Moderna insulinpumpar ger en tydlig förbättring av blodsockernivåerna vid typ 1-diabetes. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Nya avancerade insulinpumpar tar hjälp av algoritmer för att dosera insulin och automatiskt hålla blodsockernivåerna på en jämn nivå. Den moderna tekniken kallas AHCL och har använts av patienter med typ 1-diabetes under några år.

En studie vid Sahgrenska akademien har nu utvärderat användningen av så kallade hybridpumpar. I studien ingick drygt 140 vuxna med typ 1-diabetes. Deltagarna var i 40-årsåldern och hade haft sin AHCL-pump i drygt 1,5 år.

 

Tidigare kritiserad HTA analys juni 2023, och debattinlägg i Dagens Medicin

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su4372-1728378332-691/surrogate/2023_134%20Insulinpumpar.pdf

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/medicinsk-teknik/forodande-om-slutsatser-i-rapport-om-diabetes-anvands-nationellt/

 

Minskad risk för organskador

Resultatet visar att patienterna fick en tydlig förbättring av blodsockret. Målet med insulinbehandlingen är att hålla blodsockret jämnt, mellan 3.9–10 mmol/L.

I genomsnitt ökade patienternas tid med blodsockernivåer inom detta spann med omkring 3,5 timmar per dygn. Den nya behandlingen minskade även tiden med alltför låga blodsockervärden.

– Det är en kraftig förbättring att patienterna i snitt ökar sin tid i målområdet med så mycket som tre och en halv timme. Riktlinjer anser att förbättringar på cirka en timme inom målområdet har en viktig betydelse för att minska risken för organskador, säger Ramanjit Singh, ST-läkare och forskare vid Göteborgs universitet.

Biverkningar och säkerhet

Även om behandlingen fungerar bra ser forskarna utvecklingsmöjligheter. Var tredje patient fick till exempel hudreaktioner av det klister som används för att fästa pumpen.

– Vi tror att blodsockervärdena kommer att förbättras ytterligare när fler patienter får den nya behandlingen. Det kommer leda till att organskador minskar och att prognosen blir bättre.

Utveckling av mer tolererbara produkter för huden är viktigt ihop med behandlingen och ytterligare större studier för att bedöma säkerhet av behandlingen är av värde, säger Marcus Lind, Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Vetenskaplig studie

Effects, safety, and treatment experience of advanced hybrid closed loop systems in clinical practice among adults living with type 1 diabetes

Journal of Diabetes Science och Technology.

Mer om insulinpump och studiens resultat

AHCL står för Advanced Hybrid Closed Loop. Pumpen levererar insulin dygnet runt via en slang kopplad till en tunn kanyl i underhudsfettet och glukos mäts via CGM kontinuerlig glukosmätning. I Sverige har dessa pumpar varit tillgängliga för behandling av diabetes typ 1 de senaste åren.

AID Automated Insulin Delivery pump är ett annat namn

Studien visar att i genomsnitt ökade patienternas tid med blodsocker på önskvärd nivå med omkring 3, 5 timmar per dygn. Innan pumpen sattes in befann sig patienternas blodsocker inom rekommenderade nivåer i genomsnitt 57 procent av tiden. Med hybridpump ökade den genomsnittliga tidsandelen till 71,5 procent.

Press release www.forskning.se

_____________________________________

Hybridpumpar fungerar mycket bra vid typ 1-diabetes

Blodsockret blir bättre när vuxna med typ 1-diabetes använder moderna insulinpumpar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Patienterna är också överväldigande positiva till behandlingen. 

 

[none]

Ramanjit Singh

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anknuten till forskning vid Göteborgs universitet.

 

Marcus Lind

Marcus 

Lind

Professor/överläkare

Nya sofistikerade insulinpumpar mäter blodsockernivåer konstant och tar hjälp av specifika algoritmer för att dosera insulin och automatiskt hålla nivåerna av blodsocker i schack. Den moderna tekniken kallas AHCL (Advanced Hybrid Closed Loop). Pumpen levererar insulin dygnet runt via en slang kopplad till en tunn kanyl i underhudsfettet. I Sverige har dessa pumpar varit tillgängliga för behandling av diabetes typ 1 de senaste åren. 

Kontroll på blodsocker  

Studien är genomförd i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, och dess resultat publiceras i tidskriften Journal of Diabetes Science och Technology.  142 slumpvis utvalda vuxna med typ 1-diabetes som behandlats med en av två olika AHCL-pumpar vid sex diabetesmottagningar i Sverige ingick i studien. Studiedeltagarna var i genomsnitt 42 år, och hade i medeltal haft sin AHCL-pump i drygt ett och ett halvt år. 

Patienterna fick en tydlig förbättring av blodsockret när de använde hybridpump. Målet med insulinbehandlingen är att hålla blodsockret jämnt, mellan 3.9–10 mmol/L. I genomsnitt ökade patienternas tid med ett blodsocker inom detta spann med omkring tre och en halv timmar per dygn. Innan pumpen sattes in befann sig patienternas blodsocker inom detta spann i genomsnitt 57 procent av tiden. Med hybridpump ökade den genomsnittliga tidsandelen med ett mål blodsocker till 71,5 procent.  

Minskad risk för organskador 

ST-läkaren Ramanjit Singh är anknuten till forskning vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den aktuella studien: 

Bild

none

Foto: Göteborgs universitet

– Det är en kraftig förbättring att patienterna i snitt ökar sin tid i målområdet med så mycket som tre och en halv timme. Riktlinjer anser att förbättringar på cirka 1 timme inom målområdet har en viktig betydelse för att minska risken för organskador, säger Ramanjit Singh. 

Den nya behandlingen minskade även tiden med alltför låga blodsockervärden, från 0,7 procent till 0,3 procent av tiden under dygnet. Svårare blodsockerfall verkade inte vara vanligare hos patienter med hybridpumpbehandling. 

I studien fick deltagarna också ange hur nöjda de var med den avancerade pumpen, jämfört med den diabetesbehandling de hade innan. Resultaten från forskningsenkäten blev tydligt. På en skala från minus 18 (sämst) till plus 18 (bäst) blev resultatet i genomsnitt plus 14,8. 

Biverkningar och säkerhet 

Även om behandlingen alltså fungerar bra noterar forskarna bakom studien att det finns utvecklingspotential. Så många som var tredje av patienterna fick hudreaktioner av det klister som används i förbandet till infusionsset eller sensorer.  
 
Forskningen har genomförts vid den forskningsenhet för diabetes som etablerats vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, under ledning av Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet:

Bild

none

Marcus Lind

Foto: Anette Juhlin

– Vi tror att blodsockervärdena kommer att förbättras ytterligare när fler patienter får den nya behandlingen. Det kommer leda till att organskador minskar och att prognosen blir bättre. Utveckling av mer tolererbara produkter för huden är viktigt ihop med behandlingen och ytterligare större studier för att bedöma säkerhet av behandlingen är av värde, säger Marcus Lind.  

De insulinpumpar som var med i studien har beteckningarna MiniMed™ 780 G och Tandem® t:slim X2™ with Control IQ™. Studien var en akademisk studie som utfördes oberoende av företagen som handhar dessa pumpar. 

Artikel: 

Effects, safety, and treatment experience of advanced hybrid closed loop systems in clinical practice among adults living with type 1 diabetes.

Press info Elin Lindström Göteborgs Universitet
 
 
Nyhetsinfo
 
Läs hela artikeln pdf free
 

Effects, Safety, and Treatment Experience of Advanced Hybrid Closed-Loop Systems in Clinical Practice Among Adults Living With Type 1 Diabetes

Ramanjit Singh, MD1,2, Henrik Imberg, PhD2,3,4, Shilan Seyed Ahmadi, MD1,2, Sara Hallström, PhD1,2, Johan Jendle, PhD5, Bengt-Olov Tengmark, PhD6, Anna Folino, RN7, Ekström Marie, RN8, and Marcus Lind, PhD

Journal of Diabetes Science and Technology

Abstract

Background:

There are few studies providing a more comprehensive picture of advanced hybrid closed-loop (AHCL) systems in clinical practice. The aim was to evaluate the effects of the AHCL systems, Tandem®t: slim X2™ with Control IQ™, and MiniMed™ 780G, on glucose control, safety, treatment satisfaction, and practical barriers for individuals with type 1 diabetes.

Method:

One hundred forty-two randomly selected adults with type 1 diabetes at six diabetes outpatient clinics in Sweden at any time treated with either the Tandem Control IQ (TCIQ) or the MiniMed 780G system were included. Glycated hemoglobin A1c (HbA1c) and glucose metrics were evaluated. Treatment satisfaction and practical barriers were examined via questionnaires.

Results:

Mean age was 42 years, median follow-up was 1.7 years, 58 (40.8%) were females, 65% used the TCIQ system. Glycated hemoglobin A1c was reduced by 0.6% (6.8 mmol/mol; 95% confidence interval [CI] = 0.5-0.8% [5.3-8.2 mmol/mol]; P< .001), from 7.3% to 6.7% (57-50 mmol/mol). Time in range (TIR) increased with 14.5% from 57.0% to 71.5% (95% CI = 12.2%-16.9%; P< .001). Time below range (TBR) (<70 mg/dL, <3.9 mmol/L) decreased from 3.8% to 1.6% (P< .001). The standard deviation of glucose values was reduced from 61 to 51 mg/dL (3.4-2.9 mmol/L, P< .001) and the coefficient of variation from 35% to 33% (P< .001). Treatment satisfaction increased, score 14.8 on the Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) (change version ranging from −18 to 18, P< .001). Four severe hypoglycemia events were detected and no cases of ketoacidosis. Skin problems were experienced by 32.4% of the study population.

Conclusions:

Advanced hybrid closed-loop systems improve glucose control with a reasonable safety profile and high treatment satisfaction. Skin problems are common adverse events.

 

From the article

Introduction

It is well established that higher blood glucose levels increase the risk of future microvascular complications and cardiovascular disease.1-8Advanced hybrid closed-loop (AHCL) systems employ specific algorithms allowing continuous automated basal insulin delivery and correction boluses in response to varying interstitial glucose levels measured by continuous glucose monitoring (CGM) and thus aim to minimize fluctuations outside of the targeted glucose range. In 2016, the first AHCL system, MiniMed™ 670G, was introduced and subsequently upgraded to the MiniMed™ 780G (M780) system a few years later.9A second AHCL system, Tandem®t:slim X2™ with Control IQ™ (TCIQ), was approved by the US Food and Drug Administration (FDA) in 2019 after a six-month randomized, multicenter trial demonstrated improved mean time in range (TIR), from 61% to 71%, compared with sensor-augmented pumps (SAPs) without automated insulin delivery.10

Currently, few reports11,12have studied outcomes of AHCL systems in a real-world setting evaluating effects on glucose metrics, treatment satisfaction, as well as practical barriers and safety. In one large prospective study,11comparison of minimum 30-day CGM data pre-activation and post-activation of the TCIQ system demonstrated a 10% improvement in median percentage TIR. Similar improvements in TIR with the same AHCL system were demonstrated in children and young adults at 6 months after system use commenced thus doubling the number of individuals reaching TIR goals (> 70%).13

To date, several real-world evidence reports13-17have focused on effects on glycemic control without including patient-reported outcomes (PROs). Studies have in many instances not evaluated safety since CGM data have been downloaded from ongoing pump users, with safety data of ketoacidosis, severe hypoglycemia’s, and injuries related to AHCL system therapy and experiences of practical barriers generally lacking.

In Sweden, generally the AHCL systems TCIQ and M780 are those used in clinical practice. In this multicenter retrospective study, we aimed to evaluate real-world outcomes in adults living with type 1 diabetes treated with the TCIQ or the M780 system regarding metabolic control, safety profile, practical barriers, as well as treatment satisfaction.

Conclusions

The M780 and TCIQ systems should be considered for most persons with type I diabetes because they demonstrate early improvements in glucose control and treatment satisfaction while preserving a low risk profile. Thorough education in carbohydrate intake prior to and during physical activity should be provided. Furthermore, patients should be cautious with self-correcting high glucose levels as this can interfere with autocorrections given by the pump system leading to increased risk for severe hypoglycemia. Skin reaction due to adhesives used in sensors and/or infusion sets are common and patients should be informed of recommended precautions if such issues should occur. Novel more tolerable adhesives need to be developed. Making AHCL systems more available to persons with type 1 diabetes will likely substantially reduce long-term diabetes complications.

 
www red DiabetologNytt