Många mottagliga för influensavirus – viktigt med vaccination

Efter förra årets uteblivna influensasäsong väntas fler vara mottagliga för viruset och bli sjuka i år. Därför är årets influensavaccination extra viktig. 

Den 9 november startar vaccination för personer  med  ökad risk att bli allvarligt sjuka  och de som de bor med dessa. 

Vem som helst kan få influensa, men vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka eller att få en följdsjukdom av influensan. De rekommenderas därför att vaccinera sig varje år. 

Du rekommenderas vaccination om du: 

 • Är 65 år eller äldre 
 • Är gravid efter graviditetsvecka 16, eller tidigare om du också rekommenderas vaccination av annan anledning
 • Är vuxen eller barn över sex månader och något av det här stämmer:
  • Du har en hjärtsjukdom
  • Du har en lungsjukdom
  • Du har diabetes, typ 1 eller typ 2
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 
  • Du har leversvikt eller njursvikt
  • Du är kraftigt överviktig
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • Du har flerfunktionshinder
  • Du har andningsproblem, som svårt att hosta eller att få upp slem 

Det är bra om familjemedlemmar till dessa vaccinerar sig och de kommer också att prioriteras från den 9 november.

Från och med den 6 december kan övriga vaccinera sig. 

Vaccinationen är kostnadsfri för dig som riskerar bli allvarligt sjuk om du får influensa eller över 65 år.

Övriga betalar 250 kronor, det gäller också dig som vaccineras för att skydda någon du bor med. 

– Människor träffas mer och resandet har ökat. Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom som vi kan erbjuda och därför är det viktigt att de som rekommenderas att vaccinera sig gör det, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

Alla som rekommenderas vaccination mot influensa, utom gravida, bör också vaccinera sig mot pneumokocker.

Från och med den här säsongen är pneumokockvaccination i Västerbottens län kostnadsfri för dig som riskerar att bli allvarligt sjuk. Gäller också en del andra regioner

Så går vaccinationen till 

Många erbjuder möjlighet att boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se, andra har drop in-tider. På 1177.se/hitta-vard finns information om hur vaccinationen går till på din hälsocentral. 

Du som hör till en grupp som rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19 kan ta den samtidigt som influensavaccinationen. Det ska ha gått minst sex månader sedan den andra dosen vaccin mot covid-19. 

Undvik smittspridning 

Om du får influensa är det vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, ont i halsen och hosta.

Symtomen liknar de vid covid-19 och virusen sprids på ungefär samma sätt. Därför är det viktigt att du följer rekommendationen om att stanna hemma vid symtom. Om du inte är vaccinerad mot covid-19 behöver du även testa dig. 

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att du tvättar händerna ofta och noggrant. undviker att röra vid dina ögon, din näsa och din mun samt undviker nära fysisk kontakt med personer som du vet är sjuka.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se)

 • Standarddos influensavaccin och vaccin mot covid-19 (oavsett dosnummer) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då i olika injektionsställen, helst andra armen eller benet. 
 • Även vuxna gravida kan erbjudas vaccin med standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. 
 • Vaccination med högdos influensavaccin och vaccination mot covid-19 separeras minst 7 dagar. Gäller högriskindivider, äldre med särskilt boende
 • För barn rekommenderas generellt att man separerar vaccination mot covid-19 från alla andra vaccinationer, inklusive influensavaccination, med minst 7 dagar. I enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare. 
 • Kombination med andra vacciner:Samtliga influensavacciner kan ges samtidigt med andra inaktiverade (tex vaccin mot lunginflammation) och levande 

Nedan länkar och studier kring diabetes och influensa.

• Dansk registerstudie Modin et al, 2020.

Influenza Vaccination Is Associated With Reduced Cardiovascular Mortality in Adults With Diabetes: A Nationwide Cohort Study | Diabetes Care (diabetesjournals.org)

Patienter med diabetes har en ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom, och de drabbas av ökad dödlighet från akut hjärtinfarkt och stroke jämfört med individer utan diabetes. Många studier har kopplat influensa infektion med en ökad risk för båda hjärtinfarkt och stroke. Eftersom patienter med diabetes har en hög risk för hjärtinfarkt och stroke utöver en ökad mottaglighet för influensainfektion, de kan löpa stor risk att drabbas av akuta ischemiska händelser sekundära till influensa infektion. 

En rikstäckande registerbaserad studie på > 240 000 patienter med diabetes i Danmark, visade att influensavaccination var signifikant associerad med minskad risk för död i kardiovaskulära händelser (stroke/hjärtinfarkt). Det visades också att vaccination är signifikant förknippat med en minskad förekomst av akuta diabeteskomplikationer (vaccination var förknippat med 11 % minskad risk för sjukhusvistelse pga akuta diabeteskomplikationer och en 17 % minskad risk för dödsfall under influensasäsongen).

Diabetesportalen (Influensavaccin räddar liv på flera olika sätt | Diabetesportalen)

Den plötsliga inflammatoriska reaktionen i samband med en akut infektion som tex vid influensa kan utlösa hjärtinfarkt eller stroke och personer med diabetes har redan innan infektionen en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom

• CDC Flu & People with Diabetes | CDC

Personer med diabetes (typ 1, typ 2, graviditetsdiabetes), även välkontrollerad, löper högre risk att utveckla allvarliga influensakomplikationer, vilket kan resultera i sjukhusvistelse och ibland till och med dödsfall. Lunginflammation, bronkit, sinusinfektioner och öroninflammationer är exempel på influensarelaterade komplikationer.

Under de senaste säsongerna har cirka 30 % vuxna inlagda på sjukhus med influensa som rapporterats till CDC haft diabetes. Influensa kan också göra kroniska (långsiktiga) hälsoproblem som diabetes värre eftersom dessa tillstånd kan göra immunsystemet mindre kapabelt att bekämpa infektioner.

Dessutom kan akuta sjukdomar som influensa göra det svårare att kontrollera blodsockernivåerna. Influensa kan höja blodsockernivåer, och ibland känner folk inte för att äta när de är sjuka och minskad aptit kan få blodsockernivåerna att sjunka.

• Influensavaccin räddar liv efter hjärtinfarkt, Fröbert et al, 2021

Influenza Vaccination after Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial | Circulation (ahajournals.org)

Influensa är kopplat till ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom. En nyligen publicerad studie (IAMI: Influenza vaccination After Myocardial Infarction randomised trial) visade att Influensavaccination efter hjärtinfarkt minskar risken för död med 40 %.

Studien utfördes in 8 länder mellan 2016-2020 och 2571 patienter ingick i studien. Influensavaccin eller placebo gavs inom 72 timmar efter ett kranskärlsingrepp eller en sjukhusvistelse på grund av hjärtinfarkt eller annan akut kranskärlssjukdom.

Influensavaccin bör enligt forskarna bli en del av rutinbehandlingen efter hjärtinfarkt. Ole Fröbert, professor i kardiologi vid Örebro universitet och ansvarig för studien Iami säger att ”alla patienter bör ta en influensavaccinspruta och att dosen tas i samband med det akuta omhändertagandet efter till exempel en hjärtinfarkt. I dag sker detta ofta långt senare och många tar aldrig någon spruta”.

• Studien omnämndes i Läkartidningen https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/08/influensavaccin-minskar-risken-for-dod-efter-hjartinfarkt/

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt