Övervikt är ett växande hälsoproblem i så gott som hela världen, där den hittills effektivaste behandlingen torde vara överviktskirurgi. I dagens läge utförs företrädesvis Gastric ByPass (c:a 95% av Sveriges c:a 8000 årliga överviktsoperationer), även om antalet Gastric Sleeve operationer ökar

...

Medtronic warns on potential MiniMed pump glitch

July 28, 2015 

Medtronic is informing customers with a select number of its MiniMed 620G and 640G insulin pumps of an issue with the Bolus screen displaying a bolus amount that is not up to date, according to an FDA report filed last week.

Medtronic began

...

Sverige har tredje plats i diabetes-incidens bland unga människor efter  Finland och Sardinien. En femtedel av befolkningen har invandrarbakgrund.

Vi har ett flertal invandrare från länder där risken för typ1 diabetes (T1D) är avsevärt lägre än hos oss. Migration som ett naturligt experiment är ett

...

“The results of the study are highly promising and in line with previous published [type 2 diabetes] prevention studies,” Saila B. Koivusalo, MD, of the department of obstetrics and gynecology at the University of Helsinki and Helsinki University Hospital, told Endocrine Today. “These findings may

...

alt

Action Points

  • In patients with impaired glucose tolerance, randomization to intensive lifestyle change or metformin versus placebo had favorable effects on lipoprotein subfractions, a study found.
  • There were also significant changes in adiponectin as well as body mass index.

 

Both metformin and

...

En film som belyser att det är mer än vårdrelaterade och medicinska saker som spelar roll för hur man mår och hur man kan uppleva att leva med diabetes typ 1.


Filmen tar upp vad personerna som lever med sjukdomen själva gör för att bli starka och känna sig fria, men också olika sorters stöd som behövs
...

Anna-Sara Törnqvist, med. mag., Specialistsjuksköterska barn och ungdom. Centralsjukhuset i Karlstad.

Tommy de la Rosée, med. mag., Specialistsjuksköterska barn och ungdom. Centralsjukhuset i Karlstad.

 

BAKGRUND

Ungdomsåren är en omstörtande tid i en människas liv där fysisk, psykisk och social

...
NPR Diabetes

Ordförande
Christian Berne
Projektledare
Sophia Björk
Tony Holm
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt