TEMA: DIABETES

Är det dags att omvärdera etiologin till typ 1 diabetes?
Peter Seiron

Kan vi förhindra, fördröja eller lindra typ 1 diabetes genom screening och prevention? Helena Elding Larsso

Typ 1, typ 2 eller monogen diabetes? – När ska man misstänka en annan diabetes än typ 1? Claude Kollin, Annelie Carlsson

Kolhydraträkning - en framgångsfaktor för förbättrad glukoskontroll Karin Lindau, Elisabeth Jelleryd 

Fysisk aktivitet och diabetes – en utmaning och viktigt för alla  Peter Adolfsson

Egenvård under skoldagen– Hur kan diabeteskonsulenten vara en länk mellan diabetesteamet och skolan? Charlotte Finér

Egenvård vid diabetes – konkreta råd och tips Torun Torbjörnsdotter, Ulrika Berg 

Insulinbehandling för småbarn med typ 1 diabetes Frida Sundberg

Diabetesteknologi – från ngerstick till snabba mobilklick Anna-Lena Fureman

Nationella diabetesregistret kan visa på hög kvalitet i svensk diabetesvård Karin Åkesson 

 

Specialnummer om barn- och ungdomsdiabetes 18 sidor pdf free

https://www.barnlakaren.se/Arkiv/2022/Nr6_2022.pdf

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt