Denna länk går till Helsedirektoratets hemsida för att kunna se remiss-versionen. Det är framförallt nutritionsforskare som ingår i de nordiska arbetsgrupperna.

Nordiska Näringsrekommendationer 2023 remiss-version

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nordic-nutrition-recommendations-2022-nnr2022#publicconsultationofthennrreport

Final version av Nordiska Näringsrekommendation publiceras 21 juni.

Sedan ska varje land i Norden anpassa dessa till respektive lands befolkning. Den läggs sedan ut i Sverige på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Kommentar www red DiabetologNytt

I texten nedan SvD 

  • Rekommendationen för intag av kött begränsas ytterligare.
  • Man begränsar rekommendationen för mejeriprodukter från 500 g mjölk per dag till 250-500 g mjölk per dag, mejeriprodukter är samtidigt vår största kalciumkälla.
  • Nötter lyfts fram kraftfullt.
  • Intaget av energifria sötade drycker begränsas, är en ersättning för sockersötade drycker som också med rätta rekommenderas att minskas.

 

De nuvarande Nordiska Näringsrekommendationerna från 2012 finns på www

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/naringsrekommendationer

_______________________

Från idag www.svd.se

Sara Frisk journalist 

 

Nya kostråden: Nötter och mejeriprodukter lyfts fram

Nötter och mjölkprodukter hamnar i större fokus när de nordiska kostrekommendationerna uppdateras för första gången på tio år. 

Hur mycket av de kaloririka – men nyttiga – nötterna ska vi egentligen äta?

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) är den vetenskapliga grunden för Livsmedelsverkets kostråd till allmänheten. De handlar bland annat om kostsammansättning och rekommenderade intag av olika närings­ämnen. Den senaste versionen publicerades 2012 och den nya kommer den 21 juni i år.

Nytt för denna gång är att NNR väger samman hälsa, miljö och klimat. Flera livsmedelsgrupper har också fått egna kapitel, vilket de inte haft tidigare. Till exempel nötter och mjölkprodukter.

Just nötter är en livsmedelsgrupp som ständigt diskuteras bland kostintresserade. De flesta vet att nötter är nyttigt då de är näringstäta med sitt innehåll av bra fetter, proteiner, fibrer, vitaminer och mineraler. Traditionellt har vi ändå fått lära oss att man ska vara försiktig med nötter då de är så kaloririka.

I nya NNR väger man denna gång även in kost i relation till övervikt och fetma. Rapporten baserar sina slutsatser på flera systematiska översikter som tyder på ett starkt samband mellan kroppsvikt och kost.

I en av översiktsartiklarna, som används i rapporten och handlar om relationen mellan närings­ämnen, livsmedel och kroppsvikt, syns dock några undantag. Nämligen nötter och mjölkprodukter, som inte nödvändigtvis tycks ge viktuppgång trots ett högre kalori­innehåll.

– Vår översiktsartikel tyder på att några matvaror, till exempel nötter och mejeriprodukter, kan påverka kroppsvikten oberoende av kaloriinnehåll. Mejeriprodukter kan möjligen öka muskel­massan lite och därigenom öka kroppens energiförbrukning i vila pytte­lite, säger Jøran Hjelmesæth.

Han är överläkare vid sjukhuset i Vestfold, professor vid Oslo universitet och chef för Nationellt råd för näring vid norska Helsedirektoratet. Jøran Hjelmesæth är också medförfattare till översiktsartikeln, som även publicerats i tidskriften Food & Nutrition Research.

När det kommer till nötter är dagens rekommendation i Sverige ”ett par matskedar om dagen av olika sorters nötter och frön”. En matsked rymmer ungefär 10 gram nötter. I Norge är rekommendationen att man gärna ska äta en handfull, 20–30 gram, nötter om dagen.

– Jag tänker att den här rekommendationen kanske skulle lyftas fram på ett tydligare sätt, som ett tydligare råd än ”gärna”. Men jag tror inte att den rekommenderade mängden nötter kommer att ökas till mer än en handfull, säger Jøran Hjelmesæth.

I utkastet till de nya nordiska näringsrekommendationerna står det: ”Det är rekommenderat att dagligen äta 20–30 gram, eller mer, osaltade nötter och fröer. Nötter och fröer kan bidra till ett minskad klimatavtryck av nuvarande kostmönster eftersom de har ett lågt utsläpp av växthus­gaser och en hög näringstäthet.”

20–30 gram nötter och frön har i studier bland annat kopplats till en minskning av risken för hjärt- och kärlsjukdom, dödsfall vid cancer och förtida död, jämfört med ett litet eller inget intag av nötter och frön. Det ser dock inte ut som att risken sjunker ytterligare vid ett högre intag. Olika typer av nötter verkar ge ungefär samma effekter, som mandlar, valnötter, hasselnötter, cashew och pistage.

Angående vikten och nötter kan det finnas flera mekanismer bakom att de kanske inte påverkar kroppsvikten i den mån de ”borde”. Jøran Hjelmesæth lyfter att en stor del av fettet från nötterna följer med ut i avföringen, och att det kan innebära att endast 75 procent av energin i nötter kan användas av kroppen. Då blir de 600 kalorier per hundra gram som nötter ungefär innehåller bara 450 kalorier för kroppen.

– Ju sämre du tuggar nötterna, desto mer fett följer med ut i avföringen, säger Jøran Hjelmesæth.

Andra förklaringar är att nötter innehåller en del proteiner som kräver mycket energi av kroppen för att brytas ner i tarmen. Nötter innehåller också mycket fibrer och proteiner som är mättande, vilket kan få oss att äta mindre av annan mat.

Hur ska man tänka kring sitt nötintag?
– Tänk att nötter är nyttigt i begränsade mängder, antingen som ersättning för annan mer osund mat eller som en daglig dos på en handfull, alltså ungefär 30 gram nötter per dag, säger Jøran Hjelmesæth.


Fakta 

Fler råd i de nya rekommendationerna
I utkastet till de nordiska näringsrekommendationerna 2023 återfinns även andra livsmedelsgrupper som denna gång fått egna kapitel. Här följer råden kring några av dem i korthet, efter att effekter på hälsa, miljö och klimat vägts ihop.

Drycker: ”Konsumtionen av filtrerat kaffe och te bör maximalt komma upp i motsvarande 400 mg koffein per dag. Konsumtionen av energidrycker, kokkaffe, sockersötade drycker och kalorifria sötade drycker bör begränsas.” 

Spannmål: ”Ett intag motsvarande 90 g fullkorn per dag är rekommenderat, med troliga ytterligare fördelar vid intag upp till 210 gram per dag.” Grönsaker, frukt och bär: ”Rekommendationen för vuxna är att konsumera minst 500–800 gram per dag av olika grönsaker, frukter och bär. 

Åtminstone hälften bör bestå av grönsaker.” Potatis: ”Potatis bör inkluderas som en viktig del i de nordiska och baltiska ländernas kostmönster. Potatisprodukter med tillsatt salt och fett bör begränsas.” 

Fruktjuice: ”Fruktjuice kan vara en del av frukt- och grönsaker­rekommendationen. Det bör då bidra med maximalt 100 gram per dag.”

Fisk: ”Det rekommenderas att äta 300–400 gram fisk per vecka, varav minst 200 gram per vecka bör vara fet fisk.” 

Rött kött: ”Av hälsoskäl bör konsumtionen av rött kött vara låg och inte överstiga 350 gram tillagat kött per vecka. Intaget av processat rött kött ska vara så lågt som möjligt.” Vitt kött: ”Konsumtionen av vitt kött bör inte öka från nuvarande nivåer, och med fördel vara lägre, för att minimera miljöpåverkan.” 

Mjölkprodukter: ”250–500 gram per dag av övervägande låg-fettmjölkprodukter.”

Ägg: ”Det är rekommenderat att äta 0–1 ägg om dagen.” 

Fetter och oljor: ”Det är rekommenderat att konsumera minst 25 gram per dag av vegetabiliska oljor och att begränsa intaget av smör och tropiska oljor.” 

Kostmönster: ”En hälsosam kost kan karakteriseras enligt följande: högt innehåll av grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, låg-fettmjölkprodukter och baljväxter, samt lågt innehåll av processat kött, sockersötade drycker, sockerrik mat och raffinerat spannmål.”

Källa: Nordiska näringsrekommendationerna 2023 (utkast)

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt