Ny ordförande för Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är Ulrica Fjärstedt. Ulrica har suttit med i rådet som ledamot sedan starten 2019 som representant för Sjukvårdsregion Mellansverige.
 
 

MTP-rådet får ny ordförande

Ny ordförande för Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är Ulrica Fjärstedt. Ulrica har suttit med i rådet som ledamot sedan starten 2019 som representant för Sjukvårdsregion Mellansverige.

Ulrica har lång erfarenhet av området och till vardags arbetar hon på Akademiska sjukhuset i Uppsala som sektionschef för medicinsk teknik.

– Medicinteknik är ett brett område och produktfloran är stor, därför är det viktigt att vi har ett ordnat införande i vården. Det handlar också om att vi ska kunna erbjuda patienter ny och bra medicinteknik i hela landet för att bidra till en kostnadseffektiv och jämlik vård. Här har MTP-rådet en viktig roll att fylla och jag ser fram emot att få driva detta tillsammans med kollegorna i rådet, säger Ulrica Fjärstedt.

Ordförandeposten och övriga ledamöter är nominerade av samverkansregionerna för hälso- och sjukvård och är utsedda av nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, som rådet också rapporterar till.

MTP-rådet beslutar om rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården och har ett nära samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 

Press info från SKR

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt