EMA, europeiska läkemedelsmyndigheten, säger ja till Mounjaro även för vikthantering 

Läkemedelsmyndigheten rekommenderar att EU utvidgar diabetesmedlets godkännande.

Diabetesläkemedlet Mounjaro (tirzepatid) bör få användas även mot fetma. Det anser EU:s läkemedelsmyndighet EMA.

 

EMA rekommenderar att

EU utvidgar godkännandet av Mounjaro som hittills enbart gällt diabetes typ 2. Rekommendationen bygger på ett utlåtande från expertkommittén CHMP.

 

EU-godkänt mot diabetes i fjol

Bakom Mounjaro står läkemedelsföretaget Eli-Lilly. Företaget slåss om fetmamarknaden med framför allt Novo nordisk som marknadsför diabetesläkemedlet Ozempic (semaglutid) och fetmamedicinen Wegovy (semaglutid i annan dosering).

Den aktiva substanseni Mounjaro, tirzepatid, är en så kallad GIP/GLP1-agonist. Den stimulerar receptorer på ett sätt som påverkar födointaget och energiförbrukningen. Studier har, som Läkemedelsvärlden rapporterat, visat att behandlingen kan bidra till betydande viktminskning hos personer med fetma.

Förra året blev läkemedlet godkänt i EU som behandling av vissa vuxna med diabetes typ 2.

 

Både vid fetma och övervikt

Nu rekommenderar EMA att läkemedlet godkänns även ”som tillägg till en lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet” för personer som behöver hjälp att hantera vikten.

Läkemedlet bör enligt rekommendationen få ges både till personer med fetma och till den som bara har övervikt, men även andra hjärt-kärlrisker som högt blodtryck.

Vidare rekommenderar EMA att Mounjaro kan användas både för att gå ned i vikt och för att hålla vikten.

EMA skickar sin rekommendation till EU-kommissionen som fattar det slutliga beslutet. Kommissionen brukar följa EMA:s rekommendationer.

 

Liknande beslut i USA

Tidigare i veckan godkände även den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tirzepatid från Eli-Lilly för vikthantering (chronic weight management).

Där fick dock viktläkemedlet ett eget produktnamn – Zepbound – medan tirzepatid mot diabetes fortsätter att heta Mounjaro.

Från www.lakemedelsvarlden.se press release Helene Wallskär

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt