AI-genererade texter i högre utbildning

Den nya AI-tekniken kan producera alltmer avancerade texter. Det har förändrat spelplanen för universitetets lärare, framför allt när det gäller examination.

I två filmer berättar Mattias von Feilitzen om den nya tekniken och hur man som lärare kan förhålla sig till den.

I den första filmen presenteras AI-tjänsten ChatGPT. Vad är det, vad kan den göra? Hur påverkar det oss inom högre utbildning?

I den andra filmen presenteras några tankar kring hur vi kan hantera den nya situationen. Alternativa examinationsformer som salstentor och muntlig examination diskuteras, liksom möjligheterna att jobba med kontext och progression.

Tag del av de ca 15-20 min långa, ytterst pedagogiska, filmer om ny robot-chat som vi fått world wide sedan dec från Microsoft, utvecklad för ett par miljarder kr, uppdaterat till 2021, innehåll från wikipedia etc.

Mattias von Feilitzen
Educational Developer
Dept. of Applied IT, Division of Learning, Communication & IT, Gbgs Universitet
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mattiasneht

Nyhetsinfo
Www red DiabetologNytt