Foto från Getty Images.

Potensmedel gav bättre långtidssocker vid typ 2-diabetes

NY STUDIE. I en pilotstudie från Göteborgs universitet fick ett litet antal patienter med typ 2-diabetes markant bättre långtidssocker när de behandlades med hög dos av potensmedlet tadalafil.

- Resultatet är iögonfallande, men behöver upprepas i en större studie och under längre tid. 

Tadalafil är en av de verksamma läkemedelssubstanserna i gruppen PDE5-hämmare, där även det kända läkemedlet Viagra ingår. PDE5-hämmare används för att behandla impotens (erektil dysfunktion).

Per-Anders Jansson. Foto: Johan Wingborg.

– Man ska aldrig självmedicinera med PDE5-hämmare, eftersom det i värsta fall kan innebära livsfara i kombination med vissa andra läkemedel.

Dessa läkemedel är receptbelagda och ska alltid ordineras av behandlande läkare, säger Per-Anders Jansson, professor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Till skillnad från de övriga tre PDE5-hämmare som är godkända i Sverige är tadalafil långtidsverkande, och kan ordineras med en daglig dos.

Insulinkänslighet påverkades inte

I studien ingick 18 personer med diabetes typ 2, varav 12 män och 6 kvinnor som passerat klimakteriet. Studien genomfördes randomiserad och dubbelblind, där alla deltagare först under sex veckors tid slumpades att få antingen en hög daglig dos (20 mg) av den aktiva substansen tadalafil eller placebo, och sedan, efter en paus på åtta veckor, fick det andra alternativet under sex veckors tid. Studiedeltagarna blev alltså sina egna kontrollpersoner.

Deltagarna följdes noga, eftersom det finns en rad kända biverkningar (bland annat huvudvärk, halsbränna, diarré, muskelvärk, ryggvärk, lågt blodtryck, nästäppa, tinnitus och dimsyn).

Studien är genomförd i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess resultat publiceras i tidskriften eClinicalMedicine.

Studiens syfte var i första hand att undersöka om tadalafil skulle kunna förbättra patienternas insulinkänslighet, men där gick det inte att se någon skillnad jämfört med placebo. Däremot gav tadalafil en tydlig förbättring för långtidssockret, baserat på mätning av den vedertagna markören HbA1c i blodprov. I genomsnitt sjönk nivån av HbA1c med 2,50 mmol/mol.

Per-Anders Jansson. Foto: Johan Wingborg.

– Det är en mycket tydlig förbättring av långtidssockret, som vi inte hade kunnat drömma om efter bara sex veckors tilläggsbehandling hos patienter med välkontrollerad typ 2-diabetes. Förbättringen av blodsockret är i nivå med den förbättring vi sett för nya läkemedelskandidater som numera är det fjärde behandlingsalternativet för typ 2-diabetes, säger Per-Anders Jansson, som lett arbetet med studien.

– Nivån av HbA1c i blodprov följs noga för patienter som behandlas för typ 2-diabetes. Ju högre HbA1c-värde desto mer risk för komplikationer, bland annat mikrovaskulära skador på ögon, njurar och nerver, säger Per-Anders Jansson.

Bättre blodflöde, levervärden och ämnesomsättning

Tadalafil har potential att komplettera den behandling som idag ges för typ 2-diabetes, särskilt för män som också har erektil dysfunktion. Över 70 procent av män med övervikt och typ 2-diabetes utvecklar erektil dysfunktion. Resultaten från pilotstudien behöver dock upprepas i en större studie där fler personer behandlas under en längre tid, vilket forskargruppen vid Göteborgs universitet nu överväger. Den behandling som idag ges i första hand för typ 2-diabetes är livsstilsförändringar och läkemedlet metformin. Under de senaste tio eller tjugo åren har också flera andra nya läkemedel utvecklats.

Tadalafil ökar genomblödningen i skelettmuskel, hjärta och fettvävnad. Den här aktuella studien visar också ett ökat blodflöde och att det finns en positiv effekt i levern, där en etablerad markör för leverförfettning minskade under behandlingen med läkemedlet jämfört med placebo. Dessutom såg forskarna att glukosupptaget ökade vid behandling med tadalafil jämfört med placebo.

Tadalafil marknadsförs av läkemedelsbolaget Eli Lilly under varumärket Cialis. Företaget har varit med och finansierat studien, tillsammans med bland annat Vetenskapsrådet, Svenska Diabetesförbundet och Novo Nordisk Fonden. Eftersom företagets patent gick ut 2017 har priset på tadalafil fallit kraftigt de senaste åren, vilket skulle kunna öppna upp för en bredare användning.

Titel: Feasibility of high-dose tadalafil and effects on insulin resistance in well-controlled patients with type 2 diabetes (MAKROTAD): a single-centre, double-blind, randomised, placebo-controlled, cross-over phase 2 trial, 

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00162-1/fulltext

Läs abstract och hela texten pdf free

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00162-1/fulltext

Elin Lindström press info Göteborgs Universitet

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt