Årets Diabetessjuksköterska
SFSD Tanja Markestål

Motivering

Tanja är en mycket engagerad diabetes sjuksköterska som har bidragit till flertalet förbättringar inom diabetesområdet och samtidigt inspirerar andra.

Under sitt yrkesliv har Tanja har utbildat och förkovrat sig inom ramen av sitt uppdrag, men också lagt ner mycket tid utanför arbetet, då diabetes är ett brinnande intresse. Redan under sina studier på Malmö universitetet utmärkte Tanja sig genom flit, kloka frågor och stort intresse.

Detta har sedan också varit ett kännetecken för Tanja när hon har arbetat som distriktsjuksköterska och diabetessjuksköterska inom både kommunal och regional primärvård.

Hennes engagemang, kunskap och breda arbetslivserfarenhet ledde bland annat till delaktighet i referensgruppen i Malmö stads CCD projekt

https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Publikationer/Halsa-och-sjukvard/kartlaggning-cities-changing-diabetes-malmo/

att hon varit med och bildat Diabetesnätverk i Malmö stad och framtagande av checklista för diabetespatienter.

Idag har Tanja en tjänst som konsultativ diabetessjuksköterska i Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Tjänsten innebär att hon arbetar
förvaltningsövergripande med stöd till förvaltningens olika verksamheter kopplat till diabetessjukdomen för att säkerställa en god vård och omsorg av patienterna.

Tanja har i sitt yrkesutövande genomgående visat på förmågan att se patienten som en helhet, sätta diabetes i ett sammanhang kopplat till komplexa
samhällsförändringar men även visat att hon praktiskt kan genomföra konkreta
åtgärder i det dagliga arbetet som gynnar patienterna.

Nyhetsinfo
www red Diabetolognytt