Nu kan du anmäla dig till
Nationellt Diabetesmöte SFD
 
Västerås 14-17/4 2024
 
Program liksom mer info
läggs ut om någon vecka
 
Välkommen!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt