Ett nytt nr av DiabetologNytt finns nu utlagt 

Finns uppe till vänster på www.dagensdiabetes.se

Överst på din smartphone eller padda

 

Eller gå in direkt på nedan www

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr1-2-2023_2.pdf

 

Det kan ta 30-40 sek att ladda ner beroende på browser

ga av att det är ett dubbelnummer på 120 sidor

 

INNEHÅLL

Ordföranden har ordet  2

Redaktörspalten 3

NDR-nytt4Diabetesporträtt - Maria Thunander  6

Kost och risk för T2DM EASD  12

Fullständig rapport från EASD Jarl Hellman  15

Från insulinbehandling till aktiv bromsbehandling vid T1DM  – Frida Sundberg 24

Sett och Hört  28

ADA standards of Care diabetes 2023  30

Specialnummer barn- och ungdomsdiabetes  36

Konsten att få vänner och få bättre hälsa 108

Res med SFD till ATTD Berlin 22-25/2  112

Svensk afton i Berlin 24/2 anmäl dig

SFD vårmöte i Karlstad 24-26/5 program.Anmäl dig  115

Kongress- och möteskalender. Fortbilda dig 116

TEMA 

  • EASD Fullständig rapport sid  12–23 och 59–79.  
  • Kost och typ 2 diabetes sid 12–14, 77, 81, 98, 102–103.
  • Medicintekniska   nyheter   är  omfattande   sid   28–29, 32–33,  44,  49, 54,  70,  84, 88–89,  92–94, 96–97, 99–100, 112–113.  
  • Patientorganisationer vill i flera debattinlägg ha bättrediabetesvård  lokalt, regionalt  och  natio-nellt. Läs vidare på sid 39–41. 
  • Mycket  händer  inom läkemedel  och  typ 2  diabetes sid 47, 53, 62, 63, 78, 91, 97, 100, 103, 104.  
God läsning!
 
Tidningen skickas ut med posten
till medlemmar i SFD om 2-3 veckor
 

Nyhetsinfo 

www red DiabetologNytt