Anmäl dig nu till SFD stora nationella diabetesmöte i Karlstad 24-26/5

Uppgifter Kategori: Nyheter Publicerad 13 april 2023

Tag del av nformation

https://www.sfdmoten.se/

Se program

https://www.sfdmoten.se/program2023/

Anmäl dig här

https://mymeeting.se/sfd-2023/

SFDs vårmöte 24-26 maj  – Karlstad Congress Culture Center

Varmt välkommen till tre mycket spännande dagar fyllda med senast nytt inom klinik och forskning, intressanta och interaktiva föreläsningar och diskussioner, typ 1 och 2 diabetes, primärvård, sjukhusdiabetes, forskning och utveckling.

Fortbildning, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte viktigare än någonsin. Utöver det vetenskapliga programmet ger mötet möjlighet för dig att på plats träffa kollegor, knyta nya kontakter och kanske starta nya samarbeten inom klinik och/eller forskning. Drygt 300 är redan anmälda.

Avslutningsdagen diskuteras 2023 års version av "Mål och målsättning svensk diabetologi". Ett exemplar delas ut till varje deltagare. Se 2022 års version som presenterades i Helsingborg i maj 2022

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_3_2022_uppdateradWeb.pdf

2023 årsrapport för 2022 Nationella Diabetes Registret, NDR, barn och vuxna, presenteras under mötet. Se redan nu årsrapporten

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2022.pdf 

Vi ser en stor uppslutning från Sveriges såväl vuxen- som barndiabetesläkare inom diabetes, allmänläkare och diabetessjuksköterskor inom sjukhus- och primärvårddiabetes. Vi välkomnar också de företag som har valt att vara med på konferensen och delar med sig av senaste nytt inom diabetes, läkemedel och medicinteknik.

Vi kommer att ha trevliga samkväm dels på onsdag kväll där vi startar i Lars Lerins utställning sedan fortsätter runt hörnet till Matbruket för att umgås och äta. På torsdag kväll har vi vår traditionella konferensmiddag med prisutdelningar på Karlstad konferenscenter.

Anmäl dig nu

https://www.sfdmoten.se/

Väl mött i Karlstad!

önskar Svensk Förening för Diabetologi SFD

Med vänliga hälsningar för programgruppen 

Neda Rajamand Ekberg, Jarl Hellman, Lisa Sprengel, Eric Le Brasseur
Bengt Norberg, Stefan Jansson, Frida Sundberg 

Frågor eller synpunkter kan ställas till Meaconsulting AB
Anna Ekberg tel. 072–565 55 68
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Läkares fortbildning fortsätter att minska 
28.4.2023 09:30:00 | Sveriges läkarförbund Press release

Antalet dagar läkare deltar i extern fortbildning har halverats sedan 2004. Det visar Läkarförbundets nya rapport ”Försämrade förutsättningar för fortbildning”. Detta sker trots att utvecklingstakten inom den kliniska forskningen snarare ökat. Antalet dagar extern fortbildning är nu nere på 4,2 dagar per år, vilket kan jämföras med 8,5 dagar år 2004.

 

- Arbetsgivarna i vården tar inte sitt ansvar för läkarnas fortbildning. Rapporten visar tydligt att dagens svaga reglering i hälso- och sjukvårdslagen inte är tillräcklig, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet. 

Inte bara Läkarförbundet anser att det behövs en tydligare reglering av fortbildning. För ett år sedan röstade riksdagen igenomatt regeringen skulle se över ett krav på – och rätt till – en kontinuerlig fortbildning i hälso- och sjukvården. Ännu har ingen sådan översyn gjorts. 

- Det här är inte en fråga bara för läkarna, utan för vården och patienterna. Det faktum att läkare i så hög utsträckning lägger sin fritid och sina privata pengar på fortbildning är ett tecken på att de själva anser att den tid de får från sin arbetsgivare är otillräcklig, säger Sofia Rydgren Stale 

Rapporten i korthet:  

 • Extern fortbildning har minskat till 4,2 dagar / år. Det är en halvering mot när enkäten började göras år 2004. Det är också långt under de 10 dagar som Sveriges läkarförbund rekommenderar, och som till exempel vårt grannland Finland har som lagstadgad gräns för extern fortbildning. 18 procent av läkarna fick inte någon extern fortbildning alls under 2022.  

 •  I nästan alla regioner har mängdenfortbildning minskat jämfört med 2019. De regionala skillnaderna är fortsatt stora. 

 • Intern fortbildning och egen fortbildning är oförändrad. Läkare får i genomsnitt 1,3 tim/ vecka intern fortbildning och 2,2 timmar egen fortbildning i form av litteraturstudier och liknande. Det är under Läkarförbundets rekommendation om minst en halv dag i veckan sammanlagt för internutbildning och egen fortbildning. 

 • Brist på tid är det stora problemet. Nästan 70 procent av läkarna saknar tillräckligt med tid för fortbildning. Nästan 1 av 4 vet inte ens om det finns pengar för deras fortbildning. Och mindre än 40 procent har någon form av plan för sin fortbildning. 

 • För att kompensera lägger läkare både fritid och privata pengar för att kunna hålla sig ajour. I snitt lägger en läkare 9 dagar / år av helger, kvällar och semestrar på fortbildning. Snittet för privata utlägg på medicinsk fortbildning är 1 200 kronor år 2022, men många lägger betydligt högre summor än så. 

 • En individuell fortbildningsplan gör skillnad. Läkare som tillsammans med sin chef tagit fram en plan för sin fortbildning deltar i mycket mer fortbildning än de som saknar en plan. Genom att lägga upp en plan kan läkare och chef gemensamt säkerställa att den fortbildning som behövs också blir av. 

Bakgrund:  

Enkäten gäller situationen 2022, då det inte längre förelåg hinder för till exempel fysiska kurser pga covid-19, bara i viss mån under första kvartalet. Resultatet följer en långsiktig trend, så enkätens låga genomsnitt är inte ett resultat av covid-19, utan att detta är resultat av en kontinuerlig minskning som pågått länge.  

Den 27 april 2022 röstade riksdagen igenom socialutskottets tillkännagivande om fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Man vill att regeringen ska se över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning. Regeringen är inte bunden att agera enligt ett tillkännagivande, men rådande praxis är att följa riksdagens vilja. 

Rapporten och region siffrorna finns att läsa här: 
fortbildningsenkat-2023-rapport.pdf (slf.se)