Hundars diabetes kan visa på ökad risk för deras ägare att utveckla typ 2-diabetes

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2020 04:30 CET

Hundägare som har en hund med diabetes löper högre risk att själva diagnosticeras med typ 2-diabetes jämfört med ägare till hundar utan diabetes. För kattägare och deras katter tycks dock inga sådana samband finnas. Det här visar en ny registerstudie som gjorts vid bland annat Uppsala universitet. Resultaten publiceras i tidskriften The BMJ.

Tidigare studier har visat på ett möjligt samband mellan övervikt hos hundägare och övervikt hos deras hundar. Men finns det också en gemensam risk för hundar, katter och deras ägare att drabbas av diabetes?

Det har forskare vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet och University of Liverpool nu tillsammans undersökt i en stor studie.

Genom att kombinera information från ett svenskt veterinärförsäkringsregister med svenska befolknings- och hälsoregister identifierades vuxna personer i Sverige med hund eller katt i hushållet. Totalt ingick drygt 175 000 hundägare och närmare 90 000 kattägare och deras djur i studien.

Hund- och kattägarna var alla medelålders eller äldre när studien startade och både de och deras husdjur följdes under sex års tid. Alla nyinsjuknanden av typ 2-diabetes hos djurägarna och av diabetes hos hundarna och katterna analyserades sedan.

Forskarna kunde se att ägare till hundar med diabetes hade 38 procent högre risk för att själva drabbas av typ 2-diabetes, jämför med ägare till hundar utan diabetes. Hos kattägare och deras katter hittade forskarna inget sådant samband. Den högre risken för hundägare kunde inte förklaras av andra faktorer som till exempel ägarnas ålder, kön eller socioekonomi, och inte heller av hundarnas ålder, kön eller ras.

– Våra resultat tyder på att en hund med diabetes skulle kunna signalera en ökad risk för hundägaren att också själv utveckla typ 2-diabetes. Vi har inte haft tillgång till information om hushållens levnadsvanor, men vi tror att sambandet skulle till exempel kunna bero på gemensamma motionsvanor och kanske också i viss mån kostvanor och gemensam risk för övervikt. Om gemensamma motionsvanor skulle utgöra en viktig faktor skulle det också kunna förklara varför vi inte ser någon liknande gemensam diabetesrisk för kattägare och deras katter, säger Beatrice Kennedy, postdoktor i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet och en av studiens huvudförfattare.

Diabetes hos hund kräver som regel insulinbehandling livet ut och uppträder framför allt hos äldre hundar och är vanligare hos okastrerade tikar i samband med efterlöp. Den form som drabbar tikar har också kopplats till övervikt och förekommer oftare hos några av de svenska jakthundraserna. Hur vanligt det är med kastration och vilka raser som är populärast varierar mellan olika länder och det är därför inte säkert att den gemensamma diabetesrisken för svenska hundägare och hundar som studien visar på är densamma på andra håll i världen.

– Hundar och människor har levt tillsammans under minst 15 000 år och delar sin vardag på gott och ont. I den här unika studien visar vi att det verkar finnas gemensamma livsstils- och miljöfaktorer som ökar risken för diabetes inom hushållet, både hos hunden och dess ägare, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien.

Referens: Rachel Ann Delicano et al. (2020) The shared risk of diabetes between dog and cat owners and their pets: register based cohort study. BMJ. In press. DOI: 10.1136/bmj.m4337

Studien har fått forskningsanslag från det statliga forskningsrådet Formas, Agria och SKK Forskningsfond samt från Göran Gustafssons Stiftelse. Professor Tove Fall har också blivit tilldelad ett ERC Starting Grant från Europeiska forskningsrådet.

____

Dogs and owners may share resemblance in diabetes type 2 risk

Research shows people who have a dog with type 2 diabetes are 38% more at risk of having disease themselves

A pug
Pugs are among the breeds that may be at higher risk of diabetes, according to the American Kennel Club.

It’s said that dogs resemble their owners, but the similarities may also extend to their risk of diabetes, research suggests. The same cannot be said of cat owners and their companions, however.

Previous studies had hinted that overweight owners tend to have porkier pets, possibly because of shared health behaviours such as overeating or not taking regular exercise. To investigate whether this extended to a shared risk of type 2 diabetes, Beatrice Kennedy, of Uppsala University in Sweden, and colleagues turned to insurance data from Sweden’s largest pet insurance company, using owners’ 10-digit national identification numbers to pull their anonymised health records.

Comparing data from 208,980 owner/dog and 123,566 owner/cat pairs, they discovered that owning a dog with diabetes was associated with a 38% increased risk of having type 2 diabetes compared with owning a healthy hound. Personal and socioeconomic circumstances of the dog owners could not explain this link. No shared risk of diabetes was found between cat owners and their pets, however. The research was published in the British Medical Journal.

 

As in humans, diet and obesity can influence the risk of type 2 diabetes in both types of animals. Also like humans, the prevalence of diabetes in dogs and cats appears to be on the increase.

“Given the previous research on the shared risk of [being overweight] between dog owners and their animals, we believe that shared dietary habits and also physical activity levels might be involved,” said Kennedy.

The absence of a shared risk between cats and their owners may also point towards physical activity being an important factor. “Cats usually prefer more independence from their owners when it comes to their movements,” Kennedy said.

Shared environmental exposures to things such as pollutants or chemicals between dogs and their owners could be another avenue worth exploring, she added. Because this was an observational study, the researchers could not confirm the underlying cause of the association.

However, given that it exists, a diagnosis of diabetes in any household member – including canine companions – could signal a need to reassess the health behaviours of the whole family unit. “The diabetes of the dog could be a marker of something important going on,” Kennedy said. “We know that there are quite strong emotional bonds between dog owners and their dogs. Perhaps that bond extends to other health behaviours and risks.”

Nyhetsinfo

Abstract och hela artikeln som pdf utan lösenord, free

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4337

Objective To investigate whether dog and cat owners and their pets share a risk of developing diabetes.

Design Cohort study.

Setting Register based longitudinal study, Sweden.

Participants 208 980 owner-dog pairs and 123 566 owner-cat pairs identified during a baseline assessment period (1 January 2004 to 31 December 2006).

Main outcome measures Type 2 diabetes events in dog and cat owners and diabetes events in their pets, including date of diagnosis during the follow-up period (1 January 2007 to 31 December 2012). Owners with type 2 diabetes were identified by combining information from the National Patient Register, the Cause of Death Register, and the Swedish Prescribed Drug Register. Information on diabetes in the pets was extracted from veterinary care insurance data. Multi-state models were used to assess the hazard ratios with 95% confidence intervals and to adjust for possible shared risk factors, including personal and socioeconomic circumstances.

Results The incidence of type 2 diabetes during follow-up was 7.7 cases per 1000 person years at risk in dog owners and 7.9 cases per 1000 person years at risk in cat owners. The incidence of diabetes in the pets was 1.3 cases per 1000 dog years at risk and 2.2 cases per 1000 cat years at risk. The crude hazard ratio for type 2 diabetes in owners of a dog with diabetes compared with owners of a dog without diabetes was 1.38 (95% confidence interval 1.10 to 1.74), with a multivariable adjusted hazard ratio of 1.32 (1.04 to 1.68). Having an owner with type 2 diabetes was associated with an increased hazard of diabetes in the dog (crude hazard ratio 1.28, 1.01 to 1.63), which was attenuated after adjusting for owner’s age, with the confidence interval crossing the null (1.11, 0.87 to 1.42). No association was found between type 2 diabetes in cat owners and diabetes in their cats (crude hazard ratio 0.99, 0.74 to 1.34, and 1.00, 0.78 to 1.28, respectively).

Conclusions Data indicated that owners of a dog with diabetes were more likely to develop type 2 diabetes during follow-up than owners of a dog without diabetes. It is possible that dogs with diabetes could serve as a sentinel for shared diabetogenic health behaviours and environmental exposures.


www red DiabetologNytt