Dagens Medicin har utsett de 10 största forskningsnyheterna 2020
 
1. Ny vaccinationsteknologi Covid 19, ny typ av RNA-vacciner
 
2. Värmeböljor och bränder blir allt större hot
 
3. SGLT2-hämmare etableras vid kronisk njursjukdom
Njurskyddande effekt av SGLT2-hämmare har setts vid behandling av T2DM och hjärtsvikt. 

"Dessa effekter bekräftades med all tydlighet i en mer renodlad studie av dapagliflozin vid kronisk njursjukdom", skriver Dagens Medicin 201209.
 
 
"Läkeemdlet inte bara bromsade försämringen av njurfunktionen utan minskade också behovet av inläggningar pga hjärtsvikt och gav dessutom bättre överlevnad."

N Engl J Med 2020;383:1436-46
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt