RECENSION

”Allt om du behöver veta om fysisk aktivitet och typ 1 diabetes, ett vinnande team” av Anna Suchomel, fysioterapeut, som arbetat som rehab- och hälsosamordnare. 308 sidor, 3 delar, 21 kapitel, lättläst med färgillustrationer.

Bokens pris 349 kr inkl moms, frakt 49 kr inkl moms, eget förlag, beställes via egen hemsida www.ettvinnandeteam.se

Sammanfattning

Den bör finnas på varje diabetesmottaging för såväl barn som vuxen typ 1 diabetes. Här finns den information och kunskap som vi alla behöver för typ 1 diabetes och fysisk aktivitet. 

Den kan också varmt rekommenderas för personer med typ 1 diabetes för få egen eller utökad kunskap och ta del av pedagogiska verktyg för att bättre kunna uppnå normaliserade blodsocker under olika former av fysisk aktivitet, från i skolåldern till vuxenlivet, från vardagsutövning till världselitsportutövning.

Fyller ett stort behov

Vi har alla inom diabetesteamet fått frågan; Kan du hjälpa mig med råd för fysisk aktivitet? Ska cykla Vätternrundan - eller så är det Vasaloppet. Vi har försökt hjälpa till på bästa sätt. Ta in den kunskap som förmedlats under åren genom artiklar i ämnet av Peter Adolfsson, barndiabetesläkare och engagerad utbildare kring fysisk aktivitet och Stig Mattsson, diabetesdietist och expert på nutritionsfrågor för Olympiska kommitten i Sveriges för olika landslag. 

Vi har från vården flitigt lyssnat på föredrag av Adolfsson-Mattsson – och fått mer och bättre kunskap. Nu finns allt detta och mycket mer samlat i en bok på svenska. 

Livet är genast lättare för vården och för fysisk aktivitets-engagerade personer,. Detta är en bok vi saknat länge. Äntligen har vi en bok att läsa själva, att rekommendera till personer med typ 1 diabetes, för att lättare kunna förstå och lyckas mer framgångsrikt med fysisk aktivitet.

Boken hjälper på ett positivt sätt

Författaren har en innerlig önskan om att hjälpa andra. Som utbildad fysioterapeut brinner författaren för fysisk aktivitet, har erfarenhet av allt från lek och träning till elitidrott vid typ 1 diabetes. Med humor och positiv syn på livet liksom personliga reflektioner med olika anekdoter blir boken lätt att läsa. Boken vill hjälpa läsaren att förstå vad som sker fysiologiskt och för att skapa bra glukoskontroll i anslutning till fysisk aktivitet- och det har författaren lyckats med.

Kunskap up to date till febr 2023

Författaren har läst årsrapporter från Swediabkids, NDR, guidelines, nationella och internationella, och utifrån dessa skapat en bok som är fylld av fakta och lättförståeliga tabeller och figurer.

Här finns de senaste kunskaperna om olika insulinpump-CGM, AID (automatisk insulindosering)-system i relation till fysisk aktivitet. Och det mesta om medicinteknik. 50 sidor, ett helt kapitel, om självstyrande pumpar. Här finns både i text och i tabeller beskrivna egenheter hos uutrustningen i relation till fysisk aktivitet, för samtliga på marknaden förekommande CGM och insulinpumpar.

Referenser med källor och lästips är på 11 sidor. Det finns 18  www adresser och en ordlista på 7 sidor. Detta möjliggör ytterligare egen fördjupning.

Peter Adolfsson har faktagranskat boken, försteförfattare till ISPADs, internationella barndiabetesorganisdationens, globala riktlinjer för fysisk aktivitet och typ 1 diabetes. Stig Mattson, expert på nutrition, har skrivit förordet till boken.

Boken är ett komplett verk skrivet av en förälder till ett barn med typ 1 diabetes från 6-årsålder - och som nu i 20-årsåldern är elitutövare inom triathion, dvs simning, cykling och löpning. Boken är ett måste för varje diabetesteam och för alla som gillar att idrotta med samtidig typ 1 diabetes

I boken finns fina tabeller kring olika mätvärden av blodketoner vid hyperglykemi eller normoglykemi - och med konkreta förslag till åtgärder. Vi får veta än en gång, att det är endast en sockerbit i blodet hos ett barn, två hos en vuxen, 100 gram glykogen i levern och 500 gram som muskelglykogen – och varje gram glykogen binder 3 gram vatten. Boken är korrekturläst. Faktafel saknas.

Praktiska tips kring kost före, under och efter idrottsutövning finns på flera sidor. Bra tips exempelvis; innan banan blir för gammal skär den i bitar och frys in den så finns den upptinad inför nästa större fysiska aktivitet framöver

Respekt för diabetesteamet

Författaren tar upp i början liksom på flera ställen, att det är viktigt att diskutera med diabetesteamet om du gör ändringar i behandlingen - och tag med frågeställningar till din diabetesmottagning för fortsatta diskussioner.

Lättläst bok

Språket är personligt och optimistiskt. Svåra fysiologiska frågor besvaras på ett lättförståeligt sätt inkl medicinsk statistik, standarddeviation förklaras. Personliga erfarenheter gör det lättare att ta till sig informationen. Boken är också en bra uppslagsbok för läsaren.

Den rekommenderas varmt

 

www red DiabetologNytt 

Stig Attvall