• Retrospective controlled study shows intermittently scanned CGM is associated with lower HbA1c and reduced hospitalisation for diabetes events in adults with type 1 diabetes in Sweden

Oral Presentation # 818
 
Läs 10 powerpoint bilder från abstract
föreläsare Katarina Eeg-Olofsson NDR
 
• 2 år HbA1c 12,7 mmol/mol lägre som mest, kvarstående effekt efter 2 år
• Signifikant lägre risk för sjukhusvård, DKA, hypoglykemi och sjukhusvård för vilken orsak som helst
 
 

• Intermittently-scanned CGM is associated with lower HbA1cand reduced hospital admissions for adults with type 2 diabetes on insulin therapy in Sweden: a retrospective controlled study

Oral presentation 821
 
 
Läs 9 powerpoint bilder från abstract
föreläsare David Nathanson och NDR
 
• 2 års data med signifikant lägre HbA1c kvarstående befter 2 år
• Signifikant lägre risk för sjukhusvård "for any reasons" hos insulinbehandlade T2DM, lägre risk för sjuhusvård för ischemisk stroke, non fatal AMI, heart failure, hypoglykemi
 
• Båda abstracts tar upp "have implications for the long-term cost-effectiveness of prodividing access to CGM", det är både för insulin-treated T2DM
 
Från EASD
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt