trivsam och trevlig konferensplats, en fin historisk stad.

Programmet var ambitiöst. Drygt 40-tal olika diabetes föreläsningar, tre sessioner samtidigt under en del av de tre dagarna. En del upplevde att det var svårt att prioritera mellan olika föreläsningar. Nästa gång rekommenderade flera färre sessioner samtidigt.

Föreläsningarna fick överlag mycket höga värderingspoäng. Diskussion 5-10 min efter varje föreläsning uppskattades av många. Kontakt uppgiftt med mailadress till föreläsare önskades.

Utställarna vid mötet värderas högt. Flertalet kollegor gick runt till dessa och fick senaste nytt både inom läkemedel och medicinteknik. Konferensen var på tre våningar. Flera tyckte att detta splittrade mötet, även för utställare. Rulltrappor fanns mellan våningarna. Trapphus var avstängda för brandevakuering - flera hade velat nyttja trappor mellan våningarna. Ett par deltagare ville ha tillgång till kaffe och te under hela konferensen, inte endast vid lunch och fika.

Flera önskade gemensam konferens med diabetessköterskeföreningen SFSD. 

Trevlig personal på anläggningen. MEA Consulting med Marie och Anna ordnade konferensen på uppdrag av SFD. De fick som organisatör högsta betyg i utvärderingen.

 

Nästa nationella diabetesmöte i Linköping 26-28/3 2025

Det blir i Linköping Konsert & Kongress tillsammans med diabetessköterskeföreningen SFSD och Endokrinföreningen

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt