En diabetesvård för ett nytt århundrade

KONFERENS INFÖR VÄRLDSDIABETESDAGEN 2021

FREDAG DEN 12 NOVEMBER KL 13.00 - 16.00

Hur vill vi bygga framtidens diabetesvård? Inför Världsdiabetesdagen 2021 bjuder vi in till en digital konferens som diskuterar utvecklingen av diabetesvården - 100 år efter att den första patienten behandlades med insulin.

Följ programmet och var med i diskussionen från din dator, var helst du befinner dig!

 år det är 100 år sedan den första patienten behandlades med insulin. Hur vill vi bygga diabetesvården när vi nu går in i nästa århundrade? Inför Världsdiabetesdagen 2021 bjuder vi in till en digital konferens som diskuterar utvecklingen av framtidens diabetesvård.

  • Visionen: En bra och jämlik diabetesvård - hur och när når vi dit? 
  • Hur ger vi patienterna tillgång till de senaste årens framsteg i behandlingen av diabetes, både inom medicinteknik och läkemedel? Vilka investeringar krävs för att ta vara på de möjligheter som finns i dag?
  • Hur ser vi till att den digitala transformationen blir till patientnytta?

För åttonde året arrangerar Dagens Medicin Agenda en konferens för att uppmärksamma Världsdiabetesdagen. Programmet har tagits fram med Svensk förening för diabetologi och Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi som rådgivare. Det vänder sig till beslutsfattare och andra aktörer i hälso- och sjukvården från politik, myndigheter, primär- och specialistvård samt patientorganisationer.

Program


13.00 Välkommen!

13.05 Framtidens diabetespatient om framtidens diabetesvård.

Amanda Rydén, styrelseledamot i Ung diabetes intervjuas av moderator Petra Hedbom, journalist, Dagens Medicin.

Block 1:  Jämlik vård och nya landvinningar i behandling av diabetes – transparens och tillgänglighet för patienten.

13.15 Utgångsläget 2021 - hur har pandemin påverkat diabetesvården och följsamheten till nationella riktlinjer?

Socialstyrelsen har analyserat hur covid-19-pandemin har påverkat följsamheten till nationella riktlinjer för en rad olika diagnoser. Utredningen visar att årliga läkarbesök och kontroller för personer med kroniska sjukdomar har drabbats mest, där patienter med diabetes har minskat sina vårdbesök med närmare 60 000 från 2019 till 2020. Vad blir priset för den uteblivna vården? 

Christina Broman, utredare, analysenheten, Socialstyrelsen.

13.30 Vem får tillgång till nya behandlingar med läkemedel och medicinsk teknik? 

I dag finns bättre möjligheter än någonsin att behandla diabetes och förebygga komplikationer. Trots den vetenskapliga evidens som finns råder fortfarande stora regionala skillnader när det gäller patienternas tillgång till de nya landvinningar som uppnåtts både när det gäller läkemedel och medicinsk teknik. Vilka resultat skulle kunna uppnås om fler patienter fick del av framstegen? 

Björn Eliasson, överläkare, medicinskt ansvarig, diabetesmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

13.50 Så arbetar vi med implementering för patientens bästa.

Sörmland är en av de regioner som har den högsta förskrivningen i landet av de nya glukossänkande läkemedlen. Det är resultatet av ett systematiskt och aktivt arbete för att implementera nya riktlinjer. Arbetet involverar hela beslutskedjan från politisk nivå ut till förskrivarna på regionens vårdcentraler. 

Lars Stéen, processledare för diabetesvården och ordförande i läkemedelskommittén i Region Sörmland.

14.05 Paneldiskussion: Vilka investeringar behöver vi göra för att ta vara på de möjligheter som finns i dag? Vilka verktyg har vi?

Sofia Medin, koordinator medicintekniska produktrådet, Sveriges Kommuner och Regioner, Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm, Marie Morell (M), regionråd Region Östergötland, ordförande i Sjukvårdsdelegationen, SKR, Mårten Lindström, ordförande i LOK-nätverket som samlar Sveriges 23 regionala läkemedelskommittéer.

14.30 Paus

Block 2: Hur ska vi bygga framtidens diabetesvård? 100 år efter insulinet.

14.40 Diskussion: Vår vision för en diabetesvård för nästa århundrade.

Företrädare för primärvård, specialistvård, barndiabetesvården och patienter delar med sig av sina visioner för de kommande 100 åren.

Neda Rajamand Ekberg, överläkare, Centrum för diabetes, ordförande i Regionala Diabetes Rådet i Stockholm, Margareta Hellgren, docent, specialist i allmänmedicin, vårdcentralen i Södra Ryd i Skövde, forskare vid Primary Care Trial Center i Skövde, Björn Ehlin, ordförande i Diabetesförbundet. 

15.05 Digitalisering som skapar värde för patienten. 

Täta digitala vårdmöten har ersatt en del av de fysiska läkarbesöken för barn och ungdomar med diabetes i Region Halland.  Arbetssättet sparar både tid, pengar och har möjliggjort en mer individuellt anspassad behandling. 

Peter Adolfsson, barnöverläkare, ansvarig för diabetesverksamheten för barn och ungdomar, Region Halland. 

15.25 Diskussion: Hur ser vi till att den digitala transformationen når sin fulla potential?

Den digitala utvecklingen har gett vården tillgång till olika typer av appar, vårdmöten, beslutsstöd och analysverktyg. Hur ser vi till att de blir till nytta för vården och patienten? Vilka hinder finns - legala, organisatoriska och kulturella? 

Patrik Sundström, digitaliseringschef, Sveriges Kommuner och Regioner, Erica Bonns, barnläkare, medicinskt ansvarig, Visiba Care, Jonas Marcusson, jurist, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande, Digital Diabetes Analytics.

15.45 Inför Diabetesforum 2021 - höjdpunkter i programmet.

Programkommittén ger ett smakprov på vad Diabetesforum 2021 har att erbjuda.

Magnus Löndahl, ordförande i Svensk förening för diabetologi, och Agneta Lindberg, ordförande i Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.

16.00 Konferensen avslutas.

Sök efter sessioner ...

Kategori

Plats

Medverkande

Här är dagens talare

Sofia-Medin.jpg

Sofia Medin

koordinator medicintekniska produktrådet

Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström SKR.jpg

Patrik Sundström

digitaliseringschef

Sveriges Kommuner och Regioner

anna-starbrink-l.jpg

Anna Starbrink

hälso- och sjukvårdsregionråd (L)

Region Stockholm

MarieMorell.jpg

Marie Morell

regionråd (M) Region Östergötland

ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Björn Eliasson.jpg

Björn Eliasson

överläkare, diabetesmottagningen

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Neda Rajamand Ekberg 200915.jpeg

Neda Rajamand Ekberg

överläkare, Centrum för diabetes,

ordförande i Regionala Diabetes Rådet i Stockholm

Magnus Löndahl.jpg

Magnus Löndahl

ordförande, Svensk förening för diabetologi,

överläkare, Skånes universitetssjukhus

Margareta Hellgren.jpg

Margareta Hellgren

docent, specialist i allmänmedicin

Vårdcentralen Södra Ryd i Skövde

Christina Broman.jpg

Christina Broman

utredare vid analysenheten

Socialstyrelsen

IMG_1594.JPG

Lena Insulander

ledamot

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård

marten lindström.jpg

Mårten Lindström

kardiolog, medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

ordförande i nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

7589.jpg

Peter Adolfsson

Överläkare

Barn- och ungdomskliniken, Kungsbacka läkare

Bjorn Ehlin ny ny.PNG

Björn Ehlin

ordförande

Diabetesförbundet

amanda ryden.jpg

Amanda Rydén

styrelseledamot

Ung diabetes

Erica-Bonns-Visiba-Care-2119x2118px.jpg

Erica Bonns

barnläkare och medicinskt ansvarig

Visiba Care

image (7).png

Marie Öberg Lindevall

ordförande

Digital Diabetes Analytics

Lars Steen.jpg

Lars Stéen

överläkare, ordförande i läkemedelskommittén

Region Sörmland

Petra Hedbom.jpg

Petra Hedbom

moderator, journalist

Dagens Medicin

 
 

Kostnadsfri anmälan ››

https://www.bonniernewsevents.se/event/5ececfca-77fd-468f-9ef6-fc4a8f73bc20/summary?RefId=7b497c5f5c47443ebf6f1c820af519ca&utm_campaign=DMAG_21_11_Världsdiabetesdagen_utskick_3_TM&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt