Nytt kunskapsstöd om kostbehandling av vuxna med diabetes
 
Socialstyrelsens kunskapsstöd bygger på SBU:s rapport Mat vid diabetes från 2022.
 
Den vetenskapliga bedömningen är att kost, livsmedel och levnadsvanor som är bra vid typ 2-diabetes även är bra vid typ 1- och graviditetsdiabetes.
 
Rätt kost kan förbättra hälsan
Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och en minskad risk att dö i förtid för personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Medelhavskost innebär bland annat ett högt intag av fibrer, baljväxter och nötter.
 
Tät uppföljning är centralt för att nå resultat
Övervikt och obesitas är två av de mest etablerade riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes.
 
– Kost och fysisk aktivitet är levnadsvanor som kan påverka vikten för personer med typ 2-diabetes, men täta återbesök kan behövas för att behandlingen ska nå resultat, säger Lenar Martin, utredare på Socialstyrelsen.
 
Vården behöver kunskap om kosten
De flesta som har typ 2-diabetes vårdas i primärvården medan personer med typ 1-diabetes och vissa svårare fall av typ 2-diabetes får sin vård inom specialistvården. Personalen inom båda vårdformerna behöver kunskap om kostens betydelse.
 
Personalens kunskap om kostens betydelse är en viktig framgångsfaktor. Diabetessjuksköterskan har tillsammans med den diabetesansvariga läkaren centrala roller för vården. I teamet kan även andra yrkesgrupper ingå, till exempel dietister, kuratorer, fotvårdsterapeuter och fysioterapeuter.
 
– För att behandlingen ska få ett gott resultat behöver dessutom patienten vara väl insatt. Därför ingår det i personalens uppgifter att förklara varför kosten har så stor betydelse i diabetesvården, berättar Lena Martin.
 
Ta del av kunskapsstödet pdf 44 sidor utan lösenord free
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt