Dr Carolina Hagberg vid Karolinska Institutet har fått ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor av oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt

Can we prevent adipocyte dysfunction and metabolic disease via metabolic targeting of the adipose tissue?

Vårt syfte på stiftelsen Diabetes Wellness Sverige är att öka allmänhetens kunskaper om diabetes och att ge olika typer av stöd till diabetiker i väntan på ett fungerande botemedel samt att stödja forskningen kring diabetes.

Project Grant är ett forskningsanslag som delas ut till forskningsprojekt relaterade till både typ 1- och typ 2-diabetes där stiftelsen ser störst förutsättningar för att komma ett steg närmare en lösning kring gåtan diabetes.


Carolina Hagberg arbetar i dag på Karolinska Institutet och erhåller 2 000 000 för sitt projekt ”Can we prevent adipocyte dysfunction and metabolic disease via metabolic targeting of the adipose tissue?”

Kan vi förebygga adipocytdysfunktion och metabol sjukdom via metabolisk målinriktning av fettvävnaden?

Vår forskargrupp antar att denna minskade funktionalitet hos fettvävnaden kan bero på anpassningsbara förändringar i energiomsättningen hos de fettlagrande cellerna medan huvuddiposvävnaden expanderar under fetma. Om detta är sant, skulle det göra det möjligt för oss att använda befintliga läkemedel som riktar cellmetabolismen för att göra vår fettvävnad friskare. Jag vill testa denna hypotes med en kombination av vår nya mänskliga fettcellsmodell, utvecklad av mitt labb, fettbiopsier från magra och feta patienter samt magra och feta forskningsdjur.

Dessa forskningsmodeller kommer att karakteriseras metaboliskt i deras magra och feta tillstånd, effekterna av att behandla dem med metabola inhibitorer kommer att bedömas och mekanismerna som kopplar adipocytmetabolism till deras funktion kommer att fastställas. Tillsammans kommer detta projekt att öka vår grundläggande kunskap om hur fetma leder till att fett ansamlas i andra organ istället för fettvävnaden, vilket i slutändan leder till utvecklingen av typ 2-diabetes.

Viktigt är att det är potentialen att identifiera en ny innovativ behandlingslösning för att förhindra sjukdomsutveckling i ett tidigt skede hos personer med överviktsökning.

Varför började du forska?
- Jag blev redan tidigt i grundskolan fascinerad av hur komplex människokroppen är och hur många lager av reglering det finns för alla kroppens funktioner – och trots det blir det ibland fel och vi utvecklar sjukdomar.

Jag var nyfiken och ville helt enkelt veta mera och förstå mer på djupet vad som går fel vid sjukdom. För mig har friheten och kreativiteten med den akademiska forskningen alltid gjort det till ett drömjobb, och jag började tidigt under studietiden att jobba i olika labb både hemma i Finland där jag växte upp och utomlands. Sedan 20 år tillbaka forskar jag på Karolinska Institutet.

Varför valde du att forska inom diabetes?
- Diabetes är ett växande hälsoproblem världen över med förödande konsekvenser för individen på grund av risken för att utveckla relaterade sjukdomar såsom njur- och hjärtproblem. Jag har alltid varit intresserad av metabolism, vars dysreglering ju ligger till grunden för problemen vid diabetes.

Mitt fokus på diabetesforskning är därför en kombination av ett brinnande intresse samt att av insikten att det finns ett behov av mera forskning inom fältet så att vi bättre ska kunna behandla patienterna i framtiden.

Kan du berätta mer om projektet?
- Vi studerar övervikt och fetma som är starkt förknippade med en ökad risk för att utveckla vuxendiabetes. Sjukdomen uppkommer på grund av att vi inte bara utvecklar mera fettvävnad vid fetma, fettvävnaden blir även dysfunktionell, varvid dess kapacitet att ta upp och säkert lagra lipider minskar, vilket främjar utvecklingen av insulinresistens och så småningom vuxendiabetes.

Vi tror att denna minskade funktionalitet hos fettvävnaden kan bero på adaptiva förändringar i fettcellernas energimetabolismen då de växer och expanderar vid fetma. Med hjälp av det generösa bidraget av Diabetes Wellness stiftelsen kommer vi att kunna testa vår idé och använda befintliga läkemedel som riktar sig mot cellmetabolism för att utforska ifall de gör fettvävnaden friskare, och ifall vi därmed skulle kunna motverka utvecklingen av diabetes. 

Vad är målet med projektet i ett större perspektiv?
- Fetma fortsätter att öka i förekomst över hela världen, med enormt skadliga konsekvenser för vårt samhälle och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Nya idéer behövs för att vi tillsammans ska kunna stoppa utvecklingen av vuxendiabetes hos patienter med övervikt och fetma. Vårt projekt kommer att öka den grundläggande kunskapen kring varför fetma leder till att fettvävnaden blir dysfunktionell och lipider börjar ansamlas i andra organ, vilket är startskottet för utvecklingen av vuxendiabetes.

Mest spännande är att projektet har potential att identifiera en ny innovativ behandlingslösning som skulle kunna förebygga sjukdomsutveckling i ett tidigt skede hos personer med övervikt.

Vad har du kommit fram till gällande din tidigare forskning?
- Min tidigare forskning har kretsat kring fettvävnads dysfunktion, och hur den utvecklas, samt kring blodkärlens reglering an näringsupptag till muskel och hjärta. Jag har bland annat kunnat visa att fettceller vid övervikt blir för tidigt åldrade, och att detta leder till utveckling till inflammation av fettvävnaden.

Vi visade även mekanismen bakom hur Metformin, som är ett av våra vanligaste diabetesläkemedel i dag, skyddar mot prematurt åldrande av fettvävnaden. Tack vare det generösa bidraget från Diabetes Wellness kommer vi nu att kunna starta helt ny forskning, vilket vi är mycket tacksamma för!  

Hur tycker du diabetesforskningen har förändrats sedan du började forska inom diabetes?
- Forskningen och vår förståelse för diabetes har gått mycket framåt, men den främsta förändringen som har skett är ändå enligt mig tekniken, och de analysverktyg vi i dag har tillgång till inom forskningen. Då vi tidigare endast mätte förändringar i enskilda gener eller proteiner, har vi idag möjlighet att relativt snabbt, enkelt och billigt mäta uttrycket av alla våra gener och/eller protein samtidigt, och på så sätt identifiera större mönster av genetiska och reglerande förändringar i och med diabetes, som vi troligen skulle ha missat med de gamla mätverktygen. Detta kommer att leda till snabbare forskningsresultat och utveckling av bättre läkemedel i framtiden!

Inom vilket område av diabetesrelaterad forskning ser du i dag den snabbaste utvecklingen och vad tror du kommer att hända inom de närmaste tio åren?
- Det som går snabbast framåt inom fältet för vuxendiabetes är enligt mig forskningen och utvecklingen av viktsänkande läkemedel av typen GLP1 analoger. Dessa läkemedel är revolutionerande, och kommer att hjälpa många patienter med övervikt och/eller diabetes att äntligen få en bättre kontroll av sin kroppsvikt och därmed också sin ämnesomsättning.

Men även om detta framsteg är spännande så saknas fortfarande grundläggande förståelse av varför diabetes uppkommer, och mer forskning kring de initierande mekanismerna är därför nödvändig för att vi ska kunna behandla alla aspekter av denna komplexa sjukdom, samt för att vi i framtiden bättre ska kunna förhindra uppkomsten av diabetes hos personer med hög risk att utveckla sjukdomen. 

Text: Ann Fogelberg Press release 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt