59thEASD Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes

Hamburg, Germany, 2 - 6 October 2023

Diabetologia volume 66, pages 1–536 (2023)

Sections

Klicka här för pdf av alla abstracts free
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt